Yehezkiel 13

1Maka datanglah pula firman Allah kepadaku demikian: 2"Hai anak Adam, hendaklah engkau bernubuat akan hal segala nabi orang Israel yang bernubuat itu katakanlah olehmu kepada segala orang yang bernubuat dengan kehendak hatinya sendiri: Dengarlah olehmu akan firman Allah. 3Maka demikianlah firman Tuhan Allah: Itu susahlah bagi segala nabi bodoh yang menubuat sangka hatinya sendiri padahal satupun tiada dilihatnya. 4Hai Israel segala nabimu itu seumpama serigala pada tempat sunyi. 5Maka tiada pernah kamu naik kepada celah-celah tembok dan tiada kamu bangunkan pagar batu bagi kaum bani Israel supaya ia tertahan dalam pengerangan pada hari Allah. 6Maka segala orang yang berkata: Bahwa Allah telah berfirman itu ia telah melihat perkara yang sia-sia dan tenungan yang dusta padahal orang-orang itu bukannya disuruhkan oleh Allah dan ia telah memberi orang harap akan hal perkataan itu kelak ditetapkan. 7Maka bukankah kamu telah melihat penglihatan yang sia-sia dan bukankah kamu telah mengatakan tenungan yang dusta padahal kamu berkata: Bahwa Allah telah berfirman, sedang tiada Aku berfirman. 8Sebab itu demikianlah firman Tuhanmu Allah karena kamu telah mengatakan yang sia-sia dan telah melihat yang bohong itu Akulah lawanmu demikianlah firman Tuhanmu Allah. 9Maka tangan-Ku akan melawan segala nabi yang melihat perkara yang sia-sia dan yang menenung dengan dustanya maka tiada ia akan masuk bicara kaum-Ku dan namanyapun tiada akan disuratkan dalam daftar kaum bani Israel dan tiada ia akan masuk tanah Israel maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhanmu Allah. 10Adapun sebabnya itu yaitu karena disesatkannya kaum-Ku serta berkata sejahtera padahal tiada sejahtera dan apabila orang membuat tembok maka dilaburnya pula dengan lumpur. 11Katakanlah olehmu kepada orang yang melabur dia dengan lumpur itu bahwa yaitu akan rubuh maka akan turun hujan yang lebat dan hujan batu yang besar-besar akan turun dan angin ributpun akan memecahkannya. 12Setelah sudah rubuh tembok itu bukankah orang akan berkata kepadamu di manakah lumpur yang telah kamu laburkan itu. 13Sebab itu demikianlah firman Tuhanmu Allah: Bahwa dengan murka-Ku kelak Aku pecahkan dia dengan angin ribut dan dengan murka-Ku akan turun hujan lebat dan hujan batu yang besar-besar dengan berang-Ku akan membinasakan dia. 14Maka demikianlah kelak Aku akan memecahkan tembok yang telah kamu labur dengan lumpur itu lalu Kuratakan dengan bumi sehingga alasnyapun kelihatan maka ia akan rubuh dan kamupun akan binasa di tengah-tengahnya maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Allah. 15Maka demikianlah kelak Aku akan menggenapi berang-Ku atas tembok itu dan atas segala orang yang telah melabur dia dengan lumpur maka Aku akan berfirman kepadamu bahwa tembok itu tiada ada lagi demikian juga segala yang melawan dia 16yaitu segala nabi Israel yang bernubuat dari hal Yerusalem dan yang melihat beberapa penglihatan yang sejahtera akan halnya padahal tiada sejahtera, demikianlah firman Tuhanmu Allah." 17"Maka akan engkau, hai anak Adam, hendaklah engkau menghalakan mukamu kepada segala perempuan dari pada kaummu yang bernubuat seperti kehendak hatinya sendiri maka hendaklah engkau bernubuat akan halnya serta berkata: 18Demikianlah firman Tuhanmu Allah: Susahlah bagi segala perempuan yang menjahit bantal persandaran bagi segala buku tangan dan membuat bantal seraga bagi kepala orang pelbagai lembaga supaya memburu nyawa orang. Maukah kamu memburu nyawa orang dari pada kaum-Ku lalu menghidupi nyawamu sendiri. 19Maka kamu telah menghinakan Daku di hadapan kaum-Ku karena beberapa genggam seir atau beberapa keping roti supaya kamu membunuh orang yang tiada patut dibunuh dan supaya menghidupi orang yang tiada patut dihidupi oleh dustamu kepada kaum-Ku yang mendengar akan yang dusta." 20"Sebab itu demikianlah firman Tuhanmu Allah: Bahwa Akulah lawan segala bantalmu yang kamu pakai akan memburu nyawa orang supaya menerbangkan dia dan Aku akan menetapkan dia dari pada tanganmu maka Aku akan melepaskan segala nyawa itu yaitu segala nyawa yang kamu buru supaya menerbangkan dia. 21Dan segala bantal seragamupun kelak Aku koyak serta Kulepaskan kaum-Ku dari pada tanganmu sehingga tiada lagi ia dalam tanganmu akan suatu perburuan dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Allah. 22Karena dengan dustamu kamu telah mendukacitakan hati orang yang benar padahal Aku tiada mendukakan dia dan kamu telah menguatkan tangan orang jahat sehingga tiada ia berbalik dari pada jalannya yang jahat supaya ia dihidupi 23Sebab itu tiada lagi kamu akan melihat perkara yang sia-sia atau bertenung dan Aku akan melepaskan kaum-Ku dari pada tanganmu maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Allah."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\