MARCOS 12:36

36Kinuna ni David met laeng, babaen iti paltiing ti Espiritu Santo: ‘Kinuna ti Apo iti Apok: Agtugawka ditoy makannawanko, Agingga a maparmekko dagiti kabusormo. Ket addada iti babaem.’

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More