APOCALIPSIS 4

1Bie méifomo éroidùcuemo, monamo ite naze túinana cùódùcue. Fueñe cue cacana uaina meine nane cacádùcue. Afe uai vudugoù fùcàrena izói cacaide. Afe uai cuena daùde: Caifo benomo bi. Bífuiaù méifomo raùre cómuitùfuiaùna omo ácataitùcue, daùde. 2Afe llezica Ñuera Joreño anamo itábicaidùcue. Iemona monamo ite illaùma ráùiranona cùódùcue. Afénomo dáamùe ráùinana cùódùcue. 3Afémùe ùere quénirede 'jaspe' daùna ráifide nofùjù izói éroide. Aféjùna jùáùfo daùna 'cornalina.' Afe ráùirano abùdo rózigüeo nágafene ífoùna ite. Afe rózigüeo 'esmeralda' daùna ráifide nofùjù quenírena izói quenírede. 4Iemo afe ráùirano abùdo veinticuatro dùga jùáùe illaùma ráùiranuaùna nágafene ífoùna íllana cùódùcue. Afénuaùmo veinticuatro dùga mona ero ocuide éicomùnù ráùidiaùoù. Afémacù úzerede ùníroillaù jùtáoidiaùoù. Iaùoù ùfomo oro fùnoina illaùma jùtáfùregacuifoù jàiena. 5Afe áillue ráùiranomona aillo boride. Afe llezica afénomona ùere fùcùre mona gàrùa cácacaide. Iemo afe ráùirano uícomo jubekuiro iemo mena dàgade áillue bobáienùaù bóoide. Afe jubekuiro iemo mena dùga bóoide bobáienùaù Juzíñamui Ñuera Joreño jana. 6Dáanomo afe ráùirano uícomo, daa monáillaina eroide illa. Afe monáillai anáfenemo ñue càoide vidrio izoide. Afe ráùirano abùdo fùgoamarie dùga cáadùmùiaù ífoùna itíaùoù. Afémacù erófene dùbénemo aillo uíjùaù ite. Daje izói emodo dùbénemo ite. 7Bimácùmona daa jánallarina eroide. Iemo jùáùe juráreto ùítona eroide. Iemo jùáùe uiéco, come uiécona eroide. Iemo jùáùe feede máajaiñona eroide. 8Afe fùgoamarie dùga cáadùmùiaùmo illa dàgamùemo jubekuiro iemo da dùga iáicuaù ite. Afe iáicuaù erófenemo uíjùaùna oruide; daje izói emódo dùbénemo ite. Afémacù mona naùo dùga llàùcaiñeno úritiaùoù; Juzíñamuina daùíoidiaùoù: ¡Ùere àaùfuenidùo! ¡Ùere àaùfuenidùo! ¡Ùere àaùfuenidùo! Ùere ñuera caù Ocuíraùmadùo. Jamánomo ràinorede Juzíñamuidùo. Jaca nanómona itàmùedùo, Iemo naù birui itàmùedùoza, Iemo uire jaca nùnomo zíiñona íitùmùedùoza, daùí daùíoifùrediaùoù. 9Illa dàgacaiño afe cáadùmacù, ráùiranomo ráùide Moo Juzíñamuimo ebíredùfue nitáadù, íemo ñúefue jóoneadù, íemo jùáù fùgora íena dáùiadù, 10afe llezica afe veinticuatro dùga ocuide éicomùnù áillue ráùiranomo ite Juzíñamui anamo dújufùrediaùoù. Iemo afe jaca nùnomo zíiñona itàmùena caùmátaidiaùoù. Afe llezica íaùoù oro fùnoina illaùma ùfo icuífuaù ráùirano uícomo jóonefùrediaùoù. Jóoneta daùífùrediaùoù: 11Caù Ocuíraùma Juzíñamui, Ùere ebíredùfue omo nitáregaza, Daje izói ñúefuiaù omo jóonefùregaza. O jamánomo ràinorenana omo nitáregaza. Nana aféfuiaù ona náamaredeza. Mei naga ráanùaù o comuítaga. Iemo o comecù jítaina izói itíaùoùza. Daje izói o comecù óiacanamona fùnócaiaùoù. Aquíe izói daùífùrediaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\