APOCALIPSIS 17

1Afe méifomo jubekuiro iemo mena dàgachecoù llàide Juzíñamui abù imácùmona dáamùe cuemo úrizaùbite. Cuena daùde: Eróizaùbi. Jamánomo jùruírede izoide àaùfueredùngo duere fùnóinana omo ácataitùcue. Afengo monáillajillaùmo ite. Afe bie izói daùíacade aillo naùraù afengo anamo itíaùoù. 2Bínùe illaùnù afengo dùga aillo fùénide àaùfuiaù fùnófùrediaùoù. Iemo bínùe comùnù afengo àaùfuerenamona jùfáifùredùno izói ùáùre jáidiaùoù, daùde. 3Afe mei Juzíñamui Ñuera Joreño nùcáùrilla izói cuemo ácataja llezica, daa Juzíñamui abù ímùe táùzicùmo cue uite. Afénomo daa rùngo jíaùrede jacùre eroide rùlle emódomo ráùinana cùódùcue. Afe ràllemo dùga Juzíñamui ùáùre daùna uaillaù cúeina. Afe rùlle jubekuiro iemo mena dùga ùfócùrede, daje izói afémùe zicaù nagakuiro dàgade. 4Afe rùngo jùtáoigacuiro jíaùrede, íemo moráona eroide. Afengo oro fùnoina íena ebire fùnóbide, íemo ráifide ñue fùnoca nofàcùaùna, íemo 'perla' daùna zíriona fùnóbide. Iemo afengo oro fùnoina ichecoù llàide. Aféchecoù ùáùrede raana oruide, íemo jùáù afengo jùruírena llezica fùnoca àaùfuiaùna oruide. 5Afengo ozócùmo cuetá jóonega ónonide mámecù illa. Afecù bie izói daùde: “Aillue Babilonia jofue, nana fùénidùfuiaù jillacù, aféfuiaù ei daùna izói mameide. Iemo nana bínùemo ite éoigafuiaù ei daùna izói mameide..” 6Iemo dùga Juzíñamuimo jaùnáidùno afe rùngo àcoùnia fazàcaiaùoù. Afémacù Jesús uai llócaina jira afengo tùtácaiaùoù. Iaùoù fazàcanori afengo, come jùfáifùrena izói, ùere ióbide. Afena càoillano ùere jacùre fáùgacaidùcue. 7Ie jira Juzíñamui abù ímùe cuena daùde: ¿Mùnàcari jacànaitùo? Afe rùngo ónonino daùíacanafue jino omo onótaitùcue. Daje izói afengo uífùrede jacàrede rùlle maméinafuena omo onótaitùcue. Afe rùlle ùfo jubekuiro iemo mena dàgade, íemo nagakuiro dùga zícaùrede. 8Afe o cùona jacàrede rùlle jaiai nùno itàmùe, mei íadù ie tàilla mei ja iñede. Mei íadù afémùe íiraùcaiño ie tàille uícodo meine abùdo fùénide jóriaù ùbáirafomona caifo biite. Mei íadù billano zíiñona ie duere fùnóllùnomo orelle. Enùemo ite comànùmona zíiñona ille rabénicomo énùe taùneina llezica mámecùna cúeñegano, afe ràllena càoillano ùere jacànaificaitiaùoù, mei afémùe jaiai íteza, íemo birui jae iñédeza, íemo meine abùdo uire bíiteza. 9Birui caù uaina féiruiñedùnomo naù benó jùáùe llollàfuena ite: Cácarei. Afe jubekuiro iemo mena dàgade ùfócùaù baie rùngo ráùina jubekuiro iemo mena dàgade caifóneduaù jana. 10Iemo afe llezica afe jubekuiro iemo mena dàgade ùfocù daje izói jubekuiro iemo mena dàgade illaùnù jana. Afe jubekuiro iemo mena dàgade illáùnùmona jubekuiro dùga ja dotácaiaùoù. Afe mena fùébidemona daa naù illáùmana ite. Iemo jùáùmùe naù illáùmaizaùbiñede. Afémacùmona íiraùllaùma bíadù are iñeno táùnocaite. 11Naui caade íocùrede rùlle, tàide íadù, nane birui caade illaùma. Afémùe jubekuiro iemo mena dàgademona afémacù emódoidùllaùma. Mei íadù afémùe jubekuiro iemo mena dàgademona dáamùe. Afe mei afémùe íiraùcaiño ie tàillùnomo jáite. 12Afe o cùona nagakuiro dàgade zicaù, nagakuiro dàgade naù illáùnùna jáiñedùno jana. Mei íadù jacàrede rùlle dùga dáaruido afémacù nano íanori dùeze illaùnù ocuífùrena ràino llàùnoitiaùoù. 13Bie nagakuiro dàgade illaùnù conímamo daje izói comécùidiaùoù. Iemo íaùoùmo ite ocuille ràino jacàrede ràllemo fécaitiaùoù. 14Iemona Cordero daùna Jesucristo dùga fúiritiaùoù; mei íadù Cordero íaùoùna anáfenoite. Mei afémùe nana ocuídùnomona Jamánomo Ocuídùmùeza. Daje izói afémùe nana illáùnùmona Jamánomoidùllaùmaza. Afémùe dùga jáicadùno Juzíñamui nùzeda jàùrigano. Daje izói afémacù fáùcanocaiñeno Juzíñamuimo ñue àùnofùredùno, daùí afémùe cuena daùde. 15Juzíñamui abù ímùe nane dáanomo cuena daùde: O cùona monáillajillaù, nùù afe àaùfueredùngo illano, afe monáillajillaù aillo jófuenùaù jana. Daje izói aillo comùnù jana, íemo jùáùforie úritùno jana, íemo aillo náùraùaù jana. 16Jacùre eroide ràllemo o cùona zícaùnùaù jùáùe illáùmaùaù jana. Afémacù bie jùruíredùngona éoitiaùoù. Eoillano aféngona zóofeitiaùoù, íemo jùáù aféngona emuírogù óreitiaùoù. Afe mei afengo àeizùna ràitiaùoù. Iemo jùáù aféngona iraimo cóonaitaitiaùoù. 17Juzíñamui comecù jítaina izói afe rùngona duere íaùoù fùnóllena ónonino íaùoù comécùmo úrite. Ie jira dájena comécùidiaùoù íaùoùmo ite jacùre ocuille ràino jacàrede ràllemo fecállena. Iemona afémùe jamánomo ràirede. Daùí Juzíñamui daùna uáillaùna fuillàruimo dúcùa llezica fùnófùrediaùoù. Iemona afémùe daùna uaina ñue àcoùmo záitatiaùoù. 18Afe naui o cùona jùruíredùngo, nana énùe jamánomo ocuífùredùllaùma illágobe jana, aquíe izói daùde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\