SAN JUAN 14

1Omoù comecù zúucaiñeno. Juzíñamuimo ùùno; daje izói cuemo ùùno. 2Cue Moo jofomo aillo illánuiaù ite. Bifue táùnofue íadù, raùre ómoùmo llóitùcue; íadù jaca uafue. Mei jira omoù illùno fànuaidùcue. 3Omoù illùno cue fànuailla mei, abùdo ómoùna uáùbitùcue, cue illànomo dáanomo omoù íllena. 4Cue jáillùnona onódùomoù afe io dùga, daùde. 5Jira Tomás daùde: Ocuíraùma, o jáillùnona onóñedùcaù. ¿Nùe izói afe iona ónoitùcaù? daùde. 6Jira Jesús uai ote: Cue iódùcue. Cue uáfuedùcue. Daje izói cue cáatatùnodùcue. Ie jira daa cuedo Moo illánomo dúcùredùomoù. 7Cuena omoù onóiadù,daje izói cue Moona ónoitùomoù. Ja biruimo íena onódùomoù. Ja íena cùódùomoùza, daùde. 8Jira Felipe daùde: Ocuíraùma, Moo Juzíñamuina caùmo càota. Afedo fùgo baite, daùde. 9Jira Jesús uai ote: Felipe, ja are omoù dùga itùcue, ¿naù cuena onóñedùo? Cuena cùódùmùe daje izói cue Moona ja cùode. ¿Nùbái mei Moona càotalle cuemo jùcádùo? 10¿Moomo cue íllana naù àùnoñedùo? ¿Daje izói cue Moo cuemo íllana àùnoñedùo? Nana cue daùnáfuiaù dama cue comecù izói daùíñedùcue. Cuemo ite Moo dama ie táùjùna fùnode. 11Cue Moomo cue íllana ùùno; afe izói Moo cuemo íllana ùùno. Ménaillùnoù dáanomo itàcocoza. Daùí omoù àùnoiacañenia cue fùnócafuena ùùno. 12Uáfuena dáùitùcue: cuena àùnotùmùe cue fùnócafue izói fànoite. Nane afe baùmo aillo jùáùfue fànoite, cue Moo illánomo cue jailla jira. 13Nana omoù cue mámecùdo jùcaca raa fànoitùcue, Moo ebírenafue ie Jitó ácatallena. 14Naga cue mámecùdo jùcalle raana fànoitùcue, . 15Cuena omoù izíruia, mai cue ocuícafuiaù cacáfùreiri. 16Iemo omoù canóraùma, omoù fàraraùma jàcaitùcue. Moo ómoùmo íena oréllena íemo izire jàcaitùcue. Bíitùmùe uafue Joreño. Afe Ñuera Joréñona jàcaitùcue omoù dùga nùnomo íllena. 17Enùe imacù íena llàùnonidiaùoù, afémùena cùónidùmacù jira; daje izói afémùemona ónoñedùmacù jira. Mei íadù íena ja onódùomoù, omoù dùga illa jira. Ua uire jaca ómoùri dájena íite. 18Omoùna zóofeñeitùcue. Abùdo bíitùcue omoù dùga íllena. 19Nano nàgarui íanori íllamona comùnù ja cuena càoñeitiaùoù, mei íadù cuena càoitùomoù. Afe jira omoù cáaitùomoù, cue caana jira. 20Aféruido cue Moomo cue íllana ónoitùomoù. Daje izói cuemo omoù íllana ónoitùomoù; daje izói ómoùmo cue íllana ónoitùomoù. 21Cue uaina onódùmùe, íemo jùáù afe uaina jeire otàmùe uáfuena cuena izíruillana càotate. Jira cuena izíruitùmùe cue Moo daje izói izíruite. Cue daje izói íena izíruitùcue; ie mei afémùemo cuena càotaitùcue, daùde. 22Iemo Judas (íadù Iscarióteñedùmùe) íena daùde: Ocuíraùma, ¿nùbái énùe comànùmo ácatañeno, danù caùmo o abùna ácataitùo? daùde. 23Jira Jesús uai ote: Cuena izíruitùmùe cue daùnafue jeire ote, ie jira cue Moo íena izíruite. Afe llezica cue Moo cue dùga bíitùcoco afémùe dùga íllena. 24Cuena izíruiñedùmùe cue daùnafuena jeire oñede. Omoù cacana úrillafue dama cúeùeñede. Afefue Moo Juzíñamui, cue orédùmùe ifue. 25Omoùri cue illa dùno aféfuiaùna ómoùmo llotùcue. 26Mei íadù Moo cue mámecùdo Ñuera Joreño óreite, ómoùna canóllena, ómoùna fàrallena. Nágafuiaùna omoù llófueite. Nana ómoùna cue dáùnana uíbicaitaite. 27Comecù caùmare uái illùfue ómoùmo fùédùcue cue jailla jira. Cue comecù caùmare uái illùfue ómoùmo itùcue, mei íadù énùe comùnù comecù illùfue izóiñede. Omoù comecù zúucaiñeno. Jacàruiñeno. 28Jáitùcue, cue dáùnana cacádùomoùza. Daje izói meine bíitùcue ómoùri cue íllena. Uáfuena omoù cuena izíruia, cue Moomo cue jáillùfue omoù fùdànamona cáùmacaitùomoù, mei afémùe cue baùmo illa jira. 29Jira áfena uícodo ómoùmo llotùcue, afefue fànuaruimo omoù àùnollena. 30Omoùri ja aillo úriñeitùcue, bie énùemo ocuídùmùe ja billa jira. 31Mei íadù afémùe cuena ocuínide. Daùí írede, énùe comùnù Moona cue izíruillana íaùoù onóillena. Daje izói Moo cue ocuilla raana cue fànuana ónoitiaùoù. Mai náidacai. Benómona caù jáilleza, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\