FILIPENSES 3

1Cue ámatùaù, mai caù Ocuíraùma omoù ióbioicairi. Cue cuegafue meine ómoùmo cue llolle cuena áùfedua izói íñeite, mei íadù ómoùna ùere ñue canode. 2Ùáùruiga jùba jùco izói fùénidùfuemo itàmacùmona abà omoù rairuiri. Omoù bacano ùcoù quetátafùrediaùoù. 3Caù bie ua quetácamacùnaza. Caù bie caù joréñodo Juzíñamui ióbillamacùdùcaù. Fia jínofenemo cùoide raana àùnoñedùcaù. Cristo Jesús íeùena caù íllari caùmátaidùnodùcaù. 4Bífuiaùmo aillo cue àùnoregafuiaù ite íadù, áfena lloñédùcue. Cue baùmo buna aféfuiaùmo àùnonide. 5Cue jocóinamona dabekuiro iemo daámani dàgarui íllamona cue bacano ùcoù quetádiaùoù, mei nahí israelita naùraù ímùedùcueza. Cue bie Benjamín izíemo jaùnáidùmùedùcue. Cue jocóinanomona hebreo ímùedùcue. Ua hebreo ímùe jitódùcue. Judíuaù ocuícafue jino cue dobáiñuamona cue bie fariséodùcue. 6Jacùre ocuíoidùmùe izói Crístomo jaùnáidùno fállena íaùoùna racádùcue. Judíuaù ocuícafuemo lloga ñue jaàcùna illafue dùbéfuemo, jaca nàfuenidùmùedùcue. Bu úaitañegamùedùcue. 7Mei íadù nana bie naui cúemona aillo ráifidùfuiaùna, ja birui aféfuiaùna Cristo àcoùnia náfueñedùcue. Ua aféfuiaùna jamai ráifiñedùfuiaù izói áfemo comécùidùcue. 8Afe baùmo aillo jùáùfuemo comécùidùcue. Cue Ocuíraùma Jesucrístona cue onóillùfue, nana cuemo itàfuiaù baùmo aillo ráifide. Iemona cuemo itàfuiaùna féitatùcue. Cristo àcoùnia naga cuemo itàfuiaùna cue féitaga. Ua aféfuiaùna oni dotáacaiga raa izói comécùidùcue, afe ùbana Cristo cue náamatallena. 9Daje izói cue afémùemo jaùnáiacadùcue. Ocuícafuena cue àùnuamona ñue illáfuena llàùnotùcue. Mei íadù afe ñue illáfuedo Crístomo jáùnaiñeitùcue. Jesumo àùnotùnomo Juzíñamui iga nahí ñue illáfuedo Crístomo jáùnaitùcue. 10Cue comecù jítainafue Cristo cue onóillena. Daje izói ie tàillanomona meine abùdo cáatate ràinona, “Cuemo iri,” daùdùcue. Afémùe duere zefuilla izói duere zefuíacadùcue. Afe daùí ie tàillaruimo ie illa izói íitùcue. 11Afemona tàidùnuiaù meine cáallùfuemo ocuíridùcue. 12Ja nana afe bie mamérillafue otùcue daùíñedùcue. Daje izói comecù jaàcùna ñue jóidùmùedùcue daùíñedùcue. Mei íadù Cristo fueñe cue ocuilla izói íacadùcue. Ie jira nágarui aféuaimo nàcùdocana uitùcue, afémùe cuena daùna izói cue jáillena. 13Cue ámatùaù, bífuiaùmo ja dúcùdùcue dama daùíñedùcue. Mei cue nahí fùnóacaigafue jùáùfodo jóide. Naui cue illáfuena féitatùcue. Afe llezica nahí como cuemo déioicaitùcuemo rùire comécùidùcue. 14Aizàdùno raùre mózizailla izóidùnomo dúcùacadùcue. Juzíñamuimona fia jùrídolle raa izoide cue llàùnuaùbillena, Juzíñamui monámona cuena uáidote. Crístomo cue jaùnáinamona afe jùrídolle raana máiñoitùcue. 15Cáùmona nana àùnogafuedo ñue móonaitùno, mai bie izói caù comécùoillù. Jùáùfodo omoù comécùiadù, Juzíñamui áfena ómoùna fùdàtaite. 16Mei íadù bifue mai caù náfuellù: caù onóigafue izói mai ñue caù illù. Daje izói ñue jaàcùna mai caù comécùoillù. 17Cue ámatùaù, naui omoù càgùri cue íllana cùódùomoùza, afe izói omoù iri. Omoùmo cue càotagafue jeire otànomo izire comecù omoù facáoiri. 18Ja aillo Cristo tàillafuena uáitatùno íteza. Iemona dùga icaiño afémacùdo ómoùmo llotùcue. Nane zuure éebicaillano dáanomo ómoùmo llóitùcue. Afémacùmona abà omoù rairuiri. 19Bie izói itùno íiraùruimo nùné táùnocaitiaùoù. Danù íaùoù abù jitáinafuiaùna daùdíaùoù: Bie cue juzíñamui, daùdíaùoù. Meáirede raana meáiruiñediaùoù. Mei íadù áfedo abà àùnotiaùoù. Fia bie énùe ífuemo comécùidiaùoù. 20Mei íadù caù nana caifo mona imácùdùcaù. Caù nana, caù jíllotade Ocuíraùma Jesucristo monámona bíllemo úiñotùcaù. 21Caù zíiñoñede abùna afémùe méiduaùbite, afémùe ie abù ebire cùoina izói caù íllena. Afémùemo ite ràinodo naga raana náamatade. Iemona afe daje íemo ite ràinodo caù abù ífuena méidoite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\