MARCOS 12:12

12Pinadas dagiti panguloen dagiti Judio a patiliw ni Jesus gapu ta naawatanda a sinaona daytoy a pangngarig a maibusor kadakuada. Ngem agsipud ta nagbutengda kadagiti adu a tattao, binaybay-anda ni Jesus ket pinanawanda.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More