APOCALIPSIS 10

1Afe méifodo rùírede Juzíñamui abù ímùe monámona ana bíllana cùódùcue. Afémùe uíllùe càgùdo bite; íemo afémùe ùfomo rózigüeo izoide jàina. Ie uiéco jitoma egáiñua izói quenírede. Iemo ie ùdaù boode jíaùlliraù izói éroide. 2Afémùe daa duera rabénico tuiñoda llàide. Ie ùdaù nabezi monáillaimo bùtade, íemo ie jaràfezi énùemo bùtade. 3Iemo jánallari fùcùre ùrilla izói fùcùre úrite. Afémùe úrilla mei, mona jubekuiro iemo mena dàgacaiño gùrùde; ie gàrùa come úrilla izói cácacaide. 4Afe jubekuiro iemo mena dàgacaiño mona gàrùa llàùcailla mei, íaùoù daùna uaillaù cúeiacadùcue. Mei íadù cúeiacadùcuemo monámona daa uai cuemo úrillana cacádùcue; daùde: Afe jubekuiro iemo mena dàgacaiño mona gàrùa uaillaù rabemo cueñeno iri; báinino comécùmo o jóoneri, daùde. 5Afe mei afe monáillaimo naidaide, énùemo naidaide Juzíñamui abù ímùe, ie onoù nabezi monamo zùtáoide. 6Afe llezica zíiñona ite Juzíñamui mámecù llàùnuano rùire úrite. Afe dáaruido énùe comuítatùmùe mámecù, daje izói monáillai comuítatùmùe mámecù, íemo nana afénomo ite cáadùnuiaù comuítatùmùe mámecù llàùnota rùire daùde: Benómona jaca ja móziñoñelleza. 7Jabe jubekuiro iemo mena dàgademona íiraùmùe Juzíñamui abù ímùe ie vudugoù fúunollùruimo dúcùlle llezica, Juzíñamui jùca ia comécùdo báinino mamécafue, ñue àcoùmo zaite. Daùí Juzíñamui ie uai jino llóraùnùmo jaiai uícodo llote. Afémacù danù ie ocuífùregano, aquíe izói daùde. 8Naui monámona cue cacana uai nane meine cuemo úrite. Cuena daùde: Afe énùemo monáillaimo naidáidùmùe ónoùmo ite túide duera rabénico mai llàùnuai, daùde. 9Jira afe Juzíñamui abù ímùemo afe duera rabénico jàcajidùcue. Jùcádùcuemo afémùe cuena daùde: Llàùnota mai güi. Afe duera rabénico o fuemo càiji naùmérena izói cácaite, mei íadù o jébemo erùre cácaite, daùde. 10Mei jira Juzíñamui abù ímùe ónoùmona afe duera rabénico llàùnota güitùcue. Güitàcuemo cue fuemo càiji izói naùmere cácaide. Mei íadù afe ja cue güilla méifodo cue jébemo erùre cácaide. 11Afe mei cuena daùdíaùoù: Juzíñamui daùna aillo comùnù jófuiaùmo cómuitùfuiaù, meine dáanomo llóredùoza. Daje izói aillo náùraùaùna Juzíñamui dáùnana llóredùoza. Iemo daje izói jùáùforie úritùnona Juzíñamui dáùnana llóredùoza. Iemo jùáù aillo illáùnùna Juzíñamui dáùnana llóredùoza, aquíe izói daùdíaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\