EFESIOS 3

1Iemona Juzíñamuimo ómoùri ùere cue comecù facáfùredùcue. Omoùna izíruite Páblodùcue; Cristo Jesús ñúefue ómoùmo cue lluájilla jira llavécamùedùcue. Omoù judíoñedùomoù, íemo ómoùna ñue íllena cue cánua jira llavécacue. 2Ja nùbaù Juzíñamui cuemo jóonega bie táùjùnana fùdàdùomoù. Jùù, Juzíñamui ie cáùmaduafuiaù ómoùmo cuena llotátate. 3Juzíñamui ie naù jino lloñega nanómona mamérillafue cuena fùdàtate. Ie mei cuemo lluano aféfuemo ùere baitádùmùena Juzíñamui cuena jóonete. Afe ie mamérillafuedo ja nano íanori due ómoùmo cuetùcue. 4Aféfuena omoù facáduamona, afe naù jino llóñega Cristo dùbene illáfuemo ùere cue báitajana ónoitùomoù. 5Afe báinino comecù ie fácafue naui jùáùruillaùdo bumo Juzíñamui jino lloñede. Mei íadù birui Juzíñamui ie Ñuera Joréñodo, ie eneno nùzeca àaùnide orécamacùmo aféfuena jae onótate. Daje izói jùáùe ie uai jino llóraùnùmo fùdàtate. 6Afe jaiai jino raùre llóñegafue bie izói jóide. ¡Cácarei! Jíllona uaina àùnuamona, judíoñedùno naa judíuaùri daje Juzíñamui caù cáùmaduafuiaù dájena máiñoitiaùoù, mei dáamùemo jaùnáidiaùoùza. Ua Crístomo, dáaziena jaùnáidiaùoùza. Daje izói Juzíñamui lloga Cristo Jesús caùna ñue fùnóllùfue judíuaùmo dúina izói, birui judíoñedùnomo ja dúide. 7Cue jamáimùedùcue, mei íadù Juzíñamui dama ie ràinodo, cue canóllena mamérite. Iemona afe bie ñúefue jùáùmacùmo lluájillena jóonegacue. 8Nana Juzíñamuimo jaùnáidùnomona ùere erófenemo itùcue. Mei íadù Crístomo ite facádonide aillo cáùmaduafuiaù judíoñedùnomo lluájitùmùena Juzíñamui mamécacue. Afe bie cue lluájille ùere cuemo ráifide. 9Juzíñamui jaiai nùnómona jino llóñega mamérillafue nana comànùmo jino llóitùmùena dama Juzíñamui jóonegacue. Afe Juzíñamui nana ráanùaù fùnóraùma. 10Juzíñamui nana bífuiaùna daùí íficaitade, nana íemo dájena jaùnáidùnodo, nana monamo ite ràinoredùno Juzíñamui ùere jamánomo naga ráfuiaùna báitajana onóillena. 11Juzíñamui jaiai nùnomo uícodo comecù mamérilla izói, nana bífuiaùna caù Ocuíraùma Jesucrístodo ñue àcoùmo fuitade. 12Iemo Crístomo dájena caù jaùnáinamona Juzíñamuimo ja áùnoziredùcaù, mei caù àùnuamona afémùemo meáiruiñedùnona itàcaùza. 13Ie jira izire ómoùmo jùcádùcueza: Birui omoù abùri duere cue zéfuidùcueza, mai náùnidùmacù izói omoù iñeno iri; mei jùáùfodo caùmare omoù comécùioiri; mei afe ómoùri duere cue zéfuia afe ómoùmo ebírede nitaina izóidùfueza. 14Ie jira caù Ocuíraùma Jesucristo Moo anamo caiñàcùdo ana dújullanona nana ie comùnù íena íemo izire jùcádùcue. 15Nana énùemo ite ie comùnù, naa monamo itànuiaù dùga, afémùemona comuídiaùoù. 16Caù Moo Juzíñamuimo jamánomo ñuera ràino ite. Afe ie ràinomona, ie Ñuera Joréñodo, ùere omoù comecù ñue náùreillena izire íemo jùcádùcue. 17Afe llezica omoù àùnogafuemona Cristo omoù comécùmo nabáirifùreillena Juzíñamuimo jùcádùcue. Daje izói Juzíñamuina ùere omoù izíruillena jùcádùcue. Iemo afe izíruillafuemo izire omoù jaùnáillena jùcádùcue. Nane dáanomo omoù àùnogafuiaù jeire oga uaina ñue omoù ùfócùmo denóllena Juzíñamuimo jùcádùcue. 18Daje izói Cristo caùna izíruilla omoù ónoillena jùcádùcue, naa jùáùe íemo jaùnáidùnori. Mei afe ie izíruillafue monáillaji aillona izóideza. Afe monáillaji ruícafene jùca íllana bu onóñede. Mei íadù afémùe caùna izíruillafue ùere ruica are illa izóinana omoù onóillena jùcádùcue. Daje izói áillue imani eraù ùere fuirù jùca illa izói, afe caùmo facádonide Cristo caùna ie izíruillafue omoù onóillena jùcádùcue. Afe izói Cristo caùna izíruilla ùere monáillaji ana jùca afórena izoide. 19Mei jùù, afe bie izíruillafue ñue omoù fùdàillena jùcádùcue. Nana caù onórede aillo ráfuiaù baùmo, bie izíruillafue jamánomo áillue. Afefue omoù fùdànamona, nana Juzíñamuimo ite aillo ñúefuiaùna ñue jaàcùna oruízùitùomoù. Mai, daùí íteza. 20Ja birui ie aillo ñuera ràino, caù comécùmo ífùrenamona nana caù comecù fácarenafuiaù baùmo, afémùe ùere jamánomo ñúefuiaù caùmo fùnórede. Daje izói nana caù jùcárenafuiaù baùmo afémùe ùere fùnórede. 21Ie jira aillo ebíredùfuiaù afe caù Juzíñamuimo mai caù nitallù, mei Cristo Jesumo dájena jaùnáitagacaùza. Mai mei Jesucrístodo jaca nùnomo naga cómuitùgùmado aillo ñúefuiaùna Juzíñamuimo caù nitallù. Daùítadeza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\