EFESIOS 1

1Cue Páblodùcue. Juzíñamui comecù jitaina izói Jesucristo orécamùedùcue. Bie izói daùna ñúefue lluájillena, ie ocuícamùedùcue. Efeso jófuemo ite Juzíñamuimo jaùnáidùno bie rabedo uáidotùcue. Afémacù Jesucrístomo ñue àùnotùno. 2Caù Moo Juzíñamui ñue ézùcùga dùbéfuemo omoù iri. Daje izói ie caùmare illáfuemo omoù iri. Caù Ocuíraùma Jesucristo daje izói ómoùna bie ñúefuiaùmo jóoneiteza. 3Caù Ocuíraùma Jesucristo Moo Juzíñamuina ióbitaitùcaù, mei Jesucrístomo dájena caù jaùnáinamona, afémùe monámona nana caù comécùna náùretate ñúefuiaùna jae caùna ézùcùteza. 4Naù énùe comuíñena llezica, Juzíñamui Jesucrístodo caùna nùzede, ie eróicana nàfuenino ñue fùnócamona caù íllena. 5Jaiai uícodo caùna izíruillano ie comecù jítaina izói, Juzíñamui caùna náamatade Jesucrístodo ie jitótùaùna caù jáillena. 6Iemo ie izíruiga jitóoùri dájena caù íllamona, afémùe caùmo dúecaifùrede. Afe jira nágarui Juzíñamuina ióbitaredùcaù, caùmo ie dúecaillana ùere fùgora caù daùífùreillena. 7Caùmo ùere dúecaillano, Juzíñamui ie Jitó tàillado, ie dùe tóillado caùna jíllotate, mei áfedo Juzíñamui caù fùénidùfuiaùna féitateza. 8Afémùe caù ùfocù ñue dénuamona, ie caùna ùere dúecaillafuena, afémùe jamánomo ñue caùna onótate. 9Juzíñamui jaiai uícodo mameca ónoñega ie comecù óiacanafue caùna ja fùdàtate. 10Bie Juzíñamui uícodo mamécafue ie fácaruimo dúcùa, ñue àcoùmo fúitaite. Aféruimo Juzíñamui dáanomo nana énùemo ite náùraùaùna ie Jitó Cristo anamo itábicaitaite, naa bínùemo ite ràllenùaù, naa jùáùe ráanùaùri. Daje llezica monamo ite ràinoredùno Cristo anamo íitiaùoù naa afénomo ite jùáùe ráanùaùri. 11Jaiai uícodo Juzíñamui caùna nùzede, Jesucrístomo dájena caù jaùnáinado ie comànùna caù íllena. Nana bífuiaù jùca ia Juzíñamui mamérilla izói ñue joide. Juzíñamui ñue onona dùeze, afe izói afémùe ñue fùnófùrede. 12Ja caù bie nanómona Crístomo àùnotùnodùcaùza. Juzíñamui daùí caùna ñue nùzede, afémùemo ite áillue ebíredùfuiaùdo ñúefue íemo caù nitállena. 13Daje izói uáfuena lloga, omoù jílloille uaina cacádùomoù. Cacáillano afe uaina omoù àùnuamona Jesucrístomo jaùnáitagaomoù. Daje llezica Juzíñamui jaiai uícodo llua izói Ñuera Joréñona igáomoù, dama Juzíñamui íeùedùomoù daùíllena. 14Afe Ñuera Joreño caùmo íllado, ùco jùáùruido Juzíñamui daùnafue caù maiñóllena, uáfuena onódùcaù. Afe ie lloga daùnafue caù maiñóllùruimo naù dúcùñede. Mei íadù nana íemo jaùnáidùnomo, fùénidùfuemo jaca due íaùoù jáùnaiñeillùfue afémùe llóite. Daùí ie llua mei nana afémùe cáùena lloga daùnafue máiñoitùcaù. Ie jira afe Juzíñamuimo ite áillue ebíredùfuiaùdo íena ióbitaredùcaù. 15- 16Iemona caù Ocuíraùma Jesumo omoù àùnogafuena cue fùdànamona, Juzíñamuimo ómoùri “Ùere fùgora” fáùcanocañeno daùífùredùcue. Daje izói nana Juzíñamuimo jaùnáidùnona omoù izíruillana cue fùdànamona, nane fùgora daùífùredùcue. Afe llezica Juzíñamuimo cue jùcáfùrena dáaruido ómoùmo jaca uibíoifùredùcue. 17Juzíñamui ómoùmo jino llogáuaina ñue comécùdo omoù baitállena jùcáfùredùcue. Ua, caù Ocuíraùma Jesucristo ebírede Moo Juzíñamuimo jùcáfùredùcue, Juzíñamuina ñue omoù onóillena. 18Daje izói Juzíñamui omoù ùfocù ñue denóllena jùcádùcue. Afemona Juzíñamui uáidogano úiñoga ñue cómuitùfuiaùna ñue ónoitùomoù. Daje izói Juzíñamui omoù ùfocù denóllemona íemo jaùnáidùnomo, Juzíñamui fecalle ñuera ebírede cáùmafuiaùna ónoitùomoù. 19Iemona bie izói ónoitùomoù: Juzíñamui ùere ñúefuiaùna ràinoredùmùe. Afe bie íemo ite áillue ràino ja birui nana íemo àùnotùnona ñue comécùdo íaùoùna canode. 20Naui Juzíñamui, daje bie íemo ite áillue ràinona caù onóillena, Cristo tàillanomona meine abùdo cáatate. Daùí íemo ite áillue ràinona comànùmo jino ùere uáfori cùótate. Afe daje ràinodo Cristo cáatajanona, monamo ie nabézimo Juzíñamui íena raùnade. 21Dùnomo jamánomo ocuídùllaùmana Juzíñamui íena jóonete. Iemona nana jùáùe ràinoredùnuiaù Cristo anamo itíaùoù, naa jùáùe ocuífùredùnuiaùri. Daje izói nana illaùnù Cristo anamo itíaùoù naa jabóidùllaùnùri. Daje izói nana mona eromo ite ràinoredùnuiaù, Juzíñamui ie aillo ràinodo Cristo anamo dájena jóonete. Nana jùáùe mameca ràinoredùno caù comecù facáacana dùeze, daje izói Cristo anamo itíaùoù. Nana biruimo itànuiaù ie anamo itíaùoù, naa ùco jùáùruillaùdo íitùnuiaùri. 22Afe dáaruido Juzíñamui nana ráanùaùna Cristo anamo jóonete. Daje llezica nana Juzíñamuimo dájena jaùnáidùnomo, Juzíñamui Cristo ùfócùna mameide. Iemona ùfocù caù abù ocuilla izói afémùe íaùoùna ocuífùrede. 23Mei jùù, Jesucrístomo dájena jaùnáidùno ja Cristo abùna mamécaiaùoù. Afe jira afémacù nana Cristo comecù ífuiaùna ùere jeire otíaùoù. Mei dama Cristo nana ráfuiaùna ñue àcoùmo fuitátatùmùeza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\