GALATAS 6

1Amatùaù, ómoùmona dámùe fùénidùfuemo baùízaidenia omoù cùóadù, ómomona Ñuera Joreño dùbénemo izire jaùnáidùno afe baùídùmùena omoù canori, meine ñúefue dùbénemo ie ílleza. Jaca comecù mánaùnafuedo íena canori. Naga come áfemo báùiredeza, ie jira illa dàgamùe afe baùífùrenafuemona abùna rairuírede. Taùfe caù facátafue naga cómemo comuífùredeza. 2Illa dàgamùiaù conímana canófùreiri, áfedo jùáùmamo zuufue comuíadù ie comecù náùrecailleza. Bie izóidedo Cristo ocuilla uaina ñue àcoùmo fúitaitùomoù. 3Jamáimùe illa llezica dámùe abùna àùnota “Jamánomo ímùedùcue” daùíadù, afémùe dama ie abù jàfuete. 4Omoùmona illa dàgamùe dama ie abù áadori. Mei aféfuena o jiéruiadù, dama o abù ífuedo ióbitaitùo; mei o illafue ñuera daùíllena jùáùma illafue dùbénedo abùna fácañeitùoza. 5Illa dàgamùerie danù caùmo itàfuiaùmo náfuefùreitùcaù. 6Juzíñamui uáillaùna llófuegamùe nana íemo ite ñuera ráanùaùna dùeze, meine ùbana afe ie llófuetùmùemo írede. 7Mai jùáùfueri omoù jàfuefiñeno iri; jaca Juzíñamui buna báiñuano jàfueñegaza. Naga come ie rífùrega raa ríadù, afe llùzíllana dama jofo óite. 8Nanómona caù comécùmo itàfuiaù ióbitaitùfue caù fùnóadù, afe caù comécùmo itàfuiaùmona caù tàillùfue óitùcaù. Mei jùáùfodo Juzíñamui Ñuera Joréñona caù ióbitaadù, afe Joréñomona zíiñona caù illùfue óitùcaù. 9Ie jira ñúefue caù fànuana, mai caù zefuíruiñeillù. Mei áfemo fáùcanocaiñeno comécùna náùredùnona caù íadù, uire Juzíñamui mamécaruimo riga ófùrena izói, ñúefuena maiñóritùcaùza. 10Afe jira, ñúefue fànua llezica nana comànùmo, nana caù abù ie máùriedo ñúefuena fùnóredùcaù. Iemo Juzíñamuimo àùnote caù ámatùaùmo, baùmo aillo ñúefuena fùnóredùcaù. 11Mai ómoùmo bie jéerie cue cúegamo omoù eroiri. Afe bie dama cue ónoùdo cue cuega. 12Afe quétafuena omoù ocuídùno ñúefuedo lloñédiaùoù. Dama comùnù uícomo ñue íaùoù íllena daùí daùdíaùoù. Daùí ómoùna ocuídiaùoù, Cristo tàilla àcoùnia jùáùmacù afémacù rácaiza daùí. 13Mei afe quetácano, nana Moisés ocuica uai ñue àcoùmo fuitáñediaùoù. Mei íadù ómoùna quetátaacadiaùoù, omoù íaùoù quetátafuedo abù íaùoù àùnollena. Afe quétano omoù abùmo íllado ùere abù àùnotiaùoù. 14Mei cúemona dama caù Ocuíraùma Jesucristo tàillado abù àùnotùcue. Abù dùné jùáùfodo abù cue àùnollena iñede. Mei Cristo cruzmo tàillado, nana bínùemo ite fùénidùfuiaù faga izói cuemo dúiñede. Afe ùbana cue aféfuiaùmo faga izói jaùnáiñedùcue. 15Mei Crístomo dájena caù jaùnáinamona, ja afe quétafue ráifiñede. Daje izói íemo caù jaùnáinamona quetáñenafue jùáù ráifiñede. Mei jùáùfodo cómuena meine abùdo jocócamùena caù illa, ùere jamánomo ráifide. 16Bie izói daùnáuai jeire otànomo comecù caùmare uái illafue íteza. Daje izói Juzíñamui ómoùmo dúecaillafuemo íitùomoùza. Bie izói daùnáuai jeire omoù óiadù, Juzíñamui ua comànùna jáitùomoù. Mai mei, Juzíñamui ie ua comànùna ñúefuemo ézùcùiteza. 17Ja biruímona buna cuena áùfeduaùbiñeno iri, daùdùcue. Cue abùmo ite boáfiaù méifuaù, caù Ocuíraùma Jesús táùjùtagamùena cue íllana onótate. 18Daje Juzíñamuimo àùnote cue ámatùaù, caù Ocuíraùma Jesucristo nana ómoùna ñue ézùcùiteza. Mai daùítadeza. Ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\