FILEMÓN 1

1Cue Páblodùcue. Cristo Jesús àcoùnia llavécamùedùcue. Caù ama izóidùmùe Timoteo cue dùga illa llezica, Filemomo bibe cuetùcue. O coco táùjùnamo izíruiga nabáifùredùmùedùo. 2Afe llezica Juzíñamuimo àùnotùngo caù mirùngo izóidùngo Apiamo cuetùcue, íemo jùáù Juzíñamui uaimo ùere caù nàcùdogafuemo nabáifùredùmùe Arquípomo cuetùcue. Iemo jùáù Filemón jofomo gaùrífùrede Juzíñamuimo jaùnáidùnomo cuetùcue. 3Mai birui caù Moo Juzíñamui caù Jesucristo dùga, ñúefue dùbénemo ómoùna itátaiteza; daje izói caùmare uái illùfue ñue ómoùmo itátaiteza. 4Juzíñamui dùga cue úrilla llezica omo uíbicaidùcue. Uíbicaillano, jaca Juzíñamuina “Fùgora” dáùifùredùcue. 5Mei o ñue o fùnócafue fùdàdùcueza. Caù Jesuna o izíruillana íemo o àùnuana dùga, fùdàdùcue. Daje izói nana Juzíñamuimo jaùnáidùnona o izíruillana fùdàdùcue. 6Juzíñamuimo o àùnuado jùáùmacù afémùe uai jeire o otátallena Juzíñamuimo izire jùcádùcue. Afémacù o dùga nana Cristo Jesúmona comuítaga caù ñue àùnofùrenafuiaù, ñue onóillena jùcádùcue. 7Afe daùí jùcáfùredùcue, mei ja o izíruillado ióbidùcueza, daje izói áfedo cue comecù íocùredeza. Daùí ori ióbidùcue, mei Crístomo àùnotùno odo comécùna fàracaioùza. 8Iemona ja birui, Cristo orécamùena cue íllado omo dúide fùnolle raana rùire ocuíredùcue. 9Mei íadù afe izói ócuiñeitùcue. Rùire ocuilla baùmo caùmare jàcana gáùdùcue. Iemo conímana coco izíruillamona omo jàcaitùcue. Ua ja cue éiromadùcue, íemo jùáù Cristo Jesús llavécamùedùcue. 10Daùí cue íllamona, daa cue onóigamùemo o dúecaillena jùcádùcue. Benó cue llavéjina llezica afémùe cue jitó izóidùmùena jaide, mei afémùe comécùna Jesucrístomo jaùnáitatùcueza. Afémùe Onésimo. (Jesucrístomo ie àùnua mei afémùe ráifidùmùena omo íllana jaca comécùñedùo.) 11Naui Onésimo omo ráifiñedùmùe izoide. Mei íadù birui cue o dùga afémùe ráifidùmùe izói táùjùrede. 12Meine abùdo íena omo orédùcue. Afe ie cue ória cue ùere izíruiga úrue ória izoide. 13Naù benomo ñúefue àcoùnia cue llavébilla llezica, afémùena “Benó cue dùga fùebi” uáfuena daùíacadùcue, o méifomo afémùe cue canóllena. 14Mei íadù naù o jii dáùiñenia mùnàcana ocuíacañedùcue. Daùí daùdùcue, o cue jàcajana ocuilla izói íñeillena. Mei jùáùfodo dama o comecù jitailla izói cue jàcajana o fànuana jitáidùcue. 15Nùbaù Onésimo naui fia nàgarui fùdù oni o abàmona jaide, meine billano biruímona o abùmo afémùe jaca nùnomo íllena. 16Iemona birui rùire ocuícamùe izóiñeno, mei jùáùfodo izíruiga ama izóidùmùena afémùe o dùga írede. Afe jira naui rùire ocuícamùe baùmo ñúemùena o dùga írede. Afe bímùe ùere izíruitùcue, mei íadù o cue baùmo íena izíruiredùo. Birui daa afe ñue táùjùtallùmùe izói íena izíruinidùo, mei afe baùmo caù Ocuíraùmamo jaùnaide ámana o izíruilla izói, afe izói íena izíruiredùo. 17Iemona uáfuena cue nabáidùmùe o íadù, cue o llàùnua izói, afémùe o llàùnori. 18Nùbaù nano afémùe fùénide raa omo fùnóadù, íemo jùáù nùbaù mùnùca omo àbañenia, cuemo jùca, cue ùbállena. 19Ona uafue cue daùítallena cue ónoùdo cuetùcue: Afena àbaitùcue. Cue Páblodùcue. Mei jùáùfodo cue ona uibíñotaredùcue, dama o ñue méidoga abù cuemo dúide, mei Juzíñamuimo ona àùnotadùcueza. 20Ua mùù, caù Ocuíraùmamo o àùnuamona, afe bímùe o llàùnuado caùmare cue itátari. Crístomo dájena jaùnaide ama izói cue comecù fàrari. 21Omo cuetùcue mei o jiéruifùrenana ñue onódùcueza. Jùáù onódùcue, cue ocuica baùmo fùnóredùo. 22Afe llezica cue ùnàllùco uiécodo raùre fùnori. Mei bie izói ocuíridùcue; Juzíñamuimo omoù jùcállemona, Juzíñamui omoù cue eróizaibillena cuena óreite. 23Cristo Jesús àcoùnia cue dùga llavécamùe Epafras uai omo orede. 24Daje izói jùáùe cue táùjùnamo canódùmacù Marcos, Aristarco, Demas, Lucas dùga omo uai orédiaùoù. 25Mai mei caù Jesucristo ñúefue dùbénemo ómoùna itátaiteza. Daùítadeza. Jáe nùù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\