TITO 1

1Páblodùcue. Juzíñamui táùjùtagamùedùcue. Jesucristo orécamùedùcue. Juzíñamui nùzécanomo àùnotalle uai cue lluájillena ie orécamùedùcue. Daje izói caù àùnoga ua uai, íaùoù onóillena orécacue. 2Afe bie caù àùnoga ua uai, jaca nùnomo ñue caù illànomo caù ocuírinanomo móirede. Naù énùe cómuiñenia uícodo, Juzíñamui afe zíiñona caù cáaillùnona llote. Juzíñamui jaca táùnona llófùnide. 3Ja birui ie llóiacaga uaina, ie mamécaruimo cuemo jóonega llófuecaillado caùna onótate. Uafue, caù Jíllotaraùma Juzíñamui afe daje uai cue llófuecaillena cue ocuide. 4Tito, daje izói Juzíñamuimo àùnotùcoco, íemona nahí cue jitó izóidùo. Jira bibe omo cuetùcue. Afe llezica, caù Moo Juzíñamui caù Ocuífùrede caù Jíllotaraùma Jesucristo dùga o ñue ézùcùllena jitáidùcue. Daje izói omo dúecaillena jitáidùcue. Afe dáaruido caùmare uái ñue o íllena jùcádùcue. 5Monáillai cùgù idu Crétamo o cue fùénocaillaruido, naù fùgo fùnóbiñede raa ñue daje dùne jaàcùna o fùnózùllena ona fùédùcue. Aféruido naga dùga jofue illánuiaùmo ite Juzíñamuimo jaùnaide gaùrídùnomo íaùoù ócuitùmùena o jóoneri daùdùcue. Ñue ócuite eicomànùna jenoda o jóonetadùcue. Afe izói naui uícodo omo llonódacaidùcue. 6Naga ñue ocuide éicome nàfuenino írede. Daje izói afémùe daa rùngo otàmùe írena. Daje izói ie úruiaù Juzíñamuimo ñue àùnorediaùoù. Afe úruiaù fùénidùfuena jóoneñegazana írediaùoù. Ocuilla uaina náfueñedùno izói ínidiaùoù. 7Iemo naga ócuitùllaùma Juzíñamui dùbénemo ocuícaiaùoù. Ie jira afémùe nàfuenino jaàcùna ñue írede. Daje izói afémùe “Cue bie ùere ràimùedùcue” daùínide. Daje izói afémùe comécùna éoicainide. Daje izói afémùe jàfaifùnide. Daje izói afémùe illáùredùmùena ínide. Daje izói afémùe fia Juzíñamuimo táùjùnado úcube otàmùena ínide. 8Mei jùáùfodo, afémùe ie jofomo mácaùbitùnona jùáùfodo comécùñeno caùmare llàùnofùredùmùena írede. Afémùe ñue caùmare fùnófùredùmùena írena. Afe izói dama ie abùna ñue ocuídùmùena írena. Afe izói afémùe comécùna jaàcùna itàmùena írena. Afe izói afémùe Juzíñamuimo ñue jaùnáidùmùena írena. Afe izói afémùe dama ie abùna lletádùmùena írena. 9Afémùe ñue àùnofùrega íemo lloga uaimo ùere comécùirede, jùáùmacù comécùna náùcaitallena. Iemo jùáù afémùe daùí írede, nana uáitatùno uafue daùítallena. 10Mei uafue, aillo ocuícana náfueñedùno ite. Judíuaùmo ite nabene. Afémacù táùnodo úritiaùoù. Afe llezica comànùna jàfuetiaùoù. 11Afémacù úrilla llàùcaitarede, mei dáarie afézie nana íaùoù ñue àùnogafue dobáiñotadiaùoùza. Afe llezica llófueraùnùna uaido llófuefùrediaùoù, meáirede fànuado úcube óllena. 12Afe Creta énùe imácùmona daade uai jino lloraùma, ie nabáitùaùdo úrite. Daùde: “Creta imacù táùnofuerediaùoù, íemo jazicù ie ràllenùaù izóidiaùoù, íemo ùere güillárediaùoù, íemo jaca ùere ráiraùediaùoù,” daùde. 13Afémùe uafue daùde. Ie jira rùire íaùoùna lletari, Juzíñamuimo íaùoù àùnogafuena féitañeno ñue jeire íaùoù óllena. 14Iemo daje izói ñue íaùoùna lletari, judíuaù danù uibica uáillaùmo íaùoù náfueñeillena. Iemo jùáù, ua uáimona oni jàicaidùno comuítaga ocuilla uaimo íaùoù cácareiñeillena. 15Nana comécùna àaùfuenidùmùemo naga raa àaùfuenide. Mei jùáùfodo íadù nana Juzíñamuimo àùnoñedùno àaùfuiaùredùnomo naga raa àaùfuiaùrede. Daje izói íaùoù ùfocù uibíllafue ùáùrede, nana íaùoù comecù úrilla uai dùga. 16Afémacù “Juzíñamuina onódùcaù” daùdíaùoù, mei íadù íaùoù fùnócado Juzíñamuina jáanotiaùoù. Mei afémacù ùáùruigamacùna jáidiaùoùza. Iemo náfueñedùno izói itíaùoù; íemo due jiza ñuera raana fùnónidiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\