APOCALIPSIS 12

1Afe mei monámona jacàrede onótate raa càoicaide. Afénomo ùníroido ferànua izói, jitómado ferànoga rùngo càoina. Afengo ùdaù anamo fùui càoina, íemo afengo ùfomo nagakuiro iemo mena dàgade ucudu illácuifoù, illaùma jùtáfùregacuifoù izoide jùtáoide. 2Afe rùngo úrue jocóacade izínailla. Afe ùere izírenari caillàcade; mei afengo úrue jéicùacana llezica ùere duere zefuídeza. 3Afe méifodo jùáùe jacàrede onótate raa monamo càocaide. Afénomo áillue jíaùrede jacàrede zùcànaùmana eróidùmùe càocailla. Afémùe jubekuiro iemo mena dùga ùfórede. Iemo afémùe nagakuiro dùga zícaùrede. Afe ùfócùaùmo illa dàgacùmo illaùma jùtáracuifoù jàina. Daa ie mámecù Taùfe. 4Ie óodado monamo ite úcuaùmona jaràfecuduna aillo dánomo jaùnánote. Jaùnánuano afécuduaùna ana énùemo dotade. Afe 'dragón' daùna zùcànaùmana éroidùmùe, afe úrue jocóacade rùngo uiécomo jóoneoide, afe ie jocóacaga úrue jócua llezica raùre ràllena. 5Iemo afe rùngo ùíza jocode. Afémùe uire móonaia nana náùraùaùna llojébùcù izóidedo rùire ócuifùreite. Afe úrue jócua méifodo Juzíñamui baùroca. Baùroda ie illáùmana ráùiranomo uiga. 6Afe llezica afe rùngo táùzicùmo botade. Afe dùnomo afengo retáirillùno uícodo Juzíñamui fùnoca. Afénomo mil doscientos sesenta dùga mona afengo ecáecaille. 7Afe méifodo áillue fuiríacana caifo mona eromo comuide. Afénomo Juzíñamui abù imacù illaùma Miguel naa jùáùe Juzíñamui abù imácùaùri afe dragón dùga fuirídiaùoù. Daje izói afe dragón naa ie abù imácùaùri fuirídiaùoù, 8mei íadù afémacù Miguel náùraùna anáfenonidiaùoù. Iemona dragón imacù illùno monamo iñede. 9Afe ie illùno iñena jira afe rùírede dragón monámona ja jino dotaca. Afe jaiai nùnomo ite jaio daùnámùe jùáùfodo mameina Taùfe, íemo Satanás, íemo dáamùe nana náùraùna jàfuefùredùmùe. Afémùe naa ie abù imácùri ana énùemo dotácaiaùoù. 10Afe méifomo monámona fùcàrede uaina cacádùcue. Afe uai daùde: Caù Juzíñamui bínùe comùnù jílloillena mámiaruimo ja dúcùde. Daje izói íemo ite ràino facállùruimo ja dúcùde. Iemo daje izói illáùmana ie illàruimo ja dúcùde. Daje izói ie jitó Cristo rùire ocuíllùruimo ja dúcùde. Mei caù ámatùaùmo fùénidùfue nitáfùredùmùe ja jino dotácaza. Afémùe nágaruillaù, mona naùo dùga caù Juzíñamui uiécori afémacùmo fùénidùfue nitáfùrede. 11Caù ámatùaù Cordero dàedo fùénidùfuena anáfenodiaùoù. Daje izói íaùoù jino meáiruiñeno lloga Juzíñamui uáillaùdo caifófeficaidiaùoù, mei jaca tàillana jacàruiñediaùoùza; mei jùáùfodo jaca tàillemo ñue fùnóbidiaùoùza. 12Iemona, mona naa afénomo ite cáadùnuiaùri mai omoù ióbiri. Mei íadù énùemo itùno nùù dúerena, naa monáillaimo itànuiaùri, mei Taùfe ómoùmo ana ùere icàrillano jáideza. Afémùe nano íanori ie íllena onódeza. daùde. 13Afe dragón ana énùemo ie dótajana onóillano, naui ùíza jocódùngo racade. 14Mei íadù afe rùngo mena áillue máajaiño iáicona iga, áfedo afe jaio daùnámùe dragómona jùca táùzicùmo afengo féellena. Afénomo daámani fùmona átuedo afengo ecáecaiga. 15Iemo jaio daùnámùe áillue jaùnoi ie fuémona orede, imánina comuíllena, mei afe imánido afe rùngo coróbaitallena. 16Mei íadù énùe rùngona ràidote, mei afe dáaruido énùe bócocaillano, afe dragón fuémona oreca imánina naítateza. 17Afe bíemona afe dragón rùngomo ùere ràicaide. Ràicaillano aféngomona fùébide ie erófene igàmaùaù dùga fuirízaide. Afémacù Juzíñamui ocuica uaillaù jeire otíaùoù. Daje izói afémacù Jesucristo lloga ua ráfuena fáùcanocaiñeno nágarui jeire ófùrediaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\