Psalms 6

1Apu Dios, entan tuwak anhan ibubbunget niya entan tuwak anhan kastigu tep ya ni bunget mun hi-gak. 2Nem hemek muwak niya pa-let muwak kumaddan, tep iyyadyan nemahhig ni kimmapuyyak, et endin hekey law hu elet ku. 3Ey nemahhig ni kamemunnumunnu hu nemnem ku, et nakka pekdag law hehhegged ni pemaddangan mun hi-gak, nem ay pigantu na-mu e Apu? 4Apu Dios, hemek muwak anhan et umli kan memaddang ni hi-gak ma-lat meihwangngak eyad ketteyyan ku! 5Eggak pinhed ni umlaw di dungay, tep endi hu kamannemnem ni hi-gam niya endi hu kamengidaydayaw ni hi-gam diman. 6Kimmapuy hu annel ku tep ya palapalak kun kahilehileng ey nemahhig ni kame-bel hu abek kun lewak. 7Eggak law um-aang-ang, tep limmetuk hu matak ni nanginangih kud kapehpehding idan buhul kun hi-gak. 8- 9Hi-gayuddan tutu-un lawah hu tuka pehpehding, pampenga-allaw kayu, tep dingngel Apu Dios hu nangih ku niya nakka pampehemmehemmekid dasal kun nakka pambeggain baddang tu ey inamtak e baddangan tuwak. 10Et humman hu, emin idalli buhul ku ey mebe-ingan idad keapputan da, et medegyun idalli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\