Job 26

1Immehel mewan hi Job ey kantuy 2"Em, kakkayyaggud ka tep et-eteng hu imbaddang mun hi-gak e nekakkapuy katteg ngun tuu! 3Kayyaggud et kaka umtugun niya muka ituttuddu inedal mud tuun endi nemnem tu e henin hi-gak. 4Hipa ni-ngangu nangngelan muddan nuntan ni kakkayyaggud ni tugun? Hipa kan linnawan immehel ni hi-gam? 5Nanna-ud ni ida kamanggegeygey hu linnawan nangketey di bebley ni netey di dallem ni baybay. 6Humman ni bebley idan netey ey eleg meha-ninan niya eleg meitlun nan Apu Dios, 7e nengibiklag ni north ni kabunyan niya nengiha-ad ni puyek e endi neituunan tu. 8Winedan Apu Dios hu danum idad kulput ey eleg meikkuyyag anin ni mebel-at. 9Ey heni linibutan tun kulput hu bulan et eleg meang-ang. 10Ey heni yad pappeg ni baybay hu nengiptekan tun pan-appilan ni kawwalwal niya hileng. 11Hedin bimmunget hi Apu Dios ey heni kamanggiwwed ida tukud ni kabunyan. 12Impaineng tu baybay tep ya kabaelan tu, ey gapuh mewan ni elet tu ey pindit tu etan anggetakkut ni mategud baybay. 13Ey gapuh ni et-eteng ni kabaelan tu ey kinapya tun kakkayyaggud hu ang-ang ni kabunyan. Ey pintey tu etan et-eteng ni anggetakkut ni uleg. 14Yadda huyyan impahding tun tayu kaketngai ey ekket ni ebuh ni kei-ang-angan ni kabaelan tu. Hipa makkaw hu dammutun mengewwat ni et-eteng ni kabaelan tu?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\