ROMANOS 4

1Mei áfemona caù jaiáidùgùma Abraham dùbénemo jùáùfue jùcánoitùcaù. ¿Afe Abraham mei nùe ñúefue ote? Daùna uai jeire ie ófùrenamona abà dùne nàfuena oñede. 2Mei Abraham ie fùnócafuiaùdo Juzíñamui anamo ñue jaàcùna ie itábicaiadù, afémùe abù àùnorede. Mei íadù Juzíñamui uícori afémùe abù àùnonide. Ie fùnócafuiaùdo Juzíñamui anamo ñue jaàcùna itátañega. 3Mei jùáùfodo Cuegáuai daùna izói, “Abraham Juzíñamuimo àùnote.” Iemona Juzíñamuimo ie àùnuado Juzíñamui íena ”Ùaùfuenidùmùedùo” daùde. 4Da come táùjùadù, afe táùjùna ùba fia íemo dúecaillano íñega; afe táùjùtatùmùe íena ùbárede. Mei íadù caù jílloillùfue caù táùjùcanado ùba llàùnua izói llàùnonide. 5Mei jùáùfodo, dámùe jíllona táùjùna fùnóñeno, ie jílloillena dama Juzíñamuimo àùnorede; mei Juzíñamui íemo àùnote àaùfuiaùredùmùena llàùnofùredeza. Mei íemo Juzíñamuimo ie àùnuado, Juzíñamui íena: “Ùaùfuenidùmùedùo,” dáùite. 6Dama David come cáùmafuiaùdo úrite. Dámùe ie uícodo fùnócafuiaùna Juzíñamui náfueñede. Ua náfueñede, mei íadù íemo ie àùnuado Juzíñamui àaùfuiaùnide daùnámùena afe àùnotùmùe jaide. Afe daùítadùmùe ùere caùmare ite. 7David daùnáuai daùde: Iaùoùmo ite fùénidùfuiaùna Juzíñamui dogánona ùere ióbidiaùoù. Daje izói àaùfuenina oni féitagamùiaù ùere ióbidiaùoù. 8Daje izói íaùoùmo ite fùénidùfuiaùna náfueñegano ùere caùmare itíaùoù. 9¿Meita bie cáùmafuiaù dama bacano ùcoù quetaca judíuaùmo duide? Ieñedeza; nana comùnù íena mameide. Jira bacano ùcoù quétañega judíuaùñedùmacùmo daje izói afe cáùmafue íaùoùmo duide. Jae llotàcueza Abraham Juzíñamuimo àùnuado Juzíñamui íena: “Ùaùfuiaùnidùmùedùo,” daùde. 10Mei íadù ¿nàùruido daùí íena daùna? ¿Bacano ùcoù quetaa mei daùí daùna? ¿Nùbaù quétañenia daùí daùna? Jùù, uáfueza, naù quetáñena llezica daùí íena daùna. 11Afe: “Ùaùfuenidùmùedùo,” daùna méifodo, Abraham bacano ùcoù quétafuena Juzíñamui ocuide. Bie quetáinafue onóillena jóonega raa izoide, Juzíñamui ja bímùe ie àùnuafuedo àaùfuenidùmùe daùíllena. Daùí Abraham naù quetáñena llezica Juzíñamuimo ie àùnuamona, nana judíuaùñede àùnotùno moona jaide. Iemona Juzíñamui daje izói nana afémacùna: ”Ùaùfuenidùomoù,” daùde. 12Uáfueza. Abraham nana afémùe dama ie àùnua izói àùnote quetácano moo. Mei nanoide caù moo Abraham ie bacano ùcoù naù quétañega ia, ñue Juzíñamuimo àùnoteza. 13Mei jùù, Juzíñamui Abrahana ñuera jùca ia raùre fùdàtauai daùde. Aféuai llote: “O nana o erófene igàmaùaùri nana énùena máiñoitùomoù.” Abraham Juzíñamuimo jaiai uícodo àùnua jira, Juzíñamui bíuai íemo llote. Fia ocuilla uai ie jeire úado Juzíñamui daùí íena daùíñede. Ua, dama Juzíñamuimo ie àùnuado Juzíñamui íena: “Ùaùfuenidùmùedùo,” daùde. 14Mei danù ocuilla uai jeire otùno ñúefuena íaùoù maiñóadù, íemona àùnogafue comànùmo fùgo jínoñede. Daje llezica Juzíñamui jùca ia raùre llogáuai ráifinano nùné feide. Mei íadù daùítañedeza jùáùfodo joide. Juzíñamuimo caù àùnuafuedo ie caùmo lloga ñúefuena maiñóredùcaù. 15Ocuilla uai llóina meífodo aféuai jeire oñédùno duere fùnótalliaùoù. Mei íadù ocuilla uai naù lloñena llezica, aféuai náfuenide. 16Afe Juzíñamui Abrahamo jùca ia raùre llogáuai, Juzíñamui ñue rùire mamede, nana ie erófene igàmaùaù afe ñúefue jeire íaùoù óllena. Mei jira, afe Juzíñamui lloga ñúefue, fia fecaca raa izói comùnù Juzíñamuimo àùnuado íaùoùmo írede, mei áfena íaùoù ñéfina càgùmona ónidiaùoùza. Bifue daùíacade, Juzíñamui uícodo raùre llogáuai daa ocuilla uai jeire otùno íeñedeza, mei íadù nana Abraham àùnua izói àùnotùno ie. 17Iemona Abraham Juzíñamui eróicana nana caù moona jaide. Abraham afe Juzíñamuimo ñue àùnote. Jaiai Cuegáuaido Juzíñamui Abrahana daùí daùde: “Ailloue náùraùaù moona ona jóonetùcue.” Afémùe daùí daùírede, mei Juzíñamui tàidùnona meine abùdo caátaitaredeza. Daje izói iñede ráanùaùna Juzíñamui itátarede. 18Aféfuiaùmo Abraham fáùcanocaiñeno àùnoide. Ua comùnù daùna izói Abraham jamánomo jíonaiteza, ja úruenide. Abraham daùí úruereillùnona úiñonina llezica naù Juzíñamuimo àùnuano úiñoide. Afe daùí Juzíñamui íena daùna izói, Abraham “aillo náùraùaù moona” jaide. Juzíñamui bie izói íena daùde: “O uícoide erófene igàmaùaù aillo jébuitiaùoù,” daùde. 19Abraham cien fùmónamo áùnozide íadù, ie àùnogafue jaca féiñede. Afémùe jíonailla izói ie aù jíonaillana onode. Ua afengo ùere jíonaillamona tàiacade. Jae úruena comuítanide. 20Mei íadù afe llezica Abraham jùzíñeno Juzíñamuimo àùnofùrede. Juzíñamui jùca ia raùre llogáuaina ruifíruiñeno naù íemo àùnoicaide. Mei jùáùfodo Abraham áfena féitañeno ùere izire àùnote. Jaca comecù rairuíñeno Juzíñamuimo úrioicaide. Juzíñamuimo ióbioicana úrite. 21Afémùe daùde: Nana jaiai Juzíñamui jùca ia raùre cuemo lloga rafue Juzíñamui uáfuena cuemo zúitaite, daùde. 22Iemona, íemo ie àùnuado Juzíñamui íena daùde: “Ùaùfuenidùmùedùo,” daùde. 23Bie Juzíñamui Abrahana daùna “Cuemo o àùnuado jae àaùfuenidùmùedùo” daa Abrahamo cúeñegaza, 24mei íadù nana caùmo cuega caù àùnollena. Mei jira tàillanomona caù Ocuíraùma Jesús cáatate Juzíñamuimo birui àùnotùcaù. Iemo caù àùnuado caùna: “Ùaùfuenidùnodùomoù,” dáùite. 25Afe Jesús caùmo ite fùénidùfue àcoùnia duere fùnótagamùena jaide. Afe mei Juzíñamui anamo ñue jaàcùna nàfuenino caù íllena afémùe cáataga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\