Psalms 14

1Yadda tuun endi nemnem da ey kanday "Endi hu Dios." Lawah ni peteg hu wadad nemnem da niya lawah daka pehpehding. Endin hekey ni hi-gada hu kayyaggud tuka pehding. 2Kauh-uhdungiddan Apu Dios di kabunyan hu tuud puyek ma-lat ang-angen tu hedin wadan hi-gada hu nenemneman ni ihik ni mengeddal niya mengamtan hi-gatu. 3Nem endi, tep emin tuu ey inwalleng da hi Apu Dios et mambalin idan lawah. Et mukun endin hekey hu tuun kamengippahding ni kayyaggud. 4Kan Apu Dios ey "Endi nemnem idan tuun kamangngenghay ni hi-gak niya endin hekey ni hi-gada hu kamandasal ni hi-gak. Ya daka pehpehding ey daka pilliwa limmuddan tuuk." 5Nem nemahhig ali takut dan hakey ni aggew ni penang-angan dan kapekabbaddangin Apu Dios ida kamengu-unnud ni hi-gatu. 6Kaiggeb-at idan lawah ni tuun memahbah ni planuh idan anggehemmek ni tuu, nem ippaptek idan Apu Dios. 7Nakka iddasadasal e hakey alin aggew ey wada melpud Zion ni mengihwang ni hi-gatsun helag Israel di buhul tayu. Yan nunman alin aggew ey man-am-amleng itsun peteg, tep peyaggud daitsun Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\