SANTIAGO 3

1Cue ámatùaù cacarei. Omoùmona aillo llófueraùmana íacadùno izói iñeno omoù iri. Mei jùù, nana llófueridùno, cue izóidùno baùmo izire jùcánollùcaù. Afena onódùomoù. 2Nana caù aillo fùénidùllegoù fùnódùcaù. Dáamùe mùnàcana fùénidùllegoù ie daùnáfuemo iñéniadù, afémùe ñue comécùna fàgomùe, ñue jaàcùnaidùmùe. Afémùe nana ie abù rairuíllana onode. 3Mozíñoragaù caballo fuemo caù jóoneadù caùna ùere íaùoù àùnollena, ie ùfo oni datállena fùnóredùcaù. Afemona nana ie abù dùga dájade. 4Daje izói áillue jofóredùcaemo comecù omoù faca. Afecae jamánomo áillue íadù, afe llezica rùírede jairífodo ñuitáoicaide. Mei íadù datáraùma duera jiza datárabeñodo ie jáiacana dùné datáoicaide. 5Afe izói caù fue ite. Caù abù aillona mei íadù fue duera. Mei íadù afe fuedo jamánomo áillue ráfuiaù fùnórede. Uafue duera jiza réùcùmona áillue icáùena bóotate. 6Jae come fue irai izoide. Afe fuemo jamánomo facádonide àaùfuiaù ite. Afe bie fue Juzíñamui caù abùmo fùnoca; mei íadù afe fue nana caù abùna àaùre fùnode. Fùeni comùnù duere fùnóllùrai ite; afe iráimona uneca izói caù fuemo fùeni úrioidùno ite. Iemona nana caù caana llezica fùnótagafuiaù bóobicaide. 7Ùímado nana rùire ràllenùaù tóùrede, féedùno, jaiónùaùri, naa buináizaùri. Nana áfenùaù fùbítagaiaùoù. 8Mei íadù fuena buna fùbítanide. Caù fuedo bite ùáùrede raana jaca buna llàùcaitanide. Aillo fùeni úritadùno, tùtade juia izói caù fuemo ite. 9Afe daje fuedo caù Moo Juzíñamuimo caùmátaioidùcaù; ie llezica Juzíñamui fùnoca cómena faidódùcaù. Uafue Juzíñamui dama ie eroille izói cómena fùnode. 10Daje fuedo caùmátaillafue jino bite faidórillafuiaù dùga. Cue ámatùaù, cacai. Bifue izói omoù iñeno iri. 11¿Daje jaùnoi ifómona toráfomona ñúeji eràredùji dùga jino tórede? ¡Tónide! 12Cue ámatùaù, cacai. ¿Noménamona comáijùna órede? ¡Onide! ¿Jàrùconamo cùnecù llùzírede, meita áfena? ¡Llàzinide! Afe daje izói cúeredùji naùméredùji dùga daje jaùnoi ifómona toráfomona jaca jino tónide. (Ie jira omoù fue rairuiri, fùeni úrillafue o fuedo jino bíñeillena. Mei jira Juzíñamui imácùdùomoù.) 13Omoùmo dáamùe onódùmùe, ñue baitádùmùe íadù, afe ie onóigafue nágarui ñue ie illáfuedo ácatari. Ua ie fùbíllafuedo fecaca comecù mánaùnafuemo ie fùnócafuiaù càotari. 14Mei íadù omoù comécùmo izire úradoillafue íadù, afe llezica omoù fùnoca ráfuiaùna járidotùomoù; bie omoù fùbilla abù àùnuafuemo comécùñeno omoù iri. Afe izóidùfuiaù táùnofuiaù, uáfuena jáanote. 15Afe izoide fùbíllafue Juzíñamuimona biñede, mei íadù afe fùbíllafue bínùe comùnù comecù úrillafue; Juzíñamuina éoidùmacù onóigafue; dama Taùfe ifue. 16Aillo úradoillafue, jarire uícodo máiñuafue dùga illánomo, afénomo aillo júdaùzitùfue ite naa fùénidùfuiaùri. 17Mei íadù Juzíñamuimona fùbíllafue otàmacù nano fueñe nàfuenino macádiaùoù. Ie mei afémacù mánaùdùmacù; ràifuedo ocuíñediaùoù; jùáùmùemo uícodo comécùitadiaùoù. Afémacù dúecaillafuena oruídùno; ñúefuena fùnófùrediaùoù. Afémacù uáfodo úritùmacù; jàfueriñediaùoù. 18Comecù ñue uái illáfuemo comuítatùno afefue rigájùaù izói comànùdo fecádiaùoù. Afemona ria llùzilla izoide comecù jaàcùna ñúeitaitùno llàùnotiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\