SAN JUAN 15

1Afe mei nane Jesús úrite; daùde: Uafue vid daùna jàrùcue llùzítate rao izóidùcue. Cue Moo afe rao úiñotùmùe. 2Llùzíacañede rao ícairo jaitade. Nana llùzíacade ícairo ie ùcoù jáicoùde, áfemona jamánomo llùzíllena. 3Omoù cue llófuiafuedo ja ñue dóficaidùomoù. 4Mai cuemo dáanomo omoù jaùnairi ómoùmo cue jaùnaina izói. Daa ícairo fia daùngo llùzínide. Daje izói cuemo dáanomo omoù jaùnáiñenia, ñúefuiaù omoù comécùmona comuítanidùomoù. 5Vid daùna jàrùcue llùzítate rao izóidùcue; afe rao zùtaca ícairuaù izóidùomoù. Cuemo dáanomo jaùnáidùmùe, íemo dáanomo cue jaùnailla llezica, ua jamánomo aite. Mei íadù cue iñédùcuenia mùnàcana fùnónidùomoù. 6Cuemo jaùnáiñedùmùe jino faùlle. Fáùamona zafénaite, rao rábiaù izói. Afémacùna ùraùda iraimo jobaica. 7Cuemo ñue omoù jaùnáiadù, daje izói cue llogáfuena omoù féitañenia, o jitaiga raana jùcari. Iemona áfena ómoùmo íitùcueza. 8Aillo llùzilla izoide ñúefue omoù fùnóadù, cue Moomo ñúefuena nítaitùo. Afedo cue uáfuena llófuegamacùna omoù íllana ácataitùomoù. 9Cue Moo cuena izíruilla izói, afe izói ómoùna izíruitùcue. Omoùna cue izíruitùcueza; áfedo dùnomo omoù jairi. 10Cue ocuícafuiaùna jeire omoù óiadù, daùí cuedo izíruillùomoù. Daje izói cue Moo ocuícafuiaùna jeire otùcue. Iemona afémùedo izíruigacue. 11Cue daùí úritùcue cue dùbénedo caùmare omoù íllena. Daùí ióbillafuena oruíbicaitùomoù. 12Bie cue ocuícafue: Omoùna cue izíruilla izói naga come ie conímana izíruiri. 13Dámùe jamánomo izíruillafuedo ie abù ie nabáiñùaùmo fecárede. Afe baùmo ùere izíruillafue iñede. 14Cue ocuícafue omoù fùnóadù cue nabáiñùaùdùomoù. 15Ja jaùénicùna ómoùna mámeñeitùcue, jaùénicù ie ocuídùmùe fànuafuena ónoñena jira. Cue nabáiñùaùna ómoùna mamédùcue, nana cue Moo cuena daùnáfuiaù omoù cue onota jira. 16Omoù cuena nùzéñedùomoù, mei íadù cue nùzécamacùdùomoù. Iemona ómoùna ocuídùcue, aillo llàzie izoide ñúefuiaùna omoù fùnóllena. Afe llàzie are íllana ocuídùcue. Ie jira daùí nana cue mámecùdo omoù jùcaca raana cue Moo ómoùmo fécaite. 17Jira bifue ómoùna cue ocuíllafue: Naga come ie conímana izíruiri, daùde. Jesús naù úrillano daùde: 18Enùe comùnù ómoùna éoiadù, nano fueñe cuena íaùoù éoillamo omoù uíbicairi. 19Enùe comànùna omoù íadù, afémacù íaùoù comànùna izíruilla izói ómoùna izíruitiaùoù. Mei íadù énùe imácùmona ómoùna nùzédùcue. Ie jira énùe imacù ómoùna éoidiaùoù, énùemo íaùoù jaùnaina jira. 20Omoùna cue daùnáfuemo uíbicairi: “Nùe jaùénicù ocuídùmùe baùmo iñede.” Cue duere fùnóllena íaùoù racáoiadù, daje izói ómoùna rácaitiaùoù. Cue llófueinafuena jeire íaùoù óiadù, ómoùena jeire óitiaùoù. 21Nana aféfuiaù cue àcoùnia ómoùmo fànoitiaùoù, cue orédùmùena onóñena jira. 22Iaùoùmo úrizaùbiñedùcuenia íaùoù àcoùnia iñede. Mei íadù birui íaùoù fùénidùfue àcoùnia ja ite. 23Cuena éoidùmùe daje izói cue Moona éoide. 24Jaca bu jùáùmùe íaùoù càgùri cue fànua izói fùnóñede; mei íadù afe jùáùmùe fùnófùnide raana ja íaùoù càgùri fùnódùcue. Ie jira íaùoù àcoùnia íteza. Mei uáfuena aféfuiaùna ja cùódiaùoù. Mei íadù afe emódomo cuena éoidiaùoù. Afe izói cue Moona éoidiaùoù. 25Afefue daùí jaide, íaùoù cuega ocuícafuiaù uai fuitállena. Afe Cuegáuai daùde: “Nàfueninanomona cuena éoidiaùoù.” 26Mei íadù Móomona cue oréllùmùe, afe Nuera Joreño bíadù, cueri úrite. Afe llezica ómoùna cánuano náùrecaitaite. 27Omoù daje izói cueri úritùomoù, nanómona cue dùga omoù illa jira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\