SAN JUAN 20

1Semana nanóidùruido Magdalena ingo María jítùramoicana raùáfomo jaide, ua naù jítùreoidemo. Dúcùillano raùafo ùbaina nofùcù iñénana cùode. 2Ie jira aizàcana jaide Simón Pedro illánomo. Dùnomo jùáùe llófuegamùe Juan ite. Afémùe ùere Jesús izíruigamùe. Iaillùnoùna daùde: Ja raùáfomona caù Ocuíraùma comùnù baùródiaùoù. Ie íaùoù jóonianona onóñedùcaù. 3Iemona Pedro jùáùe llófuegamùe dùga jino jaillano raùafo dùne jáidiaillùnoù. 4Dájena aizàdiaillùnoù, íadù jùáùmùe Pedro baùmo ùere raùrede; jira uícomo raùáfomo dúcùde. 5Ie abù ana jàjùillano raùafo eromo eroide. Eróillano juníllaroina cùode, mei íadù jofo jáiñede. 6Iemo Simón Pedro afémùe óodana dúcùde. Dúcùillano raùáfomo jofo jaide. Abù juníllaroina dùno jóoinana nane cùode. 7Iadù Jesús ùfo ùbáinaroi ie juníllaroi dáanomo jóoiñede. Afe ùfo ùbáinaroi jabànota oni eneno jóonega. 8Iemo jùáùe llófuegamùe, raùáfomo uícodo dúcùdùmùe, jofo jaide. Afe fùnócafuena cùode. Cùóillanona áfemona àùnote. 9Mei Cuegáuai dáùnana naù fùgo onóñediaùoù. Aféuai daùde: “Jesús tàillanomona meine abùdo cáadùmùena jáite.” 10Iemona afe llófuega íaillùnoù jofomo jaide. 11Mei íadù María jino raùafo áùnomo éecana ráùide. Eeia llezica abù jàjùde raùafo eromo éroillena. 12Dùnomo mena Juzíñamui abù ímùe íaillùnoù ángeles daùnámacù úzeroi jùtádena cùode. Ua naui Jesús abù illánori ráùidiaillùnoù; dáamùe ùfo illánori, jùáùmùe ùdaù illánori. 13Iemo Juzíñamui abù ímùe íaillùnoù jùcánote: Rùngo, ¿nùbái éedùo? daùde. Jira afengo daùde: Cue Ocuíraùma oni nùnomo íaùoù uilla jira. Iaùoù jóonianona onóñedùcueza, daùde. 14Afe daùna llezica afengo gàrecaillano Jesuna cùode; íadù íena onóñede. 15Jira Jesús jùcánote: Rùngo, ¿nùbái éacadùo? ¿Bu jenódùo? daùde. Afengo comecù facade, afémùe afébùrù úiñoraùma; jira íena daùde: ùima, afémùe oni jùáùnomo ja o úiadù cuemo llone, meine cue uájilleza, daùde. 16Jira Jesús aféngona daùde: ¡María! daùde. Afengo ñue gàrecaillano hebreo uaido daùde: ¡Raboni! daùde. Afe uai dobáicana daùde, Llófueraùma. 17Iemo Jesús daùde: Cue abù jetáñeno iri. Cue Moo illánomo naù caifo jáiñedùcueza. Mei íadù cue ámatùaùmo lluájiri: “Cue Moo illánomo, daje izói omoù Moo illánomo caifo jáitùcue. Ua cue Juzíñamui, daje izói omoù Juzíñamui dùne jáitùcue”. Daùí íaùoùmo lloiri, daùde. 18Ie jira Magdalena ingo María llófuegamacùmo lluájide. Afengo Ocuíraùmana càoillana llote, nana bie afémùe aféngona daùnáuai dùga. 19Aféruido, semana nanóidùruido afe naùo llófuegamacù gaùrídiaùoù. Naze ùbáillano judíuaùna jacàruillano itíaùoù. Iemo Jesús jofo eromo càocaide. Iaùoù càgùmo náidazaide. Iaùoù uáiduano daùde: Omoùmo comecù caùmare uái iri, daùde. 20Daùí daùnano, ie onoù, ie cùraigù dùga íaùoùmo ácatate. Llófuegamacù íaùoù Ocuíraùmana cùóillano ióbicaidiaùoù. 21Iemo Jesús dáanomo íaùoùna daùde: Omoùmo comecù caùmare uái iri. Moo cue ória izói daje izói ómoùna óreitùcue, daùde. 22Afe mei íaùoùmo jágùillù fúunuano daùde: Ñuera Joréñona mai omoù ono. 23Naga come ie fùénidùno omoù fáùcanocaiadù fáùcanocaite; mei íadù omoù fáùcanocaiñeniadù dóñega izói fùébite, daùde. 24Iadù Tomás, guarámùena maméidùmùe, nagakuiro iemo mena dàgamùedemona, Jesús càocaillaruido iñede. 25Ie mei jùáùe llófuegamacù íena daùde: Ocuíraùmana ja cùódùcaù, daùdíaùoù. Mei íadù Tomás íaùoùna daùde: ùe ónoùmo ite boafe, puntilla meifo, cue cùóñenia, cue onocaù aféfodo ñuitáñenia, cue onoù ie cùraigù méifodo ñuitáñenia, àùnoñeitùcue, daùde. 26Jubekuiro iemona daámani dàgamo íllamona llófuegamacù meine gaùrídiaùoù. Afe llezica Tomás afémacùri ite. Iemo jaca naze ùbaica íadù, Jesús jofo eromo càocaide. Iaùoù càgùmo náidajano uáiduano íaùoùna daùde: Omoùmo comecù caùmare uái iri, daùde. 27Iemo Tomásna daùde: Benomo o onocaù ñúitaùbi. Cue ónoùmo éroi. O onoù cue cùráigùmo ñúitaùbi. Jáanocaiñeno iri. ùùnori, daùde. 28Jira Tomás uai ote: ¡Cue Ocuíraùma! ¡Cue Juzíñamui! daùde. 29Jira Jesús daùde: Tomás, ja cuena cùónamona àùnotùo. Jamánomo ióbidùno cuena cùóñedùno íadù àùnotiaùoù, daùde. 30Bífuiaù baùmo Jesús aillo jùáùe càofùnina raa ie llófuegamacù uícori fùnode. Aféfuiaù bibénicomo cúeñega. 31Mei íadù ja bie llogáuai cuega, Jesús Crístona omoù àùnollena; daje izói afémùe Juzíñamui Jitona omoù àùnollena. Ua jae cuega, omoù àùnuamona cáaillùno ómoùmo ie mámecùdo íllena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\