Psalms 43

1Apu Dios, iehneng muwak anhan, et peamtam idan eleg mengu-unnud ni hi-gam e endi bahul ku. Ey ihwang muwak di hipan lawah ni pehding idan lawah niya maheul ni tuu. 2Hi-gam e Apu Dios, hu nakka keihhikkugi, tep hi-gam hu kamengippaptek ni hi-gak. Nem ay nakka umlelemyung, tep muwak kae-waya et da-ak kapanhelheltapaddan buhul ku. 3Baddangi muwak ni mengewwat ni elaw mu e heni muwak dillagan et ituttuddum ni hi-gak ida hu makulug ni tugun mu ma-lat umli-ak mewan ni mandeyyaw ni hi-gam di Tempol mud duntug mu e Zion. 4Em, ipengulu muwak di altar mu e Apu Dios et daka iappitan diman, tep hi-gam hu kakelpuin amleng ku. Et ia-appehan daka ey petnul ku ayyuding kun penaydayaw kun hi-gam e Dios ku. 5Nem yan nunya ey nemahhig ni nakka umlelemyung niya kamemunnumunnu hu nemnem ku. Nem nanengtun hi-gam hu nakka iddinel ey hi-gam e Dios kun kamenellaknib ni hi-gak hu daydayawen ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\