Psalms 71

1Apu Dios, hi-gam hu nakka keihhikkugi. Entan tu anhan iebulut ni nak mebe-ingan. 2Kayyaggud kan peteg, et humman hu, dengel mu anhan huyyan dasal ku et ihwang muwak. 3Abulut mu anhan ni meihhikkuggak ni hi-gam et heni ka etan ni batun kakeihhikkugi. Em, hi-gam ni ebuh hu heni batun nakka keihhikkugin kamengihwang ni hi-gak. 4Apu Dios, helaknibi muwak ma-lat meihwangngak anhan di kapehpehding ida eyan mabunget ni tuun lawah hu daka pehpehding. 5Tep neipalpu eman ni keu-ungngak ey hi-gam e Eta-gey ni peteg ni Ap-Apu hu namnamah kud biyag ku, tep hi-gam ni ebuh hu nakka iddinel. 6Em, neipalpu eman ni neiungngaak ey hi-gam hu indinel ku. Ey hi-gam hu nengipenaptek ni hi-gak, et mukun hi-gam daydayawen kun ingganah. 7Ya biyag ku hu kapengi-ang-angin tutu-u, tep hi-gam hu nehammad ni nakka keihhikkugi. 8Et humman hu eggak pengissikkedin mengidaydayaw ni hi-gam niya mengippeennamtad katuutuun meippanggep ni muka keiddeyyawi. 9Entan anhan tuwak iwalleng eyan nea-ammaan ku law tep iyyadyan endi law ni hekey elet ku. 10Tep immen ida buhul kun ihik ni memettey ni hi-gak, et humman daka ihhenummangan. 11Kanday "Tayu kuma pepdugen humman ni tuu et depapen tayu, haggud nanna-ud ni endi an mengihwang ni hi-gatu, tep inway Apu Dios." 12Apu Dios, entan anhan keidawwim ni hi-gak, nem papuut mu anhan e Dios ku et umli ka et baddangan muwak. 13Panhewim ma-lat humman idan buhul kun ihik ni memettey ni hi-gak hu meapput et meendidda. Niya pinhed kun hi-gada mebe-ingan niya hi-gada mepihhul. 14Nem hedin hi-gak ngu, man hi-gam ni ebuh hu nakka iddinel ni ingganah ni umbaddang ni hi-gak, et kewa-wa-wa ey eggak issiked ni menaydayaw ni hi-gam. 15Ia-aggew kun mengippeennamtad katuutuun kakinayyaggud mun peteg niya kabaelan mun mengihwang, anin ni eleggak paka-ewwasi hu elaw tudda humman. 16Em, Apu Dios e Eta-gey ni peteg, nak peennamta hu impenahding mun kamengippeang-ang ni et-eteng ni kabaelan mu. Niya nak ene-ehhelen di emin ni tuu e hi-gam ni ebuh hu kayyaggud ni peteg. 17Neipalpun keu-ungngak ey sinenuttudduan muwak, et humman hu, ingganah nunya ey eleggak issiked ni mengippeennamtadda etan ni muka pehpehding ni kaketngain tuu. 18Entan anhan tuwak iwalleng eyan nea-ammaan ku law e iyyadyan naka-ubanannak. Nem baddangi muwak kumaddan e Apu Dios ni an mengippeennamtaddan kameitu-tu-nud ni helag mi hu meippanggep ni kabaelam niyadda kaketngain impenahding mu. 19Anin di kabunyan et nan-amta hu kakinayyaggud mu niyadda etan muka pehpehding ni kaketngain tuu. Apu Dios, endi edum ni henin hi-gam. 20In-abulut mun panlelehhanan ku hu nemahhig ni ligat, nem nakka medinnel e peyaggud muwak ali mewan, tep eleg mu iebulut ni nak mettey. 21Ey inamtak et iddawtan muwak alin et-eteng ni keiddeyyawan ku niya ellubyagem ali gibek ku. 22Et daydayawen dakalli e Apu, e Kayyaggud ni peteg ni Dios idan helag Israel. Em, ussalek ali ayyuding niya gitalah et man-a-appehhak ni penaydayaw kun hi-gam, tep kamannananeng hu muka pemaptek ni hi-gak. 23Makulug ni ittetkuk kulli am-amleng ku niya a-appeh kun penaydayaw kun hi-gam, tep hinelakniban muwak. 24Ey ia-aggew kun menge-ehhel ni kakinayyaggud mu, tep neapput ida humman ni tuun ihik ni memettey ni hi-gak et mabeingan ida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\