HEBREOS 1

1Jaiai nùnomo caù judíuaù jaiáidùgùmamo Juzíñamui úrite. Ua, ie uai llóraùnùdo dùga icaiño, dùga jùáùfodo jóoide uáillaùdo úrite. 2Mei íadù ja birui íiraùruillaùdo Juzíñamui ie Jitodo caùmo úrite. Bie Jitó uaido Juzíñamui jaiai bie énùena naa úcuaùri fùnode. Iemo naga raa íeùena náamatallena Juzíñamui íena mamede. 3Afe Jitó ie Moomo ite ebíredena jino càotatùmùe. Daje llezica afémùe jino náùraùmo càotaga; ua daje Juzíñamui izóidùmùe. Nana fùnoca ráanùaùna afémùe dájena jaùnáitano ie ñue rùírede uáillaùdo nágarui ñue jaàcùna fùnócana uite. Bímùe, cruzmo dama ie dùe tótajado caù fùénidùfuiaù ñue múiñua mei, caifo monamo ite Juzíñamui nabezi dùbénemo ráùnazaide, dùnómona nahí illáùmaillena. 4Afémùe afe jamánomo ràiredùnomo jáillamona, nana Juzíñamui abù imácùaù baùmo fàgomùena jaide. 5Juzíñamui ie abù imácùmona dáamùe jaca “Cue jitódùo” daùíñede. Ua, “Cue Jitódùo, ja birui illáùmana o jóoneitùcue” jaca daje izói íaùoùna daùíñede. Mei íadù ie Jitó Jesucrístona daùí daùde. Daje izói ie abù imácùmona dáamùena “O moona íitùcue” daùíñede. Dáanomo “Cue jitóitùo” daùíñede. Mei íadù Jesuna daùí daùde. 6Ua Juzíñamui ie izoide daade Jitona bie énùemo comuítajano daùde: Mai, nana Juzíñamui abù imacù, bie cue jitona jacàruioicana ñue omoù ióbitari. 7Mei íadù abù imácùna Juzíñamui daùde: Bimacù cue abù canóraùnùna íllamona, íaùoùna ocuífùredùcue. Iemona jairifo raùre náidacailla izói, bimacù cue ocuícana raùre jetáfùrediaùoù. Afe izói nana cue canófùrede cue abù imacù jacàrede boode iraicù izói, íaùoùna ocuífùredùcue, daùde. 8Mei jùáùfodo ie Jitona daùde: Juzíñamui o íllamona, o illáùmana illùrui jaca nùnomo zíiñona íite. Ñue comécùna jaàcùnainafuedo jaca illáùmaifùreitùo. 9Ua, comécùna jaàcùnainafuena izíruitùo, mei íadù fùénidùfuiaùmo éoicana eróidùo. Iemona Juzíñamui, ua o Juzíñamui, ja ona ióbitade. Nana Juzíñamui uaina jiéruite o nabáiñùaù cáùmadua baùmo, cáùmatagao, daùde. 10Jùáùnomo ie Jitona Juzíñamui daùde: O Ocuíraùmadùo. Naga ráanùaù o táùnia mei, bie énùe fùnódùo. Nana monamo ite naga úcuaù o ónoùdo fùnócano. 11Afe énùe naa úcuaùri nùné táùnocaitiaùoù, mei íadù o jaca zíiñona íitùo. Afénùaù jácara ùníroillaù zabilla izói zábitiaùoù. 12Iemo ùnícuiro dócoùano oni jóonia izói, oni eneno íaùoùna jóoneitùo. Iemona ùniroi jùáùroina abùmo jùta izói, bínùe naa ucúduaùri méidoficaitiaùoù. Mei íadù o jaca méidoñellùoza, dùnó nàùmùeitùo. Omo itùfue jaca zíiñona íite. daùde. 13Nùùe mei ie abù ímùemo Juzíñamui llogámùe: O faùríconù o anamo cue anáfenotalle llezica mai benó cue nabézimo illaùma nabai izói ráùnazaùbi. Daùí daùnámùena iñede. Dama ie Jitó Jesuna daùí daùde. 14Nana afe Juzíñamui abù imacù Juzíñamui ocuica canófùrede jóriaùaù. Ua Juzíñamui orécaiaùoù, afémùedo jílloitùno ñue rairuíllena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\