APOCALIPSIS 1

1Bifue uire íitùfuiaù jino càotainafue. Juzíñamui bífuiaùna Jesucrístomo càotate, afémùe ie ocuífùreganomo ácatallena. Daùí Cristo uáfuena raùre íficaitùfuena jino íaùoùmo ácatate. Jesucristo ie ángel daùna abù ímùedo bie jino càotagana ie ocuífùregamùe Juaamo onótate. 2Afe Juan nana ie cùónana uáfuena jino llote. Daje izói afémùe Juzíñamui lloga uaina nabáifùrede. Afe Juzíñamui lloga uai Jesucrístodo ñue jaàcùna llócaiga. 3Bie Juzíñamuimona oga uaina jùáùmacùmo facáduana cacádùno caùmare itíaùoù. Daje izói bie rabénicomo cuega uaina cacáillano ñue náfuetùno caùmare ióbitiaùoù. Mei bie rabénicomo llogáfuiaù zúitùrui ja áùnozideza. 4Asia énùemo ite jubekuiro iemo mena dàgade iglésiaùaù daùna Juzíñamuimo gáùrifùredùnomo cuetùcue. Cue Juáadùcue. Mai Juzíñamui ñúefuiaù dùbénemo, naa ie caùmare uái illafue dùbénemo omoù iri. Mei afe Juzíñamui birui itàmùeza, íemo jaca nanómona jaiai itàmùeza, íemo uire jaca nùnomo íitùmùeza. Daje izói ie ráùirano uícomo jubekuiro iemo mena dàgade ñuera jóriaù ite. Afe jóriaù Juzíñamui Ñuera Joreño jana. Afémùe ñúefue dùbénemo omoù iri. 5Iemo daje izói Jesucristo lloga ñúefuiaù jeire omoù oíri. Afémùe jùáùfo méidofùnide uai nabáiraùma. Daje izói afémùe nano tàillanomona abùdo meine tàiñellena cáatagamùe. Iemo jùáù afémùemo bínùe illáùcomùnù ocuilla ràino ite. Afe Cristo caùna izíruillano ie totaca dàedo caù fùénidùfuiaùna oni dote. 6Iemo nane illáùcomùnùna caùna itátate ie Moo Juzíñamuimo caù jaùnáillena. Daje izói comànùdo Juzíñamuimo úrifùredùnona caùna jóonete. Afe Juzíñamui íena jóonegacaù. Ie jira jaca nùnomo áillue ébifue naa ocuilla ràino dùga afémùe íena íteza. Aquíe izóideza. 7¡Ero, Cristo mona uíllùedo bite! Nana comùnù íena càoitiaùoù. Daje izói ie fatùno íena càoitiaùoù. Iemo nana bínùe naùraù afémùe bíllana càoillano éenaitiaùoù. Jùù, uafue daùítadeza. 8Caù jamánomo rùire Ocuídùmùe bie izói daùde: “Nana ráfuiaù naù cómuiñenia uícodo itàmùedùcue. Daje izói fuizájillanomo itàmùedùcue. Abecedario A-do táùnia izói nánoramùedùcue. Daje izói abecedario Z-mo fuizajilla izói íiraùmùedùcue,” daùde. Afémùe birui itàmùe, íemo jaca nanómona itàmùe, íemo uire jaca nùnomo íitùmùeza. 9Omoù ama Juáadùcue. Omoù duere zefuilla izói daane duere zefuídùcue. Daa omoù izói Juzíñamui illáùmana illánomo jaùnáidùcue. Iemo Jesucristo omoù úiñotaja izói daa omoù dùga úiñotagacue. Jesucrístodo faùríotaga Juzíñamui ñuera uai jino cue llócailla jira llavécacue. Pátmosmo mámecùrede monaillai cùgù ídumo llavécamùedùcue. 10Iemo afénomo caù Ocuíraùma caù ocózinaitaruimo Juzíñamui Ñuera Joreño náamatagacue. Afe llezica vudugoù fúunua izoide fùcàrede uaina cue méifomo cacádùcue. 11Afe uai cuena daùde: Naga ráfuiaù uícodo itàmùedùcue. Daje izói fuizájillanomo itàmùedùcue. Abecedario A-do taùneca, íemo Z-mo fuilla izóidùmùedùcue. Mai nana o cùona dùga daa rabénicomo cúeiri. Cuiano, Asia énùemo ite dabekuiro iemo mena dàgade iglésiaù daùna Juzíñamuimo gaùrífùredùnomo o oreri. Afe jófuenùaù mámecùaù: Efeso, íemo Esmirna, íemo Pérgamo, íemo Tiatira, íemo Sardis, íemo Filadelfia, íemo Laodicea, daùde. 12Bu cuemo úrilla daùíllena abùdo gàrecaidùcue. Gàrecaillano, jubekuiro iemo mena dàgade oro fùnoina bobaiena cùódùcue. 13Afe càgùmo cómemona comuídùmùena eróidena cùódùcue. Afémùe jùtáoigaroi éùba àcoùmo dúcùde. Ie jogóbemo lláùidùfe oro fùnoina. 14Afémùe ùfótùraù ùere úzerede, jaùllùcù úzerena izói úzerede. Iemo jùáù nieve izói úzerede. Ie ui irai bóua izói càoide. 15Afémùe éùba ñue queníretaga bronce izói quenírede. Ua bronce iraimo ruílla llezica jamánomo quenírena izói, ie ùdaù quenírede. Iemo aillo imánillaù nofùco tua fùcàrena izói ie uai fùcàrede. 16Afémùe onoù nabézimo jubekuiro iemo mena dùga ucudu llàide. Ie fuémona ùere jáirede llojéfai izoide raa jino billa; afefai nágafene jáirede. Ie uiéco jitoma ùere rùire egáiñua izói rùire egáiñote. 17Afémùena càoillano, ie anamo tàidùmùe izói baùídùcue. Mei íadù afémùe ie nabezi cuemo bàtano cuena daùde: Jacàruiñeno o iri. Cue bie nanóidùmùedùcue; dáamùedùcue fuizájillanomo íitùmùedùcue. 18Birui cáadùmùedùcue. Mei naui tàidùcue, mei íadù birui jaca nùnomo cáaitùcue. Tàilla zuitara llave izoide raa cuemo ite; daje izói tàidùno illano llávenùaù cuemo ite. 19O cùona dùga mai cúeiri; birui itàfuiaù cúeiri, íemo uire cómuitùfuiaù cúeiri. 20Cue nabézimo o cùona jubekuiro iemo mena dàgade ucúduaù rafue naui báinino ite. Ja birui jino uáfodo llórede; daje izói jubekuiro iemo mena dàgade bobaie rafue llórede. Afe jubekuiro iemo mena dàgade ucúduaù jubekuiro iemo mena dàgazie Juzíñamuimo gaùrídùno uai llócaitùno jana. Iemo afe jubekuiro iemo mena dàgade bobaie jubekuiro iemo mena dàgazie Juzíñamuimo gaùrífùredùno jana, daùí afémùe cuena daùde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\