MARCOS 12:33

33Ket masapul a ti tao ayatenna ti Dios iti amin a puso, iti amin a panunot ken iti amin a pigsana; ket masapul nga ayatenna ti padana a tao a kas iti panagayatna iti bagina. Naim-imbag nga adayo a tungpalen dagitoy dua a bilin ngem ti mangidaton iti Dios kadagiti animal ken kadagiti dadduma pay a sakrifisio iti altar.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More