Psalms 143

1Apu Dios, dengel mu anhan hu dasal ku. Hemek muwak anhan et humangen mu hu dasal ku, tep kayyaggud kan peteg niya kamannananeng hu muka pemaptek. 2Ey entan anhan tuwak humalya e bega-en mu, tep endi, anin hakey ni tuun eleg mambahul ni hi-gam. 3Heni da-ak dindinweng idan buhul ku et apputen da-ak et ikelabut da-ak eyad engeenget, et heni-ak ida lan netey ni dedangngu. 4Yan nunman ey kamangkeendi namnamah ku tep nakaddismayahhak. 5Nem entanni ey ninemnem kudda hu kakkayyaggud ni impahpahding mun nunman. 6Et ita-gey ku hu ngamay kun mandasal ni hi-gam, tep nemahhig ni makahhapul kun peteg hu baddang mu. Heni-ak nemagmag-an ni payew ni kahapulan tun peteg hu danum. 7Papuut mu anhan e Apu Dios et humangen mu eya dasal ku. Baddangi muwak, tep endi law namnamah ku. Entan anhan tuwak eway ma-lat eggak matey et eggak lumaw di bebley idan nangketey. 8Penemnem mun hi-gak ni kakkabbuhhan hu eleg melullumman ni impeminhed mu, tep hi-gam hu nakka iddinel. Hi-gam hu nakka pandasali ma-lat peamtam ni hi-gak hu neiptek ni pehding ku. 9Apu Dios, baddangi muwak ma-lat meihwangngak di kapehpehding idan buhul ku, tep endi edum ni nakka iddinel ni nak keihhikkugan, nem hi-gam ni ebuh. 10Itudum hu pinhed mun pehding ku tep hi-gam hu Dios ku. Ya kayyaggud ey ya Ispirituh mu hu mengittuntun ni hi-gak ma-lat endi hu el-eleg ni an meippahding ni hi-gak. 11Apu Dios, baddangi muwak et meihwangngak ida eyad buhul ku ma-lat keidaydayawan ni ngadan mu. Ey baddangi muwak eyad nakka panligligasi ma-lat keang-angan ni kakinayyaggud mu. 12Apput muddan emin hu buhul ku et endiem ida tep ya eleg melumman ni impeminhed mun hi-gak e bega-en mu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\