GALACIA 1:10

10Iti kastoy a panagsaok, saanko a sapsapulen ti yaanamong dagiti tattao iti sasawek. Ti pananganamong ti Dios ti sapsapulek. Panggepko kadi ti agbalin a nalatak kadagiti tattao? No kasta ti panggepko, saan a rumbeng nga adipennak ni Cristo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More