Mazmur 48

1Nyanyian. Mazmur bani Korah. 2Besarlah TUHAN dan sangat terpuji di kota Allah kita! 3Gunung-Nya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi; gunung Sion itu, jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. 4Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai benteng. 5Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju; 6demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. 7Kegentaran menimpa mereka di sana; mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. 8Dengan angin timur Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. 9Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat, di kota TUHAN semesta alam, di kota Allah kita; Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. S e l a 10Kami mengingat, ya Allah, kasih setia-Mu di dalam bait-Mu. 11Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi; tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. 12Biarlah gunung Sion bersukacita; biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu! 13Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, 14perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceriterakannya kepada angkatan yang kemudian: 15Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya! Dialah yang memimpin kita!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\