TITO 2

1Tito, o daùille uaillaù ñue uafue llófueina izói jaca jaàcùna jóirede. 2Nana éicomùnù jaca jùfáifùnidùnona írede. Daje izói ñúefuiaùdo jacàruiregaiaùoù. Iemo, abùna ñue onódùmùiaùna írediaùoù. Daje izói Juzíñamuimo íaùoù àùnogafuemo ùránifùnidùmùe izói írediaùoù. Daje izói nágaruillaùdo ñue izíruicana ífùrediaùoù, íemo jùáù jaca comécùna járitaifùnidiaùoù. 3Daje izói eirùngótùaù úrioinide; íemo ñúefuedo jacàruiregaiaùoù. Afe izói táùnona llófùnidiaùoù. Iemo jùáù jaca jùfáirado jàfaifùnidiaùoù. 4Daùí ñue íaùoù íllana ácatarediaùoù, jùáùe rùngónùaù jitáùnguaù afe izói íllena. Afedo íaùoù ùnítùaùna izíruillena llollíaùoù. Daje izói jitaùngo íaùoù úruiaù gáùllena llófueregaiaùoù. 5Afe izói íaùoù abùna ñue onóillena llófueregaiaùoù. Daje izói àaùfuiaùnidùnona íaùoù íllena llófueregaiaùoù. Afe izói jofo ero fùnoca raa ñue úiñollena llófueregaiaùoù. Daje izói illáùnidùngo izói íaùoù íllena llófueregaiaùoù. Afe izói íaùoù ùni ocuícana jiéruifùreillena llófueregaiaùoù. Be daùí írediaùoù, buna Juzíñamui lloga fùeni úridoùñeillena. 6Daje izói jitócomùnù ñue íaùoù íocùretari, abùna ñue íaùoù onóillena. 7Iemo jùáù, naga o jetáacaga dùbénedo o ñue illa izói íaùoù íllena ácatari. Iaùoùna o llófuelle llezica, taùno jàfueñeno llófuefùreiri. Daje izói jùfánodoùñeno lloiri. 8Daje llezica táùnodo úrinidùo, buna o jánari úriñeillena. Afe daùí o uáitaacadùno meáiruitiaùoù, mei ja odo fùeni úrinideza. 9Iemo jùáù, nana ocuícano íaùoù ocuídùno anamo ñue íllena o llófuefùreiri. Daje izói cáùmamacùna íaùoù íllena lloíri. Iemo uai ófùreiñedùnona írediaùoù. 10Afe izói íaùoù táùjùna llezica íaùoù ocuídùno ráaùe meràñedùnona írediaùoù; mei jùáùfodo naga táùjùnana jetátagamùe ñue àùnofùregamùena írede. Afe izói írediaùoù, caù Jíllotaraùma Juzíñamui lloga uai ùere ebíredeza, danù afémacù abùdo onótallena. 11Mei jùù, Juzíñamui caùmo ie dúecaillana caùmo càotate. Afe caùmo ie dúecaillado nana énùemo itùno jíllorediaùoù. Afe jíllorenafue Juzíñamui jae caùna onótate. 12Afe caùmo ie dúecaillamo caù comécùiadù fùeni illafue caù fáùcanocaillena caùna onótate. Afe izói bie énùe imacù óiacaga caù fáùcanocaillena onótagacaù. Iemo jùáùfodo biruíllaùdo caù illafue ñue úillena caùmo llote. Jaca abà ñue caù ocuífùrena caùmo llote, íemo caù illafue ñue jaàcùna caù jóoneillena caù llote. Afe izói Juzíñamuimo dúide uaina caùmare fùnóredùcaù. 13Iemo daje izói Juzíñamui uícodo lloga uai, caùmare zuíllemo ocuírioiredùcaù. Mei aferui ùere ràinoredùmùe Juzíñamui, caù Jíllotaraùma Jesucristo caùmare billàruiza. 14Afémùe caù àcoùnia tàillùnomo uigámùe, nana fùénidùfuiaùmona caù jílloillena. Daje izói nana caù àaùfuiaù muiñóllena uigámùe. Afedo afémùe íena caùna mamede, ñúefue ùere íocùre caù fùnóllena. 15Be nùe o llófuerena uai. Nana náùnide comùnù comécùna náùcaitari, íemo lletáredùno omo ite ocuille ràino dùeze íaùoùna lletáfùreiri. Buna ona jámairuitañeno iri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\