SAN MARCOS 16

1Ocózinaillarui méifomo Magdalena énùe ingo María, Santiago ei María, Salomé dùga zíoji ùbádiaùoù, Jesús abù recuíllena. 2Jira semana nanóidùrui jítùramo raùáfomo jáidiaùoù. Afe llezica jitoma ja cùode. 3Iemo rùngónùaù dúcùillano conímana daùdíaùoù: ¿Bu mei raùafo uiéco ùbaina nofùcù caùri oni ñuitalle? mei afecù ùere áillueza, daùdíaùoù. 4Mei íadù érocaillano raùafo uiéco ùbaina áillue nofùcù oni jóoniana cùódiaùoù. 5Iemo raùafo ico eromo íaùoù jáillanomo jitócome nabézimo ráùinana cùódiaùoù. Afémùe árecuiro úzeroi jùtáoide. Ieri ùere jacànaitiaùoù. 6Jira rùngónùaùna daùde: Omoù jacàruiñeno iri. Omoù Jesús, Nazaret ímùe naui coráùcamùe jenódùomoù. Mei íadù ja tàidemona meine abùdo cáadùmùena jaide. Benomo iñede. Afémùe íaùoù jóoniano omoù eroi. 7Ie mei Pédromo naa jùáùe llófuegamacùri lluájiri. Afe bifue daùíri: “Omoù uícomo Galiléamo jaide. Dùnomo ie daùna izói íena càoitùomoù,” daùde. 8Jira rùngónùaù raùáfomona botádiaùoù. Fáùgacaillano cuidàridiaùoù. Ùere íaùoù jacàruillamona bumo lloñédiaùoù. 9Semana nanóidùrui monáiacana llezica, Jesús meine abùdo cáadùmùena jaide. Afe mei fueñe Magdalena énùe ingo Maríamo afémùe càocaide. Naui afémùe aféngomona jubekuiro iemo mena dùga fùénide jóriaù oni orede. 10Iena cùona mei, afengo Jesús dùga naui jáicadùnomo lluájide; afémacù naù zuure éenaitiaùoù. 11Afe Jesús meine caade íllana María íaùoùmo llote, mei íadù aféfuena cacáillano, áfena naù àùnoñediaùoù. Daje izói afengo “Iena cùódùcue” daùna uaina àùnoñediaùoù. 12Bie mei, Jesús llófuegamacùmona ménaillùnoù jofue onimo mácajidiaillùnoù. Mácajilla llezica Jesús jùáùfodo íaillùnomo càocaide. 13Afe íaillùnoù jùáùe llófuegamacùmo abùdo lluájidiaillùnoù, mei íadù daje izói íaillùnoùna àùnoñediaùoù. 14Afe jùáùruido nagakuiro iemo da dùga llófuegamacù íaùoù güiránomo ráùidiaùoùmo Jesús càocaide. Iaùoù comecù ràirena jira, íaùoùna lletade. Dáanomo íaùoù àùnoñena jira, íaùoùna lletade, mei afe íena cùódùno íaùoùmo llógana àùnoñediaùoùza. 15Ie mei íaùoùna daùde: Mai nágagobiaùdo bie jílloille uai nana comànùmo jino omoù lluájiri. 16Afe uaina àùnoitùmùe íemo ùfo jokokamùe jíllobicaite. Mei íadù afe uaina àùnoñeitùmùe jílloñeno duere fùnócamùena jáite. 17Cuemo àùnoitùno bie onótarafuiaù fànoitiaùoù, afe lloga uai uafue daùíllena. Cue mámecùdo fùénide jóriaùredùmùemo ite fùénide jóriaù oni óreitiaùoù. Uícodo ónoñega jùáùe uáillaùdo úritiaùoù. 18Daje izói tùtade jaio íaùoù llaùtada íaùoùna aùníadù, tàiñeitiaùoù. Jucúredùji íaùoù jiróadù, ùránitañeite. Afe emódomo, ùráredùmacùmo íaùoù onoù bùtáadù, afe ùráredùno jílloitiaùoù. 19Afémacùmo úrilla mei, caù Ocuíraùma Jesús fàaicana caifo monamo uiga. Iemo Juzíñamui nabézimo ráùnazaide. 20Ie mei ie llófuegamacù nágagobiaùmo comùnù jíllona uai llocana uitíaùoù. Afe dáamùe, caù Ocuíraùma, íaùoùna canode. Afe llezica afémùe íaùoù lloga uaina càofùnina íaùoù fùnócafuiaùdo uáfuena daùítate; daje izói dùga onótatùfuiaùdo uáfuena daùítate. Ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\