Daniel 11

1Adapun aku, pada tahun yang pertama dalam pemerintahan Darius, orang Media itu, aku telah bangkit untuk menguatkan dan melindungi dia." 2"Sekarang aku akan memberitahukan kebenaran kepadamu. Ketahuilah, tiga raja lagi akan tampil di Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan besar melebihi mereka semua. Setelah ia menjadi kuat karena kekayaannya, semua orang akan digerakkannya untuk melawan kerajaan Yunani. 3Kemudian akan tampil seorang raja yang perkasa. Ia akan memerintah dengan kuasa yang besar dan berbuat sesuka hati. 4Baru saja ia tampil, kerajaannya terpecah dan terbagi-bagi menurut empat mata angin. Tetapi kerajaan itu tidak akan menjadi milik keturunannya dan tidak akan berkuasa sebagaimana ia berkuasa, karena kerajaannya akan dicabut dan diberikan kepada orang-orang lain selain keturunannya itu. 5Kemudian raja negeri selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang pembesarnya akan menjadi lebih kuat daripadanya. Orang ini akan memerintah kerajaannya sendiri dengan kuasa yang besar. 6Setelah lewat beberapa tahun, keduanya akan bersekutu. Putri raja negeri selatan akan datang menemui raja negeri utara untuk membuat persetujuan. Tetapi putri itu tidak akan dapat mempertahankan kekuasaannya, dan sang raja dengan kekuasaannya pun tidak akan bertahan. Pada waktu itu sang putri akan diserahkan bersama dengan orang-orang yang mengantarnya, ayahnya, dan orang-orang yang menyokongnya. 7Tetapi suatu tunas dari akar putri itu akan muncul menggantikan kedudukan sang raja. Ia akan maju menyerang pasukan raja negeri utara dan memasuki bentengnya. Ia akan menindak mereka dan akan berkuasa. 8Bahkan berhala-berhala mereka, patung-patung tuangan mereka, serta barang-barang mereka yang indah dari perak dan emas akan dibawanya sebagai jarahan ke Mesir. Ia akan berhenti menyerang raja negeri utara selama beberapa tahun. 9Raja negeri utara akan memasuki kerajaan raja negeri selatan, tetapi kemudian kembali ke tanahnya sendiri. 10Anak-anaknya akan merasa tertantang untuk berperang dan mengerahkan pasukan tentara besar yang akan menyerbu, melanda, dan menerobos. Mereka akan kembali mengobarkan peperangan sampai ke benteng lawan. 11Raja negeri selatan akan menjadi marah lalu keluar berperang melawan dia, yakni melawan raja negeri utara yang telah mengerahkan pasukan yang besar. Pasukan ini akan diserahkan ke dalam tangan raja negeri selatan. 12Ketika pasukan itu disingkirkan, ia menjadi tinggi hati. Ia akan menewaskan puluhan ribu orang, tetapi tidak akan menang. 13Raja negeri utara akan kembali mengerahkan pasukan besar, lebih daripada yang terdahulu. Setelah lewat masa beberapa tahun, ia akan menyerbu dengan pasukan yang besar dan dengan banyak perlengkapan. 14Pada waktu itu, banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan. Orang-orang zalim dari antara bangsamu akan bangkit memberontak sehingga penglihatan itu tergenapi, tetapi mereka akan gagal. 15Kemudian raja negeri utara akan datang. Ia akan menimbun tanggul pengepung dan merebut kota yang berkubu. Bala tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan, bahkan pasukan pilihannya pun tidak mempunyai kekuatan untuk bertahan, 16sehingga raja yang datang menyerangnya akan berbuat sesuka hati. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan berdiri di Tanah Mulia dan mempunyai kuasa untuk membinasakannya. 17Ia akan membulatkan hati untuk datang dengan kekuatan seluruh kerajaannya. Ia akan membawa persetujuan damai dan melaksanakannya. Ia akan menyerahkan seorang putri kepada raja negeri selatan untuk membinasakan kerajaannya. Tetapi sang putri tidak akan menjalankan niatnya itu dan tidak akan terus setia kepadanya. 18Setelah itu ia akan memalingkan muka ke daerah-daerah pesisir dan merebut banyak di antaranya. Tetapi seorang pemimpin akan menghentikan perbuatannya yang tercela itu, bahkan membalikkan cela itu kepadanya. 19Kemudian ia akan memalingkan muka ke benteng-benteng di negerinya sendiri, tetapi ia akan tersandung, jatuh, dan tidak ditemukan lagi. 20Menggantikan kedudukannya, akan tampil seorang yang menyuruh pemungut pajak menjalani tempat terindah dalam kerajaan itu. Tetapi dalam beberapa hari ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan dan bukan oleh peperangan. 21Menggantikan kedudukannya, akan tampil seorang yang hina, yang tidak berhak dikaruniai kemuliaan kerajaan. Ia akan datang dalam masa aman dan merenggut kerajaan itu dengan kelicikan. 22Bala tentara yang datang melanda akan disapu habis dan dihancurkan dari hadapannya, bahkan seorang raja perjanjian juga. 23Sejak persekutuan diadakan dengan dia, ia akan melakukan tipu daya dan bangkit menjadi kuat dengan rakyat yang sedikit saja. 24Dalam masa aman ia akan mendatangi tempat-tempat yang subur di propinsi itu dan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh para leluhurnya dan nenek moyangnya. Ia membagi-bagikan rampasan, jarahan, dan harta benda kepada orang-orangnya. Ia membuat rancangan untuk menyerang kubu-kubu, tetapi hanya seketika saja lamanya. 25Ia akan mengerahkan kekuatan dan keberaniannya melawan raja negeri selatan dengan memakai pasukan yang besar. Raja negeri selatan akan merasa tertantang untuk berperang dengan pasukan yang besar dan amat kuat, tetapi ia tidak akan dapat bertahan karena orang akan membuat rancangan menentang dia. 26Orang-orang yang makan dari santapannya akan membinasakan dia. Pasukannya akan disapu habis dan banyak orang akan tewas terbunuh. 27Kedua raja itu berniat jahat. Mereka akan duduk semeja dan berkata bohong, tetapi hal itu tidak akan berhasil, karena akhir yang sudah ditentukan itu masih lama. 28Raja negeri utara akan kembali ke negerinya dengan banyak harta benda dan ia berniat untuk menentang perjanjian suci. Ia akan melakukan niatnya lalu kembali ke negerinya. 29Pada waktu yang sudah ditentukan, ia akan kembali memasuki negeri selatan, tetapi usaha yang belakangan ini tidak akan sama seperti usaha yang terdahulu. 30Kapal-kapal Siprus akan mendatanginya sehingga semangatnya melemah. Ia akan pulang dengan rasa geram terhadap perjanjian suci dan akan melakukan niatnya. Setelah pulang, ia akan memberi perhatian kepada orang-orang yang mengabaikan perjanjian suci. 31Bala tentaranya akan tampil dan menajiskan tempat suci dan benteng. Mereka akan menghapuskan kurban sehari-hari dan menegakkan kejijikan yang mendatangkan kebinasaan. 32Dengan perkataan yang licin ia akan membuat murtad orang-orang yang menyalahi perjanjian itu. Tetapi umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. 33Orang-orang bijaksana di antara umat itu akan mengajar banyak orang, walaupun mereka akan jatuh oleh pedang dan nyala api, ditawan dan dirampasi selama beberapa waktu. 34Ketika jatuh, mereka akan mendapat sedikit pertolongan. Banyak orang akan bergabung dengan mereka secara pura-pura. 35Sebagian orang bijaksana itu akan jatuh supaya mereka dapat dimurnikan, disucikan, dan dibersihkan sampai masa akhir, karena waktu yang sudah ditentukan itu masih lama. 36Raja itu akan berbuat sesuka hati. Ia akan meninggikan diri dan membesarkan diri atas segala dewa serta mengucapkan hal-hal yang dahsyat menentang Tuhan segala tuhan. Ia akan mendapat keberhasilan sampai murka itu digenapi, karena apa yang sudah ditentukan akan terlaksana. 37Ia tidak akan mengindahkan dewa-dewa yang disembah nenek moyangnya atau apa yang disukai oleh perempuan-perempuan. Ia tidak akan mengindahkan dewa manapun, karena ia akan membesarkan diri atas semuanya. 38Tetapi sebagai gantinya ia akan memuliakan dewa benteng-benteng, yaitu dewa yang tidak dikenal nenek moyangnya. Ia akan memuliakannya dengan emas, perak, permata, dan barang-barang berharga. 39Ia akan menindak benteng-benteng terkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan diberi kehormatan besar. Ia akan menjadikan mereka penguasa atas banyak orang dan membagikan tanah sebagai upah. 40Pada masa akhir, raja negeri selatan akan menyerbu dia. Raja negeri utara itu menyerang dia seperti badai dengan kereta, pasukan berkuda, dan banyak kapal. Ia akan memasuki negeri-negeri, melanda, dan menerobosnya. 41Ia pun akan memasuki Tanah Mulia. Banyak negeri akan diruntuhkannya, tetapi yang berikut ini akan terluput dari tangannya: Edom, Moab, dan wilayah terpenting dari bani Amon. 42Ia akan mengulurkan kuasanya ke negeri-negeri, bahkan Tanah Mesir tidak akan terluput. 43Ia akan menguasai harta emas, perak, dan segala barang berharga Mesir. Orang Libia dan orang Etiopia akan tunduk mengikutinya. 44Tetapi ia akan dikejutkan oleh kabar-kabar dari timur dan dari utara. Ia akan maju dengan kegusaran besar untuk memunahkan dan menumpas banyak orang. 45Ia akan mendirikan kemah-kemah kerajaannya di antara laut dan gunung mulia yang suci itu, tetapi ia pun akan sampai kepada ajalnya dan tidak ada yang akan menolong dia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\