Numbers 17

1Entanni ey immehel mewan hi Apu Dios nan Moses ey kantuy 2"Ehel mudda etan ni hampulut dewwan kamengipappangngulun helag Israel et umidwat idan hanhakkey ni hulkud ni hi-gam. Ey intudek mu ngadan dad hulkud da. 3Yad hulkud ni kamengipappangnguluddan helag Levi ey itudek mu ngadan Aaron. Mahapul ni wadan emin hu hulkud idan kamengipappangngulun helag Israel. 4Ey ipahgep mudda humman ni hulkud di Tabernacle di kuwaltuh di kad-an kun taka pandammui et iha-ad mud hinangga etan ni Kaban ni neitluan ni neitudek ni Tugun ku. 5Ka-immatun tep umpingi hu hulkud etan ni tuun pilliek, ma-lat masiked hu lilih idan edum mun helag Israel ni hi-gam tep ya humman ni pehding ku." 6Inhel Moses huyyan meippahding idan helag Israel et wada hakey idan hampulun dewwan kamengipappangngulu, anin hi Aaron et umidwat idan hanhakkey ni hulkud dan Moses. 7Inha-ad Moses emin humman idan hulkud di bawang ni Tabernacle di hinanggan Kaban Apu Dios e neitluan ni Tugun tu. 8Entanni et newa-wa et lumaw hi Moses di bawang ni Tabernacle ey inang-ang tu e pimmingi hu hulkud Aaron e nengiehneng idan helag Levi niya wada lameh tun almond ni neluum. 9Inla tuddan emin etan hulkud et tu peang-ang idan edum tun helag Israel et ang-angen da neipahding, et ibangngad tudda humman ni hulkud etan idad kamengipappangngulu. 10Kan Apu Dios nan Moses ey "Ibangngad mu hulkud Aaron di hinanggan Kaban ma-lat mengipenemnem idan kamangngenghay ni tutu-u e hedin eleg da issiked ni manlillih man mettey ida." 11Et ipahding Moses hu inhel Apu Dios. 12Kan idan tutu-u nan Moses ey "Heni kami damengu netey tep nanna-ud ni mettey kami. 13Anin anhan ni keihnupan di Tabernacle et mettey ita, et humman hu, heni kami damengu netey!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\