SAN LUCAS 15

1Afe mei nana gobierno ùbátaga úcube llàùnoraùmacù naa fùénidùfuiaùredùnori Jesús úrillamo cacárezaùbitiaùoù. 2Iemona fariséuaù naa ocuica uai llófuefùredùno Jesús zanódiaùoù; daùdíaùoù: Bímùe fùénidùfuiaùredùnona caùmare uáidota afémacùri güite, daùdíaùoù. 3Afemona Jesús bie onótatùfue llote: 4Omoùmona dáamùe cien dùga ovéjaùaù ia, afe ovéjaùaùmona daa féiraia, áfena rùire jénoite. Mei uáfueza, afémùemo fùébide noventa y nueve ovéjaùaù fàiano afe daa féiraitena afémùe baille dùnó rùire jénoite. 5Afe mei afe féiraitùmùe baillano caùmare ie fecábemo bàtano jofomo uite. 6Jofomo dúcùillano ie onóigamacùna naa ie aùno comànùri dáanomo gaùrítajano íaùoùna dáùite: “Ja féiraite oveja cue báigaza. Mai cue dùga caùmare omoù iri.” 7Mei jira ómoùna daùdùcue: “Afe daje izói daa fùénidùfuiaùredùmùe ie comecù ifue méiduari monamo itùno jamánomo ióbidiaùoù. Mei íadù noventa y nueve dùga comecù ifue méidonide Juzíñamuimona oni nùbéfedo jáiñedùnori jofófemo ióbidiaùoù. 8Bie jùáùe ñúefuemo omoù cacarei. Daa rùngomo nagafekuiro dùga úcubetuni ite. Afemona dáatuni baùide. Afe jenóllena mechera unede. Afe llezica jofo ero rafode. Afe bie izóidedo afe úcubetuni jenócana uite ie baille dùnó. 9Afétuni ie báillamona ie onóigangotùaù naa ie aùno imácùri dáanomo íaùoù gaùrítano íaùoùna daùde: “Jae nùné baùíde úcubetuni ja cue báigaza, mai cue dùga caùmare omoù iri.” 10Nane ómoùna dáùitùcue: “Afe izói fùénidùfuiaùredùmùe ie comecù ifue méiduari Juzíñamui abù imacù ùere ióbidiaùoù,” daùdùcue. 11Jesús nane jùáùfue llote: Daa come mena jitórede. 12Afe íaillùnoùmona íiraùmùe ie moona daùde: “O fecalle ráamona cuemo duide dùbene cuemo ine,” daùde. Iemona afe íaillùnoù moo íemo ite ráanùaù íaillùnoùmo fecade. 13Afe méifodo íanori íllamona íiraùmùe íemo duide ráanùaù jùáùmamo fecade. Fécajano afe ùba úcube llàùnota jùca jùáùe énùemo jaide. Afénomo afémùe ùere fùeni illáfuemo jaillano, nana ie llàùnoga úcube táùnomo dótajide. 14Iemo ie uiga úcube fuite. Afe llezica afe énùemo aillo júbietaidùmacù. Aféruillaùdo afémùe ùere jufíruite. 15Iemona afeno itàmùemo táùjùna jénuaide. Iemona afe énùe ímùe ie tóùca merónùaù uíñollena orede. 16Afémùe ùere júbie méiniamona merónùaù ecáinamona güíacade, íadù nùnó buna ie ecáñena. 17Afemona afénomo dama comecù facade: “Cue moo jofomo ñue ecaca táùjùtagano ¡nùù aillo illa! Iaùoù jeàrillamona fùébifùrede. ¡Cue nùbaù benomo júbieri tàitùcue! 18Meine cue moo illánomo jáitùcue. Dúcùillano íena dáùitùcue: Moo, omo fùénidùfue fùnódùcue. Daje izói Juzíñamuimo fùénidùfue fùnódùcue. 19Cuena cue jitó dáùiñeitùoza. Fia o táùjùtagamùena mai cue mameri, dáùitùcue,” afémùe comecù facade. 20Daùí ie comecù faca mei, iodo ie moo dùné jaide. Afémùe naù jùca ítemo ie moo íena cùode. Càoillano afémùeri ùere dúecaide. Iemona moo ie jitó dùne aizàcana jaide. Dúcùillano ie jitona ùere caùmare llàùnote. Llàùnuano íena ñùtade. 21Afe mei jitó ie moona daùde: “Moo, Juzíñamuimo fùénidùfue fùnódùcue, daje izói omo fùnódùcue. Cuena nùbaù cue jitó dáùiñeitùoza,” daùde. 22Mei jùáùfodo afémùe moo ie ocuífùregamacùna daùde: ”Mai raùre jamánomo ñúecuiro jenoda atùri, afémùe jùtálleza. Daje izói ebírede onocaù icuifoù jùtari. Daje llezica ie eùba ico jùtari. 23Afe dáaruido farede juráreto jiza fatá atùri. Afe rùtá caù ùráùzilleza. 24Mei bie cue jitó tàilla izóidùnomona meine cáadeza. Daje izói ja nùné féiraite baitàcaùza,” daùde. Afemona caùmare ùráùzitiaùoù. 25Bie féiraitùmùe dúcùna llezica, ie ama nánoramùe jino jacáfaùmo ite. Afénomona bítemo, jofo áùnomo dúcùdemo íaùoù ùráùzilla naa íaùoù rúanùaù cacaina. 26Ie jira jofómona daa táùjùtafùregamùe jitócome uáidota jùcánote: ¿Mùnùca rafue fùnódiaùoù? 27Afe jitócome íena daùde: “O ama dúcùna. Afe jira o moo farede juráreto jiza fatátate, mei ie jitó ñue ùránino meine dúcùna jira,” daùde. 28Mei áfena fùdàillano ie ama nánoramùe ùere ràicaide. Ràicaillano jofo afénomo jáiacañede. Afe jira ie moo afémùe dùné lluájide. Jofo bíllena caùmare íena bífuiaide. 29Afe llezica ie moona daùde: “Onódùoza dùga fùmona o dùga ñue táùjùfùredùcue. Jaca o uaina oni caitáfùnidùcue. Mei íadù jaca nùnó daa duera cabrito cuemo fecáñedùo, cue nabáiñùaùri cue ùráùzillena. 30Mei íadù birui bie o úcube jùruíredùngotùaùmo dotádùmùe bíllamo afémùe íena farede juráreto fatátatùo,” daùde. 31Ie Jira ie moo afémùena daùde: “Cue jitó, o jaca cue dùga ífùredùo. Cuemo ite raana nana omo dúideza. 32Mei íadù bie ráfuena caù fànuana ñue jaàcùna joide, caùmare caù íllena, mei o ama tàilla izóidùnomona meine bíteza. Daje izói ja nùné féiraite baitàcaùza,” .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\