APOCALIPSIS 5

1Afe méifomo illaùma ráùiranomo ráùidùmùe nabézimo ite rabénicona cùódùcue. Afénico ferànoga rabe. Erófene cuega, daje izói jinófene jùáù cuega. Afénico jubekuiro iemo mena dùga sello daùna ñue ùbaira raado ùbaica. 2Iemo rùírede ángel daùna Juzíñamui abù ímùena cùódùcue. Afémùe fùcàrede uaido jùcánofùrede; daùde: ¿Bie sello mei cuatállena bu ñuena? ¿Bumo ñue dúide binico tuiñóllena? daùde. 3Mei íadù afénico tuíñoitùmùena iñede. Caifo monamo iñede. Bínùemo iñede, íemo bínùe anamo tàidùno illánomo jùáù daje izói iñede. Daje izói afénicomo buna eróinide afe facádollena. 4Afénico tuíñoite comécùna ñúemùena baiñénamona ùere éedùcue. Daje izói afénico facádoitùmùe iñénamona, íemo jùáù afénicomo eróillano ónoitùmùe iñénamona, ùere éedùcue. 5Iemona veinticuatro dùga eicomànùmona dámùe cuena daùde: Mai benómona éeñeno o iri, mei Judá naùraù illaùma Jánallarina mamécamùe, fùénidena jae ñue anáfenotateza. Afémùe jaiai illaùma David erófene igàmamona comuídùmùe. Afe ie anáfenuamona afémùe bínico tuiñolle ràino ote. Daje izói afe dabekuro iemo mena dàgade sello cuatalle ràino íemo ite, daùde. 6Iemona afe ráùirano càgùmo, íemo afe fùgoamarie dùga cáadùmùiaù càgùri, íemo afe veinticuatro dùga éicomùnù càgùmo, Cordérona mameca Crístona cùódùcue. Afémùe táùide, mei íadù Juzíñamuimo fia fecállena ie íaùoù fáina meifo càoide. Afe Cordero jubekuiro iemo mena dùga zícaùrede, íemo ie ui jubekuiro iemo mena dàgade. Afe jubekuiro iemo mena dàgade uíjùaù naga énùiaùmo oreca Juzíñamui Ñuera Joreño jana. 7Afe Cordero illaùma ráùiranomo ráùidùmùe nabézimo ite rabénicona llàùnuaide. 8Afémùe afénico llàùnua llezica afe fùgoamarie dàgade cáadùmùiaù, íemo afe veinticuatro dàgade ocuide éicomùnù afe Cordero anamo dújudiaùoù. Afe eicomànùmona illa dàgamùe 'arpa' daùna rua roia taiga raa llàiediaùoù. Daje llezica afémacù oro fùnoina ugúcùaùna oruide ichecoù llàidiaùoù. Afenùaù Juzíñamuimo jaùnáidùno afémùemo jùcara uaillaù jana. 9Afe éicomùnù bie comue rua rotíaùoù: “O ùere comécùna ñúemùenamona bie rabénico llàùnota tuiñolle omo dúide. Mei naui Juzíñamuimo fatá fecácamùedùoza. Caùna o dùe tóillado Juzíñamui íena ùbádùoza. Uáfuena nágaziemona, Iemo nana jùáùfo úritùnomona, Iemo naga comùnù jófuiaùmona, Iemo nana náùraùaùmona Juzíñamui íena caùna ùbádùoza. 10Caù Juzíñamui ie illáùnùna caùna jáitatùo; Daje izói comànùdo Juzíñamuimo úrifùreitùnona caùna jóoniItùo; Iemona énùe náùraùaùna ócuitùcaù. ” Aquíe izói rotíaùoù. 11Afe mei eróidùcue. Iemo aillo afe illaùma ráùiranomo ífoùna ite ángeles daùna Juzíñamui abù imacù úrilla uaina cacádùcue. Daje llezica afe fùgoamarie dùga cáadùmùiaù uaina cacádùcue. Iemo dáaruido éicomùnù uaina cacádùcue. Afe Juzíñamui abù imacù ùere jamánomo aillo itíaùoù. Ua millones y millones dáùnaze itíaùoù. 12Afémacù fàcùrerie úritiaùoù; daùdíaùoù: Fatá Juzíñamuimo fecaca Cordero comécùna ùere ñúenamona ñuera ràino maiñolle afémùemo dúide. Daje izói aillo ráifide ráanùaù dáamùemo dúide. Iemo ùfocù déillafuiaù dáamùemo dúide. Iemo nana ñuera máùrie dáamùemo dúide. Iemo nitárega ñúefue dáamùemo dúide. Iemo ñuera ébifue dáamùemo dúide. Iemo aillo afémùemo caùmátaille uai afe Cordéromo dúide. 13Afe llezica nana Juzíñamui comuítaganuiaù úrilla uaina cacádùcue: nana monamo itànuiaù, daje izói énùemo itànuiaù, daje izói énùe anamo itànuiaù, daje izói monáillaimo itànuiaù, naa afénuiaùmo itànuiaù úrilla uaina cacádùcue. Daùdíaùoù: Nana caùmátaille uaillaù illaùma ráùiranomo ráùide Moo Juzíñamuimo íredeza, Daje izói jùáù Cordéromo íredeza. Afe izói ñúefue afe íaillùnoùmo nitáredeza, naa ñuera ébifue dùga, Iemo ñuera ràino íaillùnoùmo íredeza. Nana aféfuiaù íaillùnoùmo nana fùmónaùaùdo, jaca nùnomo zíiñona daùí daùírenaza. 14Iemo afe fùgoamarie dùga cáadùmùiaù aiáùrilla izói daùdíaùoù: ¡Daùítadeza! daùíoifùrediaùoù. Iemo afe veinticuatro dàgade éicomùnù ana dújuillano, jaca nùnomo zíiñona cáadùmùemo caùmátaioifùrediaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\