COLOSENSES 3

1Iemona, Cristo dùga meine abùdo cáatagamacù omoù illa jira, mai mei mona dùbénemo ite raa omoù jenori. Mei afénomo Jesucristo Juzíñamui nabézimona illáùmana íteza. 2Daje izói mona dùbénemo ite raamo comécùillano áfemo omoù járitaifùreiri. Mei jùáùfodo bínùemo ite ráfuiaùmo izire comecù uitáñeno omoù iri. 3Mei Cristo tàillaruimo afémùe dùga jae tàidùnona jáidùomoù. Jae omoù jaiai fùeni fùnóacagafue tùtaca izói afe omoù fáùcanocaiga. Iemo ja birui Crístomo dájena omoù jaùnáinamona omoù uáfuena cáatagano; íemo jùáù Juzíñamui dùnomo rairuícaomoù, mei Cristo daje izói Juzíñamuimo dájena jaùnáideza. 4Dama Cristo caù uáfuena cáatagano. Iemo afémùe càocaille llezica, afémùe dùga càocaitùomoù. Afe llezica afémùemo ite jamánomo ebírede ñúefuiaùmona ómoùena máiñoitùomoù. 5Ie jira naui bie énùemo omoù jaùnaina jira, ómoùmo dùga fùeni óiacanafuiaù ite. Aféfuiaù tùtalle izói mai omoù fáùcanocairi. Naga áùnidùmùe rùngo dùga jaca iñeno o iri. Iemo jùáù, áùredùmùe ie áùñedùngo dùga jaca iñeno o iri. Iemo daje izói jùáùe cómemo àaùfuiaùdo comécùñeno omoù iri, íemo jùáù omoù abàmo comuide jùruífuena omoù fùnóñeno iri. Daje izói omoù comecù fùeni óiacanafuena jeire oñeno omoù iri. Iemo nane jùáùe cómemo úradoiñeno omoù iri, mei úradoifùredùmùe dùga raa óiacanamona jánaraùmo caùmátaidùmùe izóideza; Juzíñamui ífuiaù baùmo jamai bínùe raana izíruiteza. 6Ie jira nana bífuiaùmona íemo cacáñedùnona Juzíñamui ùere duere fùnófùrede. 7Iemo jaiai Crístomo omoù àùnoñena llezica, nana bie izóidùfuiaù fùnófùredùomoù. 8Mei íadù ja birui nana bie fáùcanocairi: Jùáùmamo icàriñeno omoù iri, íemo rùírede uaillaù bumo lloñeno omoù iri. Daje izói jùáùe fùénidùfuiaù fùnóñeno omoù iri. Iemo jùáùma jánana úriñeno omoù iri. Daje izói jùáùma zanóllena fùénide uáillaùdo ùaùre úriñeno omoù iri. 9Conímamo táùnona lloñeno omoù iri, mei omoù jaiai fùeni illafue jae méidogaza. Daje izói nano omoù fùnófùrega jae fáùcanocaigaza. 10Iemo ja birui comue ùniroi jùta izói ñue illáfuena ja méidotùomoùza. Iemo afe comue illafue comuítatùmùe Juzíñamui. Ie jira ie illa izói afémùe caùna cómuena fùnótacana uite. Iemona afémùena ñue àcoùmo ónoitùcaù. 11Afe jira afe cómomacù judío ímùena ie íllana náfuenidiaùoù. Iemo jùáù judíoñedùmùena ie íllana daje izói náfuenidiaùoù. Iemo jùáù afémacù bacano quetácamùena ie íllana náfuenidiaùoù; daje izói quétañegamùena náfuenidiaùoù. Afe izói afémacù onínemacù íllana, íemo jùáù onóñedùno íllana, íemo jùáù izire ocuífùregano íllana, íemo jùáù ócuifùnigano íllana náfuenidiaùoù. Mei jùáùfodo afémacùmo Cristo ùere jamánomo ráifinamona dama afémùemo náfuefùrediaùoù. Mei Cristo naga íemo àùnotùnomo ífùredeza. 12Iemona bífuemo cácarei: Juzíñamui ómoùna izíruite. Izíruillano afémùe ómoùna nùzede ie àaùfuenide comànùna omoù íllena. Mei ie jira bie ñúefuiaù izói omoù ífùreiri: Jùáùmacùmo dúecaifùreiri. Jeruíñeno canófùredùmùena omoù iri. Comécùna mánaùdùmùena omoù iri, cáùmafuiaùdo úrifùreiri, járidoñeno omoù iri. 13Conímamo jaca járidoñeno fàaicana omoù canori. Daa come jùáùmamo icàriadù afémùemo ñúefuedo omoù jùcari, áfedo icàrafue záillena. Omoù àaùfue àcoùnia Cristo oni féitaja izói, afe izói jùáùmùe omo fùeni fùnóadù afe àcoùnia oni o féitafùreiri. 14Nana bífuiaù emódomo ùere omoù izíruifùreiri. Mei afe izíruillafue cómena dájena jaùnáitateza, jùáùmacù dùga. Afe daùí jùáùmacùna caù izíruillamona, nana afe ñúefuiaù jaàcùna caùna fùnótate. 15Iemona Cristo comuítaga caùmare uái illafue omoù ùfocù úrillana àfoiteza. Mei dáamacù izói íemo caù jaùnáinamona afe bie izói caù íllena Juzíñamui caùna uáidoteza. Afe llezica jaca Juzíñamuina “Fùgora” omoù daùífùreiri. 16Mai mei nana omoù comécùdo Cristo daùnáuai jeire óredùomoùza. Afe mei aféuai ñue omoù onónamona conímana omoù llófueri. Iemo daje llezica áfedo conímana ñue onóicana comécùna omoù náùretari. Iemo jùáù Juzíñamui ióbitallùruaù omoù rófùreiri, jùáùe íena caùmátaillùruaù dùga. Daùí ruano omoù comécùdo Juzíñamuina “Fùgora” omoù daùífùreiri. 17Mei jùù, nana omoù jetáacaga raa, íemo jùáù ómoùmo ocuica caùmánidùfue dùga, naa omoù daùíllùfuiaùri caù Ocuíraùma Jesús mámecùdo omoù fùnófùreiri. Afe llezica Moo Juzíñamuina afémùedo “Fùgora” omoù daùífùreiri. 18Daje izói bie jùáù llollàfuemo omoù cácarei. Ùníredùngotùaù, mai omoù ùnítùaù anamo ñue ífùreiri, mei Crístomo àùnotùnguaùna omoù illa jira, afefue àùnoredeza. 19Daje izói ùnítùaù omoù áùtùaùna ñue izíruiri; afénguaùna fùéniruiñeno omoù iri. 20Uruiaù, omoù móotùaùna nágafuemo omoù cacáreiri, mei afe daùí omoù íllamona caù Ocuíraùma ióbide. 21Móotùaù, omoù úruiaùna ícùdoñeno omoù iri, afémacù jacànaillamona mùnàcana fùnónide daùí íaùoù íñeillena. 22Ocuífùregano, bínùemo ite omoù ocuídùnona nágafuiaùmo ñue omoù cacáreiri. Daa afémacù ñue ómoùmo comécùillena afémacù fia eroina llezica ñue cacáreiñeno, mei íadù jùáù daje izói afémacù éroiñena llezica ñuera comécùdo omoù cacáreiri, mei Juzíñamuina ñúefuedo jacàruitùcaùza. 23Daje izói nana omoù fùnóacaiga raa, ñúefuedo fùnori. Comùnù dùbénedo izói táùjùñeno, Juzíñamuimo o táùjùna izói omoù fùnori. 24Mei ja onódùomoùza, Juzíñamui ómoùmo lloga omoù jùrídolle zíiñona illùfue afémùe ómoùmo fécaiteza. Mei uáfueza Cristo ocuícamacùna maméidùomoùza. Afémùe omoù ua Ocuíraùma. 25Mei íadù fùeni fùnódùmùe afe ùbana ie fùeni fànua dùeze duere fùnóbite. Mei Juzíñamui jaca dáamùe oni énenorie maméñede. Nana daje dùeze jaàcùna duere fànoite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\