SAN MATEO 2

1Jesús Belén jófuemo jococa. Afe Belén Judea énùemo ite. Aféruillaùdo Herodes afénùemo illáùmana ite. Iemo dáamacù jitoma billáfene imacù Jerusalemo dúcùdiaùoù. Afémacù ucúduaùdo ráfuena baitádùno. 2Dúcùillano jùcánotiaùoù: ¿Nùnomo ite jococa Judíuaù illaùma? Mei jitoma billáfenemo ie illano onótate ucúduna cùódùcaùza. Afémùe cáùmadollena benomo bitùcaù, daùdíaùoù. 3Bífuena Herodes fàdùamona, afémùe comecù llícùde. Daje izói jùáù nana Jerusalén comùnù áfemo comecù llícùoidiaùoù. 4Iemona Herodes nana lletáriraùnù illaùnù, íemo ocuica uaillaù llófuetùno dùga dáanomo jàùrillano jùcánote. ¿Mei nùe jófuemo afe Cristo jéicùlle? 5Jira íena daùdíaùoù: Afémùe Belén jófuemo, Judea énùemo jéicùlle, mei jaiai Juzíñamui uai llóraùnù bie izói dáùdeza: 6Belén jofue Judá naùraù énùemo ite . Afe énùemo ite jamánomoide jófuemona afe Belén dùnó dúeñeite; mei afénomo cue naùraù Israel úiñoite illaùma cómuiteza, daùí daùdíaùoù. 7Afe mei Herodes ucúduaùdo ráfuena baitádùnona báinino uáidote. Uáiduano íaùoùmo jùcánote: “¿Nùùe monado afe ucúduna cùódùomoù?” 8Iaùoù llua méifomo, Belemo íaùoùna orede. Oriano íaùoùna daùde: Afénomo omoù jai. Jaillano afézana ñue jaàcùna omoù jùcánori. Afeza omoù báiadù, cuemo lluáùbiri, mei afézana cáùmaduaiacadùcue, daùde. 9Afe illaùma daùí íaùoùna daùna mei, ucúduaùdo ráfuena baitádùno jáidiaùoù. Ie mei jitoma billa dùbénemona íaùoù cùona ucudu, meine abùdo íaùoùna ùfóicaide. ùfóicaillano afe úrue illánomo mózizaide. 10Baitádùno afe ucudu mózizaillana cùóillano, ùere cáùmacaidiaùoù. 11Iemo afeco eromo jaillano, afézana ie ei María dùga cùóidiaùoù. Iemona afézamo cañùcù ana dújuillano, íena cáùmadotiaùoù. Afe mei íaùoù atùca raa túiñuano, afézamo fecádiaùoù. Ua oro, íemo ugucù, íemo “mirra” daùna ráifide ziórede raa, afézamo fecádiaùoù. 12Afe méifomo, Juzíñamui nùcáùrillado íaùoùmo llote; Herodes illánomo íaùoù jáiñeillena íaùoùna daùde. Afemona oni jùáùe iodo íaùoù énùemo jáidiaùoù. 13Ucúduaùdo baitádùno meine jailla méifomo, Juzíñamui abù ímùe (ángel daùnámùe) nùcaù anado Josemo càocaide. Càocaillano íena daùde: ¡Náidacai! Náidacaillano úrue ie ei dùga Egipto énùemo omoù bota. Afénomo cue daùille dùnó omoù iri. Mei Herodes bie úrue fállena jénoiteza, daùde. 14Mei jira José náidacaillano, úrue naa ie éioùri naùo Egíptomo botádiaùoù. 15Afénomo ua Herodes tàille dùnó itíaùoù. Bie izói íficaide, Juzíñamui uai llóraùma jaiai daùna uai ñue àcoùmo fuitállena. Afe uai be nùùe: “Egíptomona cue Jitó uáidotùcue.” 16Iemo Herodes ucúduaùdo baitádùno afémùe jùfánodoùana fùdàillano, afémùe jamánomo ràicaide. Iemona nana Belemo ite mena fùmona fuitade úruiaùna fazàtate. Afe jofue áùnodo ite úruiaùna daje izói fazàtate. Naui ucúduaùdo baitádùno úrue jocóinana Heródesmo llua izói, mena fùmona fuitade úruiaùna fazàtate. 17Bie izói jaiai Juzíñamui uai llóraùma Jeremías lloga uai fuite. Be nàùuai: 18Rama jófuemo zúurede uai cácacaite; cáillùcaillù eia uai cácacaite. Naùraù uzuma Jacob aù Raquel báùfene jùca ia cómuitaga úruiaùri éhena. Aféngomona jùca ia úruiaù cómuitatùno eia jaca buna fàranide, mei afengo úruiaù fazàlliaùoùza, daùí Jeremías daùde. 19Mei afe Herodes tùilla méifodo Juzíñamui abù ímùe nùcaù anado batà Egíptomo Josemo càocaide. Càocaillano íena daùde: 20¡Náidacai! Náidacaillano úrue naa ie éioùri abùdo Israel énùemo omoù jairi, mei naui baie fáiacadùno nana ja tàidiaùoù, daùde. 21Afemona José afe úrue naa ie éioùri abùdo Israel énùemo jáidiaùoù. 22Mei íadù Arquelao ie moo Herodes ifomo illáùmana íllana fùdàillano, José afe Judea énùemo jáillana jacàruite. Iemo Juzíñamui nùcaù anado afémùemo llúamona, afémùe afénomo jáiñeno Galilea énùemo jaide. 23Afe Galiléamo dúcùa méifodo, Nazaret jófuemo fùébizaide. Bifue bie izói joide, jaiai Juzíñamui uai llóraùma daùna uai ñue àcoùmo fuitállena. Be nàùuai: “Jesús Nazaret ímùe daùírena.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\