Psalms 64

1Apu Dios, dengel mu anhan hu dasal ku, et ihwang muwak di hipan lawah ni pehding idan buhul ku. 2Baddangi muwak anhan ma-lat meihwangngak di hipan wadad nemnem idan lawah ni tuun pinhed dan pehding ni hi-gak. 3Heni matedem ni ispadah niya pana ni kamenaggah di puhu hu kalwah ni daka penge-ehhel ni hi-gak. 4Endin hekey kenekeneng da, et nekekemtang ni binahbah dadda hu tuun endi bahul da, tep endi takut dan mengiwwaggawag ni hipan daka pebehhul di edum dan tuu, anin ni inamta dan itek humman. 5Daka dinnia edum dan mengippahding ni hipan lawah ni wadad nemnem da niya daka ihhenummangan hedin attu pengitluan dan pengna dan buhul da. Kanday "Endi an menang-ang ni tayu kaippenahding." 6Hedin implanuh da hu lawah ni pehding da, kanday "Nanna-ud ni meippahding huyyan implanuh tayu." Makulug ni netalam hu nemnem ni tuu. 7Nem endilli maptek ey pennaen idan Apu Dios, et makallipputan ida. 8Em, endien tuddalli tep yadda humman ni lawah ni inhel da. Et emin idalli hu tuun menang-ang ni keippahdingan tu humman ey manwigwigiwig idan pihul dan hi-gada. 9Emin ali hu tuu ey metngadda, et nemnemen dalli hu impenahding Apu Dios niya humman ali da peennamtad katuutuu. 10Yadda kamekangngu-unud nan Apu Dios ey meihhikkug idan hi-gatu, hi-gatu daydayawen da niya man-am-amleng ida tep ya impahding tu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\