Psalms 30

1Daydayawen daka e Apu Dios, tep inhewang muwak di buhul ku et eleg da-ak pateyen ni hi-gada et endi pan-am-amlengan da. 2Nampehemmehemmekkak ni hi-gam ey binaddangan muwak e Apu e Dios ku et yumagguddak. 3Nakka mangkattekattey e ngannganih ni umlawwak di dungay, nem sinegu muwak et adyah e mategu-ak e Apu Dios. 4Hi-gatsun kamengu-unnud nan Apu Dios, ia-appeh tayu penaydayaw tayun hi-gatu ey daydayaw tayu hu kayyaggud ni peteg ni ngadan tu. 5Ma-nu tep kaumbunget hi Apu Dios, nem nekemtang ni ebuh. Nem mannananeng ni ingganah hu binabbal tu. Heni daman kalemyungi e anin ni kaka umlelemyung ni hileng, nem mewa-wa kaya et mewedda mewan hu amleng. 6Yan makallinggeppak, ey kangkuy "Endi meippahding ni hi-gak ni lawah." 7Apu Dios, yan nengipeang-angan mun binabbal mun hi-gak ey melinggeppak tep kaka mei-ellig di duntug ni kakeihhikkugi. Nem ay entanni ey impayyag muwak et nemahhig takut ku. 8Et mandasallak ni hi-gam, e Apu, ma-lat baddangan muwak. 9Kangkud dasal kuy "Endi silbitu hedin yad dungay hu pengippelawwan mun hi-gak. Tep kaw dammutun mandaydayaw ni hi-gam hu netey ni tuu? Ey kaw dammutun ene-ehhelen idan nangketey hu kamannananeng ni muka pemaptek? 10Apu Dios, dengel mu anhan huyyan dasal ku. Peang-ang mu hemek mun hi-gak et baddangan muwak." 11Nemahhig hu lemyung kun nunman, nem entanni ey ingkal mudda etan nakka lelemyungi niya nakka tattakusi, et deh e nak law kamenattayyaw ni amleng ku. 12Et humman hu, eggak issiked ni mengi-ena-appeh ni penaydayaw kun hi-gam e Apu e Dios ku, niya nakka mansalamat ni hi-gam ni ingganah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\