TITO 3

1Jesucrístomo àùnotùno énùe illaùma anamo íaùoù írena uibíñotari, naa ocuídùnuiaùri. Daje izói aféllaùmaù ocuica uai íaùoù jiéruillena uibíñotari. Afe llezica ebena ñúefuiaù fànuamo ùere jíecairediaùoù. 2Daje izói jùáùma jánana fùeni úrinide. Afe izói afémacù comécùna caùmare uái itànona írediaùoù, íemo illáùnidùnona írediaùoù. Iemo daje izói nana comànùna omoù uáidua llezica, comécùna mánaùdùmùena o illa jino íaùoùmo onótari. 3Mánaùdùmùena íredùcaù. Mei naui uícodo daje izói caù bie jaca abùna onóñedùnodùcaùza. Juzíñamui lloga uaimo cacáreiñedùcaù. Aféruimo nùné féiraitùno izói ífùredùcaù. Daje izói nana caù comecù fùeni gáùnafuiaùmo rùire ocuícanodùcaù; íemo jùáù caù ióbitade raamo rùire llavécanodùcaù; jaca nágarui fùeni ífùredùcaù, íemo jùáùmamo úradoifùredùcaù. Iemo comécùna éoidùcaù, daje izói conímana éoicaifùredùcaù. 4Mei íadù caù Jíllotaraùma Juzíñamui íemo ite cáùmafue jino caùmo càotate, íemo nana náùraùaùna ie izíruifùrena dùga. 5Afémùe caùna jíllotaacade, mei íadù jaca nanómona caù daùna ñúefuena caù fànuamona Juzíñamui caùna jíllotañede. Mei jùáùfodo dama afémùe caùmo dúecaillado caùna jíllotate. Caùmo ite àaùfuiaù dama ie múiñuado caùna jíllotate. Afe llezica Juzíñamui Ñuera Joreño afe múiñuado, meine como jéicùganona caùna fùnode. Iemona daje izói afe Ñuera Joreño como comuítaga ñúefuedo caùna úicaite. 6Caù Jíllotaraùma Jesucrístodo, Juzíñamui ie Ñuera Joreño jeruíñeno caùmo fecade. 7Afe daùí Juzíñamui caùna dúecaillano, nàfuenidùnodùcaù izói caùmo caùmare éroide. Afémùe daùí caùna itátate, caù ocuírina zíiñona caù illùno caù maiñóllena. 8Bie uaillaù ùere uáfueza. Daje izói nana bífuiaù jeire íaùoù ólleza ona íaùoùna ùere llotátaitùcue. Daùí ona llotátaitùcue Juzíñamuimo àùnotùno bie ñúefuiaùmo nágarui íaùoù jiéruillena. Comùnù canóllena bífuiaù nana ñuera. 9Mei íadù abùna onóñedùno júfidogafuemona oni o jàicairi. Daje izói jaiáidùgùma dùbénedo lloga íaùoù comuilla táùnofuiaùmona oni o jàicairi. Afe izói jùáùmana uáitafùrenamona oni o jàicairi. Iemo jùáù, Moisés lloga uaimo ite féiredùfuiaùdo fuirídùnomona oni jàicairi. Nana bie izóidùfuiaù cómena canóñede. Daje izói bífuiaù ùfócùna úriñedùnomona comuide. 10Juzíñamuimo dájena jaùnáidùno càgùri dámùe eneno bozíetaiacania, íena uáidota ménacaiño lletari. Daùí lletaca cacáacañeniadù, omoù càgùmona íena ruifíruiri. 11Uáfuena íena ruifíruiri, mei ja áfemona afémùe fùénidùmùena onóredeza. Afémùe ñúefuemona oni nùbéfodo fùénidùfuemo baùídùmùe. Iemo dama ie fùnoca fùénidùfuedo duere fùnóbide. 12Artémana mámecùredùmùe, nùbaù Tíquicona mámecùredùmùe omo cue óreiadù méifomo, Nicópolis jofue illánomo raùre cue eróizaùbiri. Afénomo o jáillena raùre mamériri, dùnomo dáanomo conímamo dúcùitùcocoza. Mei afénomo rozíredùruillaù záitaiacadùcueza. 13Iemo nane jùáùfue, Zénana mámecùredùmùe Apolos dùga nana omo ite dùeze íaillùnoùna canori. Afe Zena jùáùmado ñue úrifùredùmùe. Iaillùnoù jaille llezica jitaica raana íaillùnoùmo fecari, mùnàcana íaillùnoù jítaiñellena. 14Iemo daa caù Juzíñamuimo jaùnáidùno ñue lloíri, ñúefuiaùmo íaùoù táùjùfùreilleza; daje izói jùáùe come jitáiadù, íaùoù jitailla raana fecari. Iemona íaùoù illafue ñue ráifiteza. 15Nana cue dùga itùno omo uai orédiaùoù. Caù izíruiga nabáiñùaù daje Juzíñamuimo àùnotùno o uáidori. Mei Juzíñamui nana ómoùna ñúefue dùbénemo itátaiteza. Daùítadeza. Ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\