APOCALIPSIS 7

1Wüx landoj meáwan aag ayaj, quiaj tajawas apiquiw ángel alembemoj wüx piquiw oxing iüt. Nejiw tenguial mapalüw aaga piquiw nepepep wüx iüt, cos atquiaj ngondom mapac wüx iüt, at ngome tiül ndec, at ngome wüx alngün xiül. 2Quiaj tajawas alinop ángel tajntsop imiün nonüt. Nej almajoy misello Teat Dios almapac. Quiaj tendeac napac masaj ajcüw apiquiw ángeles leaw lamayariw poch mandrojchiw ombas leaw najlüy wüx iüt, leaw najlüy tiül ndec. Tasaj nejiw: 3―Nde mendrojchiün ombas leaw najlüy wüx iüt, leaw najlüy tiül ndec, at nde meloxiün tiüt xiül; icüliün leaw sayacan sello teombas omalüw ajcüw monrang minajiüt Miteatiiüts Dios ―aj nejiw. 4Condom quiaj tanguiayiüs nguitow ajlüyiw ajcüwa leaw lajmeliw sello. Nejiw ajlüyiw coic miow ic miow apiquiw mil (144,000) naw tiül meáwan micual micual Israel. 5Naw tiül micual acualaats Judá tajmeliw sello agajpiüp mil (12,000) nipilan. Naw tiül micual acualaats Rubén tajmeliw sello agajpiüp mil. Naw tiül micual acualaats Gad tajmeliw sello agajpiüp mil. 6Naw tiül micual acualaats Aser tajmeliw sello agajpiüp mil. Naw tiül micual acualaats Neftalí tajmeliw sello agajpiüp mil. Naw tiül micual acualaats Manasés tajmeliw sello agajpiüp mil. 7Naw tiül micual acualaats Simeón tajmeliw sello agajpiüp mil. Naw tiül micual acualaats Leví tajmeliw sello agajpiüp mil. Naw tiül micual acualaats Isacar tajmeliw sello agajpiüp mil. 8Naw tiül micual acualaats Zabulón tajmeliw sello agajpiüp mil. Naw tiül micual acualaats José tajmeliw sello agajpiüp mil. Naw tiül micual acualaats Benjamín tajmeliw sello agajpiüp mil. 9Wüx landoj aag ayaj, quiaj tajawas xeyay nipilan, nejinguind ngondom mambich mateow. Cos nejiw nawǘwan tiül meáwan nación wüx iüt; nawǘwan tiül meáwan noicnoic ajlüy nipilan; nawǘwan tiül noic noic cambaj niüng tajlüyiw. At nawǘwan tiül meáwan nipilan leaw andeacüw palpálwüx ombeayaran. Nejiw alembemoj quiaj niüng ajlüy aaga najneajay trono, niüng ajlüy aaga Quicheech Sap. Nejiw almasojquiw apixaw nejiw palǘyan raan, alteowixaw nejiw op nit. 10Nejiw tendeacüw napac, tapiüngüw: Miteatiiüts Dios cheten tiül aaga najneajay trono quiaj, at aaga Quicheech Sap quiaj; nejiw lamawüniw icoots wüx asoetiiüts. 11Condom meáwan ángeles leaw alembemoj ayeyiw tiüt najneajay trono chetej wüx Teat Dios, aton ayeyiw tiüt ajcüwa montangtang ombas, at ayeyiw tiüt ajcüw apiquiw nimal almapacüw, taquiejliw tiüt micosüw nejiw, nómban mejquiejow tiüt marangüw casa Teat Dios. 12Nejiw tapiüngüw: ¡Amén! Teat Dios najneajay arang, nej netam marangüch casa, netam masoic nej nendüy wüx meáwan leaw almajlüy. Nej netam müjchiiüts gracias; netam marangüch casa cos nej alndom marang cuajantanej leaw andiüm. Atquiaj netam majlüy meáwan nüt. Amén. 13Quiaj nop natang ombas tatün manguiay xic: ―¿Jane nejiwe monsooig raan quiaja, nguiane nawüwa? ―aw. 14Quiaj xique tasajas: ―Teat, ique ijaw nguiane nawüw ―saj. Quiaj tasaj xic: ―Ajcüw ayaj leaw laawüw tiül xeyay ngo majneaj wüx iüt. Nganüy nejiw ajlüyiw najneaj, cos tajantsüw apixaw nejiw rajnüy tiül miquiej aaga Quicheech Sap. 15Por aag ayaj ajlüyiw teombas aaga trono niüng chetej Teat Dios. Nüt ongwiiüts nejiw teamarangüw minajiüt nej tiül aaga nangaj templo tiül cielo. Aaga alchetem tiül aaga najneajay trono quiaj, nej apmajiür nejiw cos apmaquiiüb nejiw. 16Nejiw langome apmaiündüw lop, at ngome apmaiündüw yow. Nüt langome apmambel nejiw, at langome apmayajcüw nerraar. 17Aaga Quicheech Sap najlüy niüng ajlüy najneajay chetej wüx Teat Dios apmajiür nejiw, apmayac nejiw niüng ajlüy xeyay oniiüg yow leawa neech mapacaran. Teat Dios apmajend miyow oniüjcüw nejiw ―aj xic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\