LUCAS 15:8

8Intuloy ni Jesus, “Wenno kas pangarigan, adda sangapulo a bagi ti pirak ti maysa a babai, ket no mapukawna ti maysa, ania ti aramidenna? Gangtanna ti pagsilawan, sagadanna ti balayna, ket agbirok a sipapasnek agingga a masapulanna.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More