COLOSENSES 2

1Mei bífuena ómoùna fùdàtaacadùcue. Jaca ómoùena ùere fuirilla izói Juzíñamuimo rùire jùcáfùredùcue; daje izói Laodicea jófuemo itùno íena, íemo jùáù nana cue uiécona cùóñedùno íena rùire jùcáfùredùcue. 2Afémacù comecù náùreillena fuirilla izói Juzíñamuimo rùire jùcáfùredùcue. Iemo afe comecù náùreillamona conímana ñue íaùoù izíruillena rùire nàcùduano jùcáfùredùcue. Mei daùí dájena omoù jaùnaina jira, bie naui fùgo báitañega uai Cristo omoù àùnua mei, omoù dùga íllana ñue jaàcùna onóredùomoùza. Afe daùí uáfori jaàcùna afémùena ñue omoù onóillena, rùire nàcùduano nágarui Juzíñamuimo izire jùcáfùredùcue. Mei jùù, nana bie rùire nàcùdotùcue, fùgo ónoñega Juzíñamui ñuera uaina ñue omoù onóillena; mei afe báiñega Juzíñamui uai daùna dama Crístoza. 3Mei uáfueza, nana comecù jamánomo úrillafuiaù naa onóigafuiaùri afémùemo ite. 4Bu ómoùna ebírede uáillaùdo bífueñeillena, nana bífuiaù ómoùmo llóitùcue. 5Cue abù omoù càgùri iñede íadù, benómona jùcana izire ómoùmo comécùidùcue. Iemona daùí cue fàdùa izói dájena caùmare omoù íllari ióbidùcue. Daje izói fáùcanocaiñeno Crístomo omoù àùnuari ióbidùcue. 6Jae caù Ocuífùrede Jesucrístomo ñue omoù àùnuamona ie lloga iodo jáiredùomoù. 7Afe bie daùíacade, amena rùire jáinaja izói, Crístomo rùire jaùnáiredùomoù. Iemo jùáù daje llezica jaùnónide jíaùlliraù izói omoù íllena, nágarui Cristo uaillaù jeire omoù ua baùmo jamánomo jeire ófùreiri. Mei afe izói llófuegaomoùza. Iemo afe llezica nágarui Juzíñamuina “Ùere fùgora” mai omoù daùífùreiri. 8Mei birui ñue abà omoù rairuiri, baimacù omoù jàfueacadeza. Afémacù táùnodo ùfocù úrillado, daje izói íaùoù lloga taùno uáillaùmo jàfuebiñeno iri. Mei afémacù Cristo dùbénemo iñédiaùoùza. Mei jùáùfodo jaiai nùnomo comùnù lloga taùno uai dùbénemo jaùnáidiaùoù. Daje izói dama bínùe raa dùbénedo comùnù comécùillafuiaùmo jaùnáidiaùoù. 9Mei íadù nana Juzíñamui zíiñona ñue illa dùeze, afe izói Crístomo nana ñue jaàcùna ite. 10Iemona Crístomo dájena omoù jaùnáinamona, Juzíñamuina oruide comùnù izóidùomoù. Afe Cristo nana monamo ite ocuídùllaùnùna, naa caù cùóñena ràinoredùnona ocuífùrede. 11Iemo nane daje izói Crístomo dájena omoù jaùnáinamona ja bacano ùcoù quetácano izóidùomoù. Mei íadù ua quétañegaomoù, mei jùáùfodo nanómona omoù jocoina llezica ómoùmo ite àaùfuemona ja jíllodùomoù. Mei ua, bacano ùcoù quétaja izói, omoù fùénidùfuemona quetaca izói jíllodùomoù. Afe bie quetáfùrena Crístomona comuide. 12Iemo nane jùáùfuemo cacáreiri. Mei omoù ùfo jokoinamona Cristo énùe anamo raùa izói ja raùgáomoù. Bie nanómona omoù fùeni fùnócafuiaù tùtaca izói, ja fáùcanocaitùomoùza. Iemo Juzíñamuimo ite áillue ràinomo omoù àùnuamona Cristo izói cómomùena afémùe dùga ja cáadùmacùna itàomoù; mei Juzíñamui dama íemo ite ràinodo Cristo tàide meine cáatateza. 13Naui jùáùruido ómoùmo ite àaùfuiaùmona comecù dùné tàidùno izóidùomoù. Daje izói quetátañena judíuaùñedùno omoù illa llezica, omoù fùénide óiacanafue jeire omoù úamona, comecù dùne ónonino tàidùno izóidùomoù. Mei íadù birui Juzíñamui nana omoù fùénidùfuiaù féitajano, dájena Cristo dùga ómoùna abùdo cáatate. 14Caùmo ite àaùfue ùballe raa izoide. Afe caù àbañenia tàiredùcaù. Mei íadù Cristo tàillado Juzíñamui caù ùbácana záitate. Afe caù ùbácana Juzíñamui fùébiñeno ñue àbaja Cristo cruzmo coráùado ácatate. 15Mei afe llezica Cristo cruzmo tàillado, monamo ite ocuídùllaùnùna, naa cùóñena ràinoredùnona afémùe ràinitade. Afémùe uáfori íaùoù illáùena báùruado, nana afémacù baùmo ie jamánomoidùmùe íllana ácatate. 16Mei bíemona nùnó dáamùe omoù güille dùbénedo omoù jána júfidoiadù, áfemo mai náfueñeno omoù iri. Daje izói omoù jírua dùbénedo nùnó dáamùe fùeni ómoùna úriadù, áfemo náfueñeno mai omoù iri. Iemo jùáù dáarie judíuaù lloga ráfuiaùmo eneno omoù comécùiñenado, nùnó dáamùe omoù jánana júfidoiadù, áfemo mai náfueñeno omoù iri. 17Mei nana bífuiaù, uire Cristo billùfue dùbénedo comùnù ñue onóillena canódeza. Mei íadù Cristo bíllamona afe caù onótatùfuiaù jítaiñega, mei dama Crístomo nana uafue raa báifideza. 18Iemona nùno dáamùe ómoùna fùéniruiadù, mei afémùe táùnona mánaùdùmùena íllana ómoù ácatateza, áfemo náfueñeno omoù iri. Daje izói afémacù dùga Juzíñamui abù imacù ómoùna ióbitafùreiadù, áfemo náfueñeno omoù iri. Mei afémacù ónoñega nùcaù anado cùófùrena raado úrifùrediaùoùza. Afémacù jùba come comecù fácafuiaùdo abù ùere àùnofùrediaùoù. 19Afémacù Crístomo dájena jaùnáiñeno itíaùoù. Mei jùáùfodo Cristo nana íemo àùnotùno ùfódùmùe. Afe ùfo izói mamécamùe nana ie abù écaja izói comécùna náùretajamona afe abùna móonaitade. Afe izói nana ie abùmo jaùnáidùno conímamo dájena jaùnáitajamona, ie abùna móonaitade. Afémùe Juzíñamui mamérilla izói nana bífuiaù ocuífùrede. 20Mei Cristo tàillaruimo afémùe dùga tàidùno izói jáidùomoù; bie daùíacade nanómona omoù fùeni fùnócafuiaù tùtaca izói omoù fáùcanocaigaza. Afe llezica bie énùe ocuífùrede caù cùóñena ràinoredùnomona zuitácamacù izói jáidùomoùza. Iemona ¿nùbái mei naù bínùemo dúidùno izói ífùredùomoù? ¿Nùbái mei ie ocuícafuemo jeire otàomoù? 21Dáarie bie íaùoù ocuica fàmairilla uáimona bie izói daùde: “Bie rùñeno iri,” íemo jùáù “Afenùaùna güiñeno iri,” íemo nane jùáù “Baie jetáñeno iri,” daùde. 22Nana bie rairuíllafuiaù bie énùemo ite jétamona fúioicaite güíllenùaùmo dúide. Jira aféfuiaùmo náfuenidùomoùza. Nana afe íaùoù ocuica uaillaù fia jùba comùnù daùna uaillaù. Daje izói fia jùba comùnù llófuega. 23Mei uáfueza, afe bífuiaù báitafuiaù izói cacáreide, mei afe ocuàdùno, “Bie caù daùna izói monamo itànona mai omoù caùmátaifùreiri” daùí daùdíaùoùza. Daje izói fia comùnù daùna comécùna mánaùdùnona ómoùna oréacadiaùoù. Iemo jùáù comùnù íaùoù abù táùnona duere zefuítatiaùoù. Mei íadù nana bie íaùoù ocuícafuiaù caù comécùmo ite fùénide óiacanafuiaù rairuíllena canóñede.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\