ROMANOS 13

1Nana comùnù omoù jamánomo ocuídùllaùma ocuica úiñotùllaùnù anamo ñue omoù itábicairi, mei nana ocuídùllaùnù Juzíñamui jóonegaza. Afémùe jóoneñega ocuídùmùena iñédeza. 2Iemona afe úiñotùllaùmana uáitaoidùmùe Juzíñamui jóonegamùena uáitate. Nana daùí uáitatùno, afe ie uáitaja àcoùnia afémacùna Juzíñamui duere fùnótaite. 3Mei jùù, ñúefuena jeire ófùredùno ocuídùllaùnùna jácùruiñeitiaùoù; mei jùáùfodo fùeni fùnódùno jacàruillena jóonegaiaùoù. ¿Meita ocuídùllaùmana jacàruiñedùmùena íacadùo? Mai ñúefuena jeire o oíri. Iemona aféllaùma “Facátagamùedùo” ona dáùite; 4mei afémùe Juzíñamui táùjùtagamùeza, ñúefue dùbénemo o jaùnáillena canóllena. Mei fùénidùfue o fùnóadù, aféllaùmana jacàruiredùo, mei afémùe duere fùnótalle ràino táùnomona íñegaza. Uafue, afémùe Juzíñamui táùjùtagamùe nana fùeni itùno duere fùnótallena. Nana íaùoù fùeni fùnócafue íllaze ñue jaàcùna íaùoùna duere fùnótaite. 5Ie jira ocuídùllaùnù anamo itábicairedùomoù, daa duere omoù fànobiñeillena, mei íadù daje izói Juzíñamui jóonega omoù comecù úrilla uai jeire omoù óllena. 6Afe bie izói ñue omoù íllena, ocuídùllaùnù lloga gobiérnomo ùbárede úcubena ùbáfùredùomoù. Mei jùù, aféllaùnù Juzíñamui táùjùtagano. Afe íaùoù táùjùnamo izire járitaidiaùoù. 7Iemona naga cómemo dúide raana, mai jeruíñeno ñue íemo ine. Gobiérnomo caù jaùnáinanomona, íaùoù ocuica úcube llàùnoraùma lloga gobiérnomo dúide úcubena mai omoù fecari. Daje izói gobierno caùmo jùcaca oga raa, emódomo raiñócana áfena mai omoù ùbari. Naga ocuídùllaùmamo dúide ñúefuedo jacàruioinafue, áfedo ñue íena omoù jacàruiri. Daje izói naga jamánomoidùllaùmamo dúide ñúefuena, mai áfena íemo omoù nitari. 8Omoù záitaiñega ùbállùfuena bumo itáteñeno iri; jùáùfodo daa ñue ùbállùfue ite. Afefue jùáùmana caù izíruillùfue. Afemona danù conímaùaùna izíruiredùcaù. Mei naga conímana izíruitùmùe, áfedo Juzíñamui ocuica uaina ñue jaàcùna fuitádeza. 9Jaiai Juzíñamui ocuica lletara uaillaù daùde: “Jùruífuena fùnóñeno iri, cómena tùtáñeno iri, meràriñeno iri, jùáùmamo táùnona lloñeno iri, jùáùmùemo ite ráanùaùri úradoiñeno iri.” Mei íadù bie ocuica uaillaù naa jùáùe lletara uáillaùri daa bie dáùnamo dájena itíaùoù: “Dama o abù o izíruilla izói, afe izói o abù cómena izíruiri.” 10Izíruitùmùe ie abù cómemo fùénidùfuena fùnóñede; íemona izíruillafuedo Juzíñamui ocuilla uaillaù ñue jaàcùna jino zuitárede. 11Nana bífuiaùmo jeire omoù ua llezica, birui caù illáruillaùmo ñue mai caù uibíoillù. Ja ùere abù caù rairuíllùruimo ja dúcùdùcaù. Afemo ñue omoù comécùoiri. Mei Jesucristo caùna jíllotajano uire jùáùruido caùna uáùbiteza. Afe ie caù uáùbillùruimo ja áùnozide. Fueñe Jesús uaina caù àùnua llezica, afe caù ie uáùbillùrui baù jùca ite, mei íadù birui ja aféruimo itàcaùza. 12Bie énùe fùénidùfue árera naùo izoide. Afe bie árera naùo ja monáiacade. Jítùnomo fùnoca fùénidùfuiaù fànuana ja fáùcanocairedùcaù. Fuiríraùma ie abù ràidua llojeco jàtaja izói, afe izói àaùfue caù fànoñeillena caù comecù rairuíllafuena jeire óredùcaù. Ie mei ñúefuedo, úzefomo itùno izói macáredùcaù. 13Ua, úzefomo itùno izói, mai ñue jaàcùna caù macallù. Jùfáifùrenafuemo mai caù íñeillù, naa fùénide aillo güillárenafuiaùri. Afe izói nana jùruífuiaùmo mai caù íñeillù, naa jùáùe comecù meáire óiacagafuiaùri. Daje izói dájena comécùiñedùmacù izói iñeno omoù iri. Iemo jùáù fùénide júfidogafuedo mai caù úriñeillù, naa úradoillafuiaùri. 14Mei jùáùfodo Jesucristo ñue illa izói, ie cánuado afe ñue illáfuemo mai omoù iri. Omoù comécùmo ite fùeni óiacagafuemo, áfemo mai omoù comécùñeno iri. Daje izói, afefue omoù fùnóllemo mamériñeno omoù iri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\