Psalms 62

1Hi Apu Dios hu nakka hehheggedan mengihwang ni hi-gak, tep ebuh tun nakka iddinel. 2Hi-gatu hu heni batun nakka keihhikkugi niya hi-gatu kamengihwang ni hi-gak. Ey hi-gatu hu kamekihhanggan buhul ku ma-lat endi an mengapput ni hi-gak. 3Pigantu pengissikkedan yun mengippelilligat ni hi-gak, ey deh e heni-ak dedangngu nedunut ni luhud ni kamangketu-li? 4Pinhed yuwak ni e-kalen di eta-gey ni saad kun nakka ketbali. Niya am-amleng yun man-ittek meippanggep ni hi-gak, tep ma-nut kakkayyaggud hu yuka e-helad hinanggak, nem ya kakulugan tu ey anggebe-hel yuwak. 5Hi Apu Dios hu nakka hehheggedan umbaddang ni hi-gak tep hi-gatun ebuh hu nakka iddinel. 6Hi-gatu hu heni batun nakka keihhikkugi niya hi-gatu kamengihwang ni hi-gak. Ey hi-gatu dama hu kamekihhanggan buhul ku ma-lat endi an mengapput ni hi-gak. 7Makulug ni hi-gatu hu kamengihwang ni hi-gak niya hi-gatu kakelpuin nakka ketbali, tep hi-gatu hu heni batun nakka keihhikkugi. 8Kaegiegi, hi Apu Dios hu idinel tayun ingganah di hipan ligat tayu niya hi-gatu pengi-heli tayun hipan tayu kakakkaguhi, tep hi-gatu hu makulug ni tayu kakeihhikkugi. 9Hi-gatsun tutu-u eyad puyek, newetwet niyadda kedangyan, ey endin hekey hu bilbilang tayud kapenang-ang nan Apu Dios. Tep gullat na-mun meikkilloh itsu et angkepaw itsu nem ya yahyah. 10Entan tu taketakew hu nan-aatuan ni edum yun tuu niya bekken ni an tenattakkuten hu edum ni tuu ma-lat piliwen yu limmu tu. Ey hedin kantu et umkedangyan kayu, man beken mewan dedan ni ya kinedangyan hu an ididdinel. 11Tep beken ni pinhakkey ni ebuh hu nangngelan kun inhel Apu Dios ni kantuy ebuh tun wada hu kabaelan tu 12niya eleg ni hekey melullumman hu impeminhed tu. Apu, nanna-ud ni muka iddawat hu kagun-udan hakey ni tuu meippuun di impahding tu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\