ROMANOS 6

1Nana bie caùmo llógamona ¿nùe izói dáùitùcaù? ¿Mei nùbaù fùénidùfue fùnócana uitùcaù, Juzíñamui jamánomo caùmo ie dúecaillafue caùmo ácatallena? 2¡Mei íeñedeza! Caù bie ja fùénidùfue dùbénemo tàidùnodùcaùza ¿mei nùe izói, fùénidùfuemo naù íoicaitùcaù? 3¿Naù bífuena onóñedùomoù? Nana caù ie ùfo jokoinamona Jesucrístomo uáfuena jaùnaina llezica, dáaruido afe Cristo tàilla dùbénemo jaùnáitagacaù. 4Mei jùù, caù ùfo jokoinamona Cristo dùga dáafomo raùgacaù izóidùcaù. Iemona aféruimo tàidùnona maméidùcaù. Ua tàidùnona mamécacaù, áfemona Cristo ie tàillanomona meine abùdo cáadùmùena jailla izói, birui cáadena caù jáillena. Daùí caù jaillano cómofuemo íocairedùcaù. Mei jùù, Cristo ie Moomo ite jamánomo ñuera ràinodo meine cáadùmùena jáitaga, íemo daje izói afe daje ràinodo cómofuemo íocairedùcaù. 5Uáfuena dáùitùcue, Cristo tàilla izói tàidùnona jae mamécacaù. Iemona daje izói ie meine abùdo cáadùmùena jailla izói, danù caù tàillanomona meine cáataga izói cómofuiaùmo íredùcaù. 6Cristo cruzmo coraùca llezica naui fueñe caù illafue dáanomo tùtácaza onódùcaù. Uafue, afefue tùtaca, nanómona caù comécùmo ite fùeni gáùnano caùna anáfenoñeillena. Iemona fùénidùfue dùbénemo rairuícanona íñeitùcaù. Daje izói rùire táùjùtatùmùemo jaùnaina izói, fùénidùfuemo jáùnaiñeitùcaù. 7Mei jùù, Cristo dùga tàidùmùe ja àaùfuemona oni jàrecaide. 8Iemona dácaiño Cristo tàilla izói dáanomo afémùe dùga, caù comecù fùeni óiacanafue tàide izói féitaga. Naui daùí ie dùga caù tàillamona, daje izói biruíllaùdo afémùe dùga caù íllana ua onódùcaù. 9Mei onódùcaùza, Cristo dácaiño tàillanomona meine abùdo cáadùmùena jaide. Daùí meine jaillano ja meine abùdo dánomo tàiñeite. Afémùe ja ménacaiño tàinide. 10Mei Cristo ie tàillaruimo, fùénidùfue dùbénedo dácaiño tàide, jaca nùnomo nane tàiñeillena. Mei íadù afémùe meine cáadena jaillano ie cáanano Juzíñamuimo duide. 11Daje izói, mai fùénidùfue dùbénemo tàidùno izói omoù iri. Mei jùáùfodo Juzíñamui íena cáadùnona mai omoù iri. Afemo izire comécùmo mai omoù facáoiri, mei caù Ocuíraùma Jesucrístomo dájena jaùnáidùomoùza. 12Ie jira fùénidùfuena omoù abùna náamatañeno iri; afefue omoù zíiñona iñena abù ana úillemona abà omoù rairuiri. Mei Taùfe comuítaga caùmo ite àaùfue caù abù fùeni jítainafue jino déillena ocuíoideza. Afemona izire abù omoù rairuiri. 13Danù omoù abùna fùénidùfuena fùnótañeno iri. Mei jùáùfodo danù omoù abùna Juzíñamuimo omoù jaùnáitari; ua, tàillanomona meine cáadena jaide izóidùno afémùemo omoù abù jaùnáitari. Ie jira nana omoù abùna Juzíñamui ñúefue fùnóllena, omoù jaùnáitari. 14Ja benómona fùénidùfue ómoùna ana úiñeite. Mei ocuilla uai anamo ja íñedùcaùza; mei jùáùfodo Juzíñamui caùri dúecaillafuemo itàcaùza. 15Ie mei ¿nùe izói íitùcaù? Mei ocuilla uai anamo iñédùcaùza mei jùáùfodo Juzíñamui caùri dúecaillafuemo itàcaùza; íemona ¿meita fùénidùfuena fùnóredùcaù? Ieñedeza, fùnónidùcaù. 16Ñue onódùomoùza, ómoùmona nágamùiaù rùire ocuídùllaùmamo fecaca llezica, aféllaùma ocuíllana ñue jeire óredùomoù. Daje llezica aféllaùmamo izire jaùnáidùomoù. Bie izói caùmo ite fùénidùfuiaù, jacùre ocuídùllaùma ana uilla izói, nana caùna ana uite. Afemona tàillafue naga cómemo comuide. Mei íadù Jesumo caù àùnua llezica jùáùe caù ocuídùllaùma Juzíñamuimo dúidùcaù, comécùna jaàcùna ñue jóidùmacùna nágarui caù íllena. 17Mei íadù ómoùri Juzíñamuina: “Ùere fùgora,” daùdùcue. Mei naui fùénidùfuemo izire rairuícanona omoù illa llezica, ómoùmo lloga llófueinafuena ja ñue jeire otàomoùza. 18Afe fùénidùfuemona oni omoù jàrecailla mei, jùáùe ocuíraùma Juzíñamui rairuícanona jáidùomoù. Iemona comécùna jaàcùna ñue jóidùnona nágarui íredùomoù. 19(Ua omoù onoiga comùnù ráfuiaùdo úritùcue, mei omoù ùfocù déiñenamona bífuiaùna ñue cacánidù omoù.) Naui fùeni illáfuiaùmo omoù abùna jaùnáitafùredùomoù. Nane afe baùmo jùáùe jamánomo fùeni abù fànuamo abùna fùnótadùomoù. Naui daùí abùna omoù fùnota izói, mai birui comecù jaàcùnainafuemo abà omoù jaùnáitari, dama Juzíñamui íena oni eneno ñue mamécanona omoù íllena. 20Naù fùénidùfuiaùmo rùire rairuícanona omo illa llezica, comecù jaàcùna jóinafuemo jaùnáiñedùomoù. 21Naui omoù illáfuiaùna birui meáiruitùomoù. Mei aféfuiaùmona ¿nùe cánuafuiaù otàomoù? Oñédùomoùza; tàillafue dùné jaca ómoùna uite. 22Mei íadù fùénidùfuemona oni eneno omoù jàrecaillamona, ja birui Juzíñamui rairuícanodùomoù. Iemona birui afémùemo ñue jaùnáidùomoù. Bie izói omoù íllamona, Juzíñamui ùbana ñue caùmare ómoùna cánoite. Ua afémùe íeùena ómoùna oni eneno ñue fànoite. Iemona afe àcoùmo zíiñona illáfuena óitùomoù. 23Fùeni caù íllamona daa tàillafue óitùcaù. Mei íadù Juzíñamui raiñóñeno fia caùmo iga raa, caù zíiñona illùfue. Bie zíiñona caù illùfue dama caù Ocuíraùma Jesucrístomo dájena caù jaùnáinamona caùmo iga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\