APOCALIPSIS 16

1Afe mei Juzíñamui gaùríracomona jino bite fùcàrede uaina cacádùcue. Afe uai jubekuiro iemo mena dàgade Juzíñamui abù imácùna daùde: Juzíñamuimona bite jubekuiro iemo mena dàgade duere fànuana oruídùchecuaù ana énùemo tótaji, daùde. 2Nanoide Juzíñamui abù ímùe jaillano, afémùemo ite ichecoù ana énùemo totade. Afemona nana jacàrede rùlle mámecùna cuegánomo jacàrede duico comuide. Afémacùmo izírede jíllotañede ñozagù izoide duico comuide, daje izói afe rùlle jánaraùmo caùmátaifùredùnomo. 3Iemo méifoide Juzíñamui abù ímùe afémùemo itàchecoù monáillaimo totade. Tótamona afe monaillai jaùnoi tàidùmùe dùe izói jaide. Iemona nana monáillaimo ite cáadùnuiaù tàcoùzite. 4Iemo nane jùáùe Juzíñamui abù ímùe afémùemo itàchecoù imánillaùmo, daje izói énùemona jaùnoi jino toránuaùmo totade. Iemona afeno jáùnoillaù dàena jaide. 5Afe mei jaùnoi fùeni fùnótate Juzíñamui abù ímùe dáùnana cacádùcue; daùde: Ocuíraùma, àaùfuenide Juzíñamuidùo. Bie izói comùnù duere o fùnóllena ùere comécùna jaàcùna jóidùmùedùo. 6Mei omo jaùnáidùnona tàtano íaùoù dàena naui totádiaùoùza. Daje izói o dùbénedo úritùno dàena totádiaùoùza. Iemo birui afe ùbana o afémacùna dàena jirótatùo, mei daùí afémacùmo dúideza. 7Afe mei nane Juzíñamuimo caùmátairanomona dámùe dáùnana cacádùcue; daùde: Jùù, uáfueza, caù Ocuíraùma, o jamánomo rùírede Juzíñamuidùo. Uáfuena ñue jaàcùna ùere rùire jùcánotùo, daùde. 8Ie mei nane jùáùe Juzíñamui abù ímùe afémùemo itàchecoù jitómamo totade. Afemona afe jitoma comùnù cóonaitalle ràino iga. 9Iemona nana comùnù jamánomo cóonaizùtiaùoù. Mei íadù íaùoù comecù itàfuiaùna méidoñediaùoù. Daje izói Juzíñamuimo caùmátaiñediaùoù. Mei jùáùfodo afe jacàrede duere fùnóllùfuiaù ocuídùmùena faidófùrediaùoù. 10Iemo nane jùáùe Juzíñamui abù ímùe afémùemo itàchecoù jacùre eroide rùlle illáùmana ráùiranomo totade. Afe llezica afémùe náamataga illano jítùrecaide. Iemona nana comùnù afe uícodo íaùoùmo comuide duícuaù izírenari danù abù aùnízùtiaùoù. 11Mei daùí itíaùoù íadù, íaùoù fùnoca fùénidùfuiaù fáùcanocaiñediaùoù. Mei jùáùfodo, izi íaùoù cácana àcoùnia, daje izói jacùre íaùoù ñozánaillamona, monamo ite Juzíñamuina ùáùre daùdíaùoù. 12Iemo nane jùáùe Juzíñamui abù ímùe afémùemo itàchecoù áillue Eufrates mámecùrede imánimo totade. Afemona afe imani zafénaite, áfedo illaùnù raùre ruica bille io tuiñóllena. Aféllaùnù naa íaùoù fuiríraùnùri jitoma caifo biránomona bitíaùoù. 13Afe mei dragón daùnámùe fuémona, daje izói jacùre eroide rùlle fuémona, daje izói taùno uai jino llófùredùmùe fuémona daámanide cúuraùcùna eroide fùénide jóriaù jino bíllana cùódùcue. 14Afe daámanidùno Taùfe jóriaù. Afémacù cùóraùnina raana càotafùredùno. Bie damùeámanidùno nana énùe illaùnù naa íaùoù fuiríraùnùri dáanomo gaùrítaite, jamánomo ràinorede Juzíñamui dùga fuiríllena. Aferui Juzíñamui aillo ùba ollùrui. 15Aféruido monámona Cristo úrillana cacádùcue; daùde: Ero, cacai. Meràrizaùbitùmùe billa izói, comùnù naù cuemo comécùiñediaùoùmo déizaùbitùcue. Cue bille llezica ùnàñeno cuemo comecù facáoidùmùe caùmare íite. Daje izói emuíroma mácañeillena ùníroina ñue úiñotùmùe izói, àaùfuemona abùna ráiruitùmùe méairuiñeite, daùde. 16Iemo afe daámanide fùénide jóriaù, nana illáùnùna dáanomo gaùrítate. Afeno mámecù hebreo uaido daùna Armagedón. . 17Iemo jubekuiro iemo mena dàgademona íiraùe Juzíñamui abù ímùe afémùemo itàchecoù caifo táùfomo totade. Tota llezica monamo ite gaùríracomona fùcàrede uai cácacaide. Afe uai illaùma ráùiranomona jino bite; daùde: Ja fuite, daùde. 18Afe méifodo, améuaù llairilla. Mona gàrùa naa fùcàriede ráanùaù dùga cácacaide. Afe llezica énùe ùere rùire docaide. Nanómona bínùemo comùnù ia docáifùrena baùmo, jamánomo rùire docaide. 19Iemona afe áillue comùnù jofue daámani dùeze bójicaide. Jùáùe bínùemo ite jofue jáùcoùzite. Afe llezica Juzíñamui áillue Babilonia jófuemo úibicaide, duere íaùoùna fùnóllena. Afe duere fùnóllùfue comùnù tàtaite ràiji jírua izói íite. Afémùe ràicaillano daùí íaùoùna fànoite. 20Afe dáaruido nana monáillaji cùgù íduaù naa jùáùe caifóneduaùri nùné táùnocaide. 21Afe llezica aillo jéerie nocàjùaùna monámona comànùmo cocùde. Aféjùaùmona dáarie cuarenta kilos méerede. Iemona afénomo ite comùnù afe áillue nocàjùaù cócùari Juzíñamuina ùáùre daùdíaùoù, mei afe bimacù duere fànua ùere jamánomoideza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\