O purvo Juan 1:6

6Kinali deket kanan takuy makihayyup takun Apu Dios, mu gaga-iho damdamay atoaton taku an kay taku wadan nah tapol ya makallangkak taku, te bokon hanadan pinhod nay at-atton taku.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More