Lukaseki 4:36

36Namodwong nadan tatagu ot munhimbabaggaan dan kanan day "Nganneh tuwen ma-ma-at? Hinnatkon an abu! Antipeh naen ongal di kabaelan di kalina? Deya peman an takon di dimonyon nihkop ya kaanona!"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More