SAN JUAN 17

1Aféfuiaù daùna méifomo, Jesús caifo monamo érocaillano daùde: Moo, cue íiraùruimo ja dúcùde. O Jitomo ñúefuena nitari, afe izói o Jitó omo ñúefuena nítaiteza. 2Aillo ràino o Jitomo ja o iga, nana comùnù náamatallena; daje izói nana cuemo igámacùmo zíiñona cáaillùnona íaùoùmo cue íllena. 3Zíiñona cáaillùno comùnù ona íaùoù onónamona llàùnotiaùoù. O dama uafue Juzíñamuidùo. Daje izói zíiñona cáaillùno, o orécamùe Jesucristo íena onónamona llàùnotiaùoù. 4Bie énùemo cue illa llezica ebírenafue ja omo nitádùcue. Cuemo o ocuícafue ja fuitádùcue. 5Moo, naui o dùga cue illáruimo cue ebírenafue dájena birui o uícori meine cuemo ine. Afe ebírenafue naù énùe iñena llezica naui cuemo ite. 6Enùe imácùmona nagakuiro iemo mena dàgamùe otùo cuemo íllena. Afémacùna búdùoza ja onótatùcue. Afémacù óùe. Cuemo o igano. O úrilla uaina àùnotiaùoù. 7O nana cuemo igáfuiaù ómona bitàfuiaùna onódiaùoù. 8Jira o cuemo iga úrilla uai bimácùmo llotùcue. Aféfuena jeire otíaùoù. Uáfuena ómona cue bíllana onódiaùoù. Daje izói o cue óriana àùnotiaùoù. 9Afe cuemo o igámacùri izire jùcádùcue. Enùe imácùri izire jùcáñedùcue. Dama cuemo o igámacùri izire jùcádùcue, ómacùna jira. 10Nana cueùe óùe dùga. Afe ùbana nana óùe cueùe. Afémacùmona cue ebírenano ácataficaide. 11Cue ja énùemo fùébiñeitùcue; mei íadù afémacù afe énùemo fùébitiaùoù. Cue o dùga íllena jáitùcue. Jamánomo ñuera Moo, cuemo o igano o ràinodo uíñori, nana dájena cuemo ñue jaùnáillena, omo cue jaùnaina izói. 12Bie énùemo afémacùri cue illa llezica, o ràinodo íaùoùna úiñoidùcue. Iaùoù abù rùídotùcue. Iaùoùmona buna féiraiñede. Mei íadù dáamùe jaca féiraitùmùe, Cuegáuai fuitállena. Afémùe nanómona féiraitùmùe. 13Jabe o illánomo jáitùcue. Mei íadù naù énùemo cue illa dùno aféfuiaùna llóllodùcue, cuemo ite ióbillafue afe izói afémacù ñue ióbicaillena. 14O úrilla uai íaùoùmo itùcue, mei íadù énùe imacù íaùoùna éoidiaùoù, énùe imácùñena jira. Daje izói cue jùáù énùe ímùeñedùcue. 15Enùemona íaùoù o óllena jùcáñedùcue, mei íadù Taùfémona íaùoù ràidollena jùcádùcue. 16Enùe ímùeñedùcue; afe izói énùe ímacùñediaùoù. 17Iaùoùna uáfuedo dama óùena rairuiri. O úrilla uai uafue. 18Enùe imacù càgùmo cue o ória izói, daje izói énùe imacù càgùmo íaùoùna orédùcue. 19Afémacù àcoùnia cue dama abù rairuídùcue. Daùí fùnódùcue, uafue uaido afémacù daje izói íaùoù rairuíllena. 20Daa afémacùmo omo izire jùcáñedùcueza, mei íadù bimacù úrilla uaina cacáillano cuemo àùnotùnomo izire jùcádùcue. 21Nana afémacù dájena jaùnáillena omo jùcádùcue. Ua Moo, afémacù dájena cócomo jaùnáillena jùcádùcue. Uáfuena o cuemo itùo, nane uáfuena cue omo itùcue. Afe izói íaùoù cócomo íllena jùcádùcue. Afémacù dájena jaùnaille jitáirede, énùe comùnù cue o óriana àùnollena. 22Cuemo o iga ebíredùfue izói, afémacùmo ja cue iga, dájena íaùoù íllena, o dùga dájena cue illa izói. 23Afémacùmo cue íllena jùcádùcue, nane o cuemo íllena jùcádùcue, nana afémacù dájena íficaillena. Daùí íaùoù íllena jitáirede, énùe comùnù cue o óriana fùdàillena. Nane áfedo énùe comùnù cuena o izíruilla izói, bimácùna o izíruillana ónoitiaùoù. 24Moo, bimacù cuemo itùo. Cue illànomo cúeoùri íaùoù íllena jitáidùcue, cuemo o iga ebíredùfuena íaùoù càoillena. Naù énùe fànoñenia uícomo cuena izíruitùo. 25Moo, jaàcùna ñue jóonetùmùedùo. Enùe comùnù ona onóñediaùoù, mei íadù cue ona onódùcue. Bimacù cue o óriana onódiaùoù. 26Búdùo, ja íaùoùna onótatùcue; íemo naù onótaoicaitùcue, o cuena izíruilla íaùoù comécùmo fùébillena; daje izói cue dama afémacùmo fùébillena, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\